TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

W tym roku Centra Powiadamiania Ratunkowego?
Marek Sieczkowski - Opublikowano: 29.01.2008 21:15:50
W tym roku Centra Powiadamiania Ratunkowego?

Już w połowie roku dzwoniąc po pomoc pod numer 112, w dowolnym miejscu kraju, służby ratunkowe otrzymają od operatora precyzyjną informację zawierającą współrzędne i wizualizację (na mapie) miejsca zdarzenia. To wynik podpisanej 25 stycznia w MSWiA deklaracji o współpracy pomiędzy operatorami telefonicznymi, służbami ratowniczymi i przedstawicielami rządu.

Nikt nie ma wątpliwości, że telefon alarmowy to często sprawa życia lub śmierci. Za pomocą wybrania tylko 3 cyfr, w każdym kraju takich samych, czyli 112 –automatycznie i bezpłatnie łączymy się z operatorem, który wedle rozeznania wysyła na miejsce zdarzenia odpowiednie służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję i inne. Do tej pory Komisja Europejska miała jedno zastrzeżenie do Polski w kwestii numeru alarmowego. Była to nieuregulowana kwestia udostępniania służbom ratunkowym informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej na nr 112. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie, gdyż osoby dzwoniące bezpośrednio z miejsca zdarzenia często są w szoku i nie potrafią jednoznacznie określić miejsca, w którym się znajdują.

Obecnie w Polsce Europejski Numer Alarmowy (112) działa poprawnie na terenie całego kraju. Takie telefony odbierane są przez Państwową Straż Pożarną i Policję. Tak będzie do roku 2010 (do końca pierwszego półrocza), czyli do czasu uruchomienia Centrów Powiadomienia Ratunkowego. Koncepcja budowy tego systemu, przyjęta przez Radę Ministrów w formie strategicznego programu rządowego przewiduje utworzenie 16 wojewódzkich centrów po jednym w każdym województwie. Centra te będą funkcjonowały w ramach zintegrowanego ogólnokrajowego systemu opartego na jednolitych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych z centralnym systemem gromadzenia danych teleadresowych i lokalizacyjnych osób dokonujących zgłoszeń na numer 112 i z centralnym systemem szkolenia operatorów systemu. Taki system swoim zasięgiem będzie mógł objąć wszystkie telefony alarmowe (stosowne zapisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne wejdą w życie w połowie roku). Cały czas, równolegle będą działać numery 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna) i 999 (Pogotowie ratunkowe).

25 stycznia br. przedstawiciele rządu (MSWiA), służby ratownicze oraz operatorzy telefoniczni podpisali deklarację o współpracy w zakresie pełnej implementacji Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 roku, w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Brzmi one: „Państwa Członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa, które prowadzą publiczne sieci telefoniczne, udostępniały władzom zajmującym się ratownictwem informacje o miejscu przebywania osoby wywołującej, w stopniu technicznie możliwym, w odniesieniu do wywołań jednego europejskiego numeru alarmowego 112”. Strony porozumienia zadeklarowały, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich stron podpisujących niniejsze porozumienie, do końca pierwszego półrocza 2008 roku zostanie uruchomiony system, umożliwiający dostęp właściwym służbom do danych lokalizacyjnych osób dzwoniących na numer 112. Wszyscy są zgodni, że rozwiązanie to w znacznym stopniu umożliwi usprawnienie działań służb ratowniczych i zwiększy możliwość niesienia pomocy w sytuacji nagłych zagrożeń.

Deklarację podpisali: Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Witold Drożdż –nadinspektor Tadeusz Budzik –Komendant Główny Policji, nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz –Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych: Telekomunikacji Polskiej –Piotr Muszyński –Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży, P4 Sp. z o.o. –Jacek Niewęgłowski –Członek Zarządu, Polkomtel S.A. –Wojciech Dylewski –Zastępca Dyrektora Generalnego, Polskiej Telefonii Cyfrowej –Janusz Morawski –Zastępca Dyrektora Pionu Eksploatacji Sieci, Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. –Janusz Wojciechowski.

„Podpisanie deklaracji jest efektem intensywnej pracy operatorów z nowym kierownictwem MSWiA”–powiedział na zakończenie spotkania Jarosław Mojsiejuk –Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji –„w bardzo krótkim czasie udało się wynegocjować porozumienie, zwyciężył styl pracy oparty na dialogu, a dzięki podpisanej deklaracji państwo będzie bardziej bezpieczne”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmowało wiele działań aby wprowadzić w Polsce numer alarmowy zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem w tym kierunku była nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego o zapisy zapewniające służbom dostęp do danych lokalizacyjnych. Następnie opracowano koncepcję systemu lokalizującego osoby dzwoniące na numer 112 (korzystać z niego będą mogły poprzez stanowiska komputerowe wszystkie jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej odbierające połączenia na numer alarmowy 112). Jednocześnie przekazano do Komisji Europejskiej informacji o podjętych działaniach i ustawaniu przesłanek do nałożenia kary.  
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
112
Unia Europejska
Policja
Straż Pożarna
Wypadek

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....