TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Warsztaty eksperckie SUiKZP w Gdańsku
UM GDAŃSK - Opublikowano: 08.09.2015 12:13:57
Warsztaty eksperckie SUiKZP w Gdańsku

4 września odbyły się pierwsze z pięciu warsztaty eksperckie dotyczące ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska?, do którego przystąpiono na sierpniowej sesji Rady Miasta Gdańska.
Tematem warsztatów był Rozwój układu transportowego Gdańska. Zaproszonymi panelistami byli mgr inż. Maciej Berendt (Rada Studium), mgr inż. Grzegorz Długosz (MKUA-Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna), inż. Mateusz Hoppe (Rada Studium), mgr inż. arch. Marek  Nakonieczny (Zastępca Przewodniczącego MKUA), dr inż. arch. Karolina Krośnicka (Towarzystwo Urbanistów Polskich) oraz dr Jan Bogusławski (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji). 
Wystąpienia i dyskusja dot. następujących zagadnień (efekt wiosennych warsztatów urbanistycznych z mieszkańcami):
1. zasadności utrzymania rezerw terenu pod rozwój podsystemów transportowych, w szczególności drogowego, do realizacji w dalszej przyszłości, ustalone w dokumentach planistycznych, w kontekście kosztów (finansowych, społecznych i przestrzennych) ich podtrzymania, jako konieczny/wskazany/ zbędny element polityki przestrzennej miasta. 
2. aktualności zaplanowanego układu drogowego miasta: 
a. czy jest on zaplanowany właściwie i należy go zrealizować; 
b. czy też jest on nadmiernie rozbudowany i należy go ograniczyć, godząc się na pogorszenie warunków ruchu samochodowego, przy świadomości, że usunięta rezerwacja gruntu nie będzie możliwa do przywrócenia; 
c. czy też we współczesnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji, żadnego stanu nie można uznać za docelowy i nie jest wykluczone wprowadzanie nowych rezerw drogowych jeśli będzie to uzasadnione prognozami rozwojowymi miasta, ze świadomością późniejszych kosztów z tym się wiążących?
3. Istnienia bezpośredniego/pośredniego związku między dostępnością drogową terenów inwestycyjnych, a rozwojem gospodarki miasta. Czy może następować rozwój ekonomiczny miasta bez rozwoju połączeń wewnętrznych, w tym międzydzielnicowych (nie chodzi tu o ulice bezpośrednio obsługujące tereny inwestycyjne)?
4. Możliwości realizacji połączeń drogowych międzydzielnicowych przez sieć ulic niskich klas o przekroju jednojezdniowym (1x2) czyli ewentualna rezygnacja z segregacji ruchu kołowego. Wszystkie podróże tranzytowe, międzydzielnicowe i osiedlowe odbywałyby się po jednolitej sieci ulic lokalnych.
5. Nadania priorytetowego znaczenia transportowi publicznemu/zbiorowemu w kształtowaniu układu komunikacyjnego oraz konsekwencje tegoż dla standardów  dostępu transportowego, w tym drogowego. 
6. Dopuszczalności realizacji linii tramwajowych wbudowanych w jezdnie na długich odcinkach (gdzie ruch kołowy i tramwajowy odbywa się po wspólnym pasie).
7. Wyposażenia w podsystem P&R węzłów integracyjnych zlokalizowanych w Centralnym Paśmie Usługowym.
Prof. Piotr Lorens przewodniczący Rady Studium podsumował spotkanie stwierdzając, że konieczne jest przeanalizowanie nie tylko stanu istniejącego zagospodarowanie, ale również wszystkich dokumentów strategicznych. W Studium nie powinien być określony stan docelowy ale cele strategiczne, dotychczasowe koncepcje rzutują na rozwój miasta, trzeba jednak brać pod uwagę zmianę uwarunkowań.  Analizując rozwój układu transportowego Gdańska nie można  myśleć tylko o komunikacji kołowej ale także o innych przejawach mobilności: ruch pieszy, rowerowy. Co do pytań nad którymi dyskutowano wypracowano następujące stanowiska:
Ad.1. Opowiedziano się za utrzymaniem rezerw terenowych pod komunikację, lecz w przypadku rezygnacji rezerwacje powinny być wykorzystane np. na przestrzenie publiczne.
Ad.2 Układ drogowy wymaga daleko idącej weryfikacji.
Ad.3 Nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi.
Ad.4 Uznano, że zarówno połączenia tranzytowe oraz spowolniony ruch przez sieć ulic lokalnych są zależne i potrzeba obu rozwiązań.
Ad.5 Transport zbiorowy publiczny  jest priorytetem.
Ad.6 Uznano, że pozytywne są wspólne pasy dla pojazdów tramwajowych, autobusowych, uprzywilejowanych ale nie dla ogólnego ruchu samochodowego.
Ad.7 Podsystem P&R przy węzłach integracyjnych w CPU ? zdecydowanie negatywnie oceniono tę propozycję.
Już wkrótce na stronie www.brg.gda.pl w zakładce prace nad nowym Studium dostępne będą materiały z warsztatów.
Następne warsztaty już 18 września w Sali Akwen w godz. 12-15. Ich tematem będzie rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Gdańsk
konferencja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....