TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Zachodniopomorskie z budżetem, spora dotacja dla Przewozów Regionalnych
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.12.2017 11:55:52
Zachodniopomorskie z budżetem, spora dotacja dla Przewozów Regionalnych

Województwo Zachodniopomorskie ma budżet na 2018 rok. Uchwalili go radni we wtorek, 19 grudnia 2017 roku.

Dochody wyniosą 1,1 mld zł, wydatki zaś 1,2 mld zł. - To rekordowy i historyczny dla Pomorza Zachodniego budżet pod względem wydatków majątkowych i inwestycji - zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE (512 mln zł), udział w podatkach budżetu państwa (200,3 mln zł) oraz część oświatowa i wyrównawcza subwencji (114,6 mln zł). "Janosikowe" wraz z rekompensatą jego utraconej części w formie dotacji celowej na zadania drogowe w łącznej wysokości 44,4 mln zł przyjęto na poziomie wskazanym w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów.

Budżet na 2018 rok jest największym w historii regionu z rekordowymi wydatkami majątkowymi wynoszącymi 641 mln zł, a więc wydatkami inwestycyjnymi służącymi rozwojowi województwa. Po stronie dochodów w budżecie mamy 1 mld 77 mln, zaś po stronie wydatków - 1 mld 196 mln zł. Jest to możliwe dzięki europejskiej wspólnocie i solidarności społecznej. Możemy realizować tak ambitne plany dzięki - co warto podkreślić - dzięki dobrym i skutecznym negocjacjom rządu PO i PSL, w wyniku których polskie regiony uzyskały rekordowo najwyższe budżety w całym funduszu spójności. Dlatego warto je wydatkować - osobiście wolę użyć słowa "zainwestować" - w trwałe fundamenty rozwoju Pomorza Zachodniego. W takim właśnie duchu był przygotowywany ten budżet. Obecna perspektywa unijna jest drugim skokiem rozwojowym, który ma posłużyć temu, by Pomorze Zachodnie należało do najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. Dzięki poprzedniej perspektywie na lata 2007-2013, czyli pierwszemu skokowi rozwojowemu, udało się nam zrealizować aspiracje i w 2015 roku dynamika wzrostu PKB w wysokości 6% zapewniła nam pozycję najszybciej rozwijającego się województwa w Polsce - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wydatki majątkowe stanowią 53,6% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 83,4% i ujęte głównie w wieloletniej prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa, w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich, zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym oraz budowa sieci tras rowerowych.

Największą częścią wydatków majątkowych jest rzeczywiście bardzo duży pakiet na transport i łączność. Wiele inwestycji drogowych już zostało zrealizowanych, ale skala wyzwań wciąż jest bardzo duża. W ubiegłej perspektywie udało się przebudować lub zmodernizować prawie 1/3 dróg wojewódzkich. Teraz mamy nowy zbiór inwestycji - często uzupełniających wobec tego, co już jest zrobione lub stanowiących ukończenie odcinków dróg. Chcemy, by drogi wojewódzkie były komplementarne wobec sieci dróg krajowych. Na ten cel przeznaczamy 335 mln zł, zdecydowaną większość dzięki funduszom unijnym z RPO i INTRERREG V A. Z własnego budżetu dokładamy niebagatelną sumę 42 mln zł. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest rozwój infrastruktury rowerowej, który posłuży rozwojowi bardzo ważnej z uwagi na gospodarkę województwa turystyki. Coraz częściej możemy być konkurencyjni właśnie dzięki znakomitym warunkom do uprawiania turystyki aktywnej - wyjaśniał Olgierd Geblewicz.

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2018 - zgodnie z tendencją wieloletnią - będzie transport i łączność. To prawie 60% uchwalonego budżetu zamykający się kwotą 710,6 mln zł, z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi blisko 311,6 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie 88 mln zł.

Bilansowo budżet województwa na rok 2018 zamknie się deficytem 118,8 mln zł (11% dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty w kwocie 20,1 mln zł wolnymi środkami, które przewiduje się, że pozostaną na rachunku budżetu województwa na koniec 2017 roku oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI w kwocie 98,7 mln zł. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2018 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej j.s.t, zaplanowana została na poziomie 50 mln zł, co pozwoli obsłużyć roczne zobowiązania Województwa. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2018 roku zamknie się kwotą niespełna 335 mln zł stanowiącą ok. 31% dochodów budżetu planowanych w 2018 roku.

Za uchwaleniem budżetu województwa na 2018 rok głosowało 19 radnych, 4 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Zachodniopomorskie
Przewozy Regionalne
budżet

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....