TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Zawiercie w powtórce na węzeł tylko z jedną ofertą
TransInfo.pl - Opublikowano: 21.03.2019 16:00:29
Zawieracie w powtórce tylko z jedną ofertą - na węzeł

Zawiercie ponowiło przetarg, którego przedmiotem jest budowa węzłów przesiadkowych, parkingów B&R, tras rowerowych o długości około 25 000 km i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Minął już termin składania ofert. Okazuje się, że zamawiający tym razem otrzymał tylko jedną ofertę. Realizacją zamówienia, tak jak poprzednio zainteresowany jest - P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, który chce zbudować węzeł przesiadkowy za cenę 16 543 344,06 PLN w terminie do 15 września 2020 roku.

Wśród ofert zabrakło natomiast konkurenta P.U.H. DOMAX z poprzedniego przetargu, czyli Tranzit Sp. z o.o. Zawiercie prawdopodobnie liczyło na pozyskanie większej liczby ofert, ale wyszło odwrotnie.

Cena jedynej propozycji również nie jest zbyt atrakcyjna bowiem miasto jeśli wybierze chętnego wykonawcę ma szansę zaoszczędzić ponad 200 tys. PLN. To nie dużo mając na uwadze fakt, iż Zawiercie w ponownym przetargu nie zwiększyło budżetu na to zadanie, a wynosił on 14 014 179,87 PLN brutto. Możliwe zatem, że czeka nas kolejne unieważnienie przetargu, co powoli staje się normalnym zjawiskiem. Dodajmy, że inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Co przyniesie inwestycja?

Jeśli uda się zrealizować inwestycję, to na terenie miasta zostanie stworzony system komunikacyjnych tras rowerowych wraz ze zintegrowanymi centrami przesiadkowymi, które będą miały na celu zachęcenie mieszkańców do przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe. Długofalowo wpłynie to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Osoby pracujące czy też młodzież szkolna będą mogły dojechać do centrum przesiadkowego rowerem, a następnie po pozostawieniu swoich jednośladów na parkingu Bike&Ride, kontynuować swoją podróż transportem publicznym.

Zakres zamówienia

Gdyby się udało pozytywnie zakończyć przetarg, to do zadań wykonawcy należeć będą prace projektowe i roboty budowlane. Do tych pierwszych zamawiający zaliczył m.in.:

- mapy do celów projektowych,

- inwentaryzację zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi,

- opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci,

- decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji,

- decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane,

- dokumentację geotechniczną lub geologiczną, inżynierską określającą warunki gruntowo-wodne podłoża,

- projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie, kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego.


Z kolei roboty budowlane mają polegać w szczególności na:

- budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia degradacji środowiska,

- wykonaniu nowego oznakowania poziomego oraz pionowego,

- przebudowie odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i tabliczki typu R,

- budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych (4 lokalizacje), w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi - w sąsiedztwie dworca PKP – 1200 m2, w Kromołowie – 700 m2, w Skarżycach – 400 m2, w Blanowicach – 450 m2,

- budowie elementów małej architektury (koszy na odpady - 54 sztuki, koszy na psie odchody - 20 sztuk, gablot informacyjnych - 4 sztuki, ławek - 95 sztuk, stojaków rowerowych - 204 sztuki, stacji naprawy rowerów - 5 sztuk),

- budowie dróg i pasów rowerowych, a także ciągów pieszo-rowerowych.

Nie tylko węzeł

W ramach budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych planowane jest również wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W każdej z czterech lokalizacji, tj. przy dworcu PKP, przy ul. Staromiejskiej w Kromołowie, przy ul. Turystycznej w Skarżycach, przy przystanku Blanowice Pętla w Blanowicach zamontowane zostaną tablice informujące podróżnych o planowanych przyjazdach środków komunikacji publicznej. W ramach inwestycji planuje się zakup czterech jednostronnych tablic LED, diodowych – w kolorze pomarańczowym, składających się z sześciu wierszy. Tablice te będą zamontowane obok wiat przystankowych i mają być skoordynowane z istniejącymi systemami operatora komunikacji publicznej. Wdrażany system powinien zapewnić podróżującym możliwość wglądu w przebieg i aktualne położenie autobusu poprzez dedykowaną aplikację mobilną.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł
SDIP
Zawiercie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....