TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

W Sejmie o zmianach w ustawie o ptz
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.01.2018 12:16:26
W Sejmie o zmianach w ustawie o ptz

9 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP, którego jedynym tematem obrad było Rozpatrzenie Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Posiedzenie bardzo sprawnie poprowadził Przewodniczący Komisji – Pan Poseł Bogdan Rzońca.

Prezentujemy relację z tego wydarzenia przygotowaną przez Marcina Gromadzkiego z firmy Public Transport Consulting.

Stronę resortową w Sejmie reprezentował Pan Marek Chodkiewicz – Wiceminister Infrastruktury (od wtorkowego południa już z nazwy ministerstwa wypadło "Budownictwo"). I tu bardzo miłe zaskoczenie – w postaci rzeczowego, konkretnego podejścia do tematu. Pan Wiceminister stwierdził, że jego ambicją jest szybkie zakończenie trwającego zbyt długo procesu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Obrady Komisji rozpoczęła prezentacja Pana Bogdana Oleksiaka – Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w MI. Pan Dyrektor omówił założenia do projektu i uzasadnił cel regulacji, którym – w skrócie – jest uporządkowanie chaosu na rynku przewozów osób w drogowym, publicznym transporcie zbiorowym. Zdiagnozował również przyczyny niepowodzenia regulacji, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2017 r., za jedną z nich uznając zobowiązanie do opracowania planów transportowych tylko części samorządów (największych demograficznie) i krytykując bierność niektórych z nich w zakresie podejmowania się roli organizatorów przewozów.

Streszczony został także dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego, m.in. prace zespołu konsultacyjnego, z podsumowaniem, że zespół bardzo krytycznie ocenił senacką inicjatywę legislacyjną (druk nr 208) i rekomendował prace nad zupełnie nową ustawą, co stanowiło genezę obecnego projektu.

Transportowa dyskusja

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, którą zainicjował Pan Zdzisław Szczerbaciuk – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. Pan Prezes zwrócił uwagę na szereg zagrożeń wypływających z obecnego projektu, m.in. na zbyt krótkie umowy, brak wieku taboru w kryteriach wyboru operatora. Za zagrożenie uznał też rozszerzoną definicję komunikacji miejskiej, w myśl której obecni przewoźnicy komercyjni, świadczący przewozy drogowe np. z Otwocka do Warszawy, staliby się operatorami komunikacji miejskiej, bez prawa do refundacji ulg z budżetu państwa. Tylko, że to akurat chyba dobrze?

Za nieczytelny uznał też Pan Prezes założony w projekcie sposób przekazywania środków na refundację ulg.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Jakub Majewski – Prezes Fundacji ProKolej – który stwierdził, że w dotychczasowym procesie konsultacji zmian legislacyjnych zabrakło przedstawicieli pasażerów, wskutek czego prace zespołu skupiły się na ucieraniu się interesów administracji i przedsiębiorców, a niektóre finalne zapisy są absurdalne.

Za taki absurd Pan Jakub uznał m.in. wymóg siedziby operatora w województwie, w którym jest organizator przewozów (podał przykład PKS Wałcz w woj. zachodniopomorskim jeżdżącego do Piły w woj. wielkopolskim i PKS Chojnice w pomorskim – do Tucholi w kujawsko-pomorskim) oraz pomysł, aby nie promować nowego taboru przy zamówieniach organizatorów. Zwrócił także uwagę na sprzeczność niektórych zapisów z prawem UE.

Już po tych dwóch wypowiedziach Pan Wiceminister Marek Chodkiewicz stwierdził, że po to jest właśnie dyskusja, aby w procesie konsultacji wyeliminować wszystkie błędne lub mocno kontrowersyjne zapisy i jednoznacznie zadeklarował, że resort podejmie próbę odpowiedniego skorygowania projektu. Zmiany pójdą w kierunku zapewnienia większej swobody dla samorządów w określaniu kryteriów wyboru operatora. To bardzo ważna deklaracja.

Następnie rozgorzała dyskusja, w której zwracano uwagę nie tylko na liczne fundamentalne błędy obecnego projektu ustawy, ale i na pewne utrudniające życie detale.

Szczególnie ciekawe były wystąpienia Pana Andrzeja Frankowa – Wicedyrektora ZTM w Warszawie, Pana mec. Jędrzeja Klatki – radcy prawnego KZK GOP, Pana Tomasza Lewandowskiego – reprezentanta Związku Województw RP, Pana Grzegorza Malca – Dyrektora ZTM w Lubinie i Pana Grzegorza Kubalskiego – Zastępcy Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Tematem wiodącym wystąpień była kwestia prawa wyłącznego – dyskutanci opowiadali się generalnie za jego wprowadzeniem, zwracając jednocześnie uwagę na ewentualne kolizje, np. praw udzielonych przez marszałków z decyzjami starostów, itp.

Reprezentant strony społecznej, Pan Rafał Górski z InSpro zadał Wiceministrowi Infrastruktury trzy kłopotliwe pytania:

1) Czy konsultacje społeczne projektu będą trwały rok, jak praca zespołu konsultacyjnego w MiB?

2) Czy projekt senacki był wynikiem oddziaływania lobby "busiarskiego"?

3) Co rząd planuje zrobić, aby samorządy rzeczywiście wdrażały w praktyce rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy?

Pan Wiceminister nie odpowiedział na pytanie drugie ("nie jest moim zadaniem zajmowanie się historią legislacji"), w pierwszym horyzont czasowy konsultacji nakreślił na 30-60 dni, a w trzecim wymienił Najwyższą Izbę Kontroli jako właściwe i sprawne narzędzie dyscyplinowania samorządów w zakresie działań przewidzianych ustawą.

W dwóch długich wystąpieniach – Pana Stanisława Olszaka ze Stowarzyszenia "BUS" oraz Pana Robert Kanclerza z Warmińskiego Stowarzyszenia Przewoźników – opowiedziano się za procedowaniem projektu senackiego i odstąpieniem od praw wyłącznych.

Pan Stanisław Olszak uznał, że obecny projekt ustawy pomija fakt, że polscy przewoźnicy dobrze zagospodarowali rynek transportowy, a obecny kształt ustawy doprowadzi do monopolizacji rynku, likwidacji konkurencji i znacznego wzrostu kosztów świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego ze strony samorządów. Pan Stanisław Olszak przypomniał też, że w procesie konsultacji projektu, organizacje samorządów postulowały o dodatkowe środki finansowe na publiczny transport zbiorowy, ale Ministerstwo wówczas odmówiło.

Finalizując swoją wypowiedź, Pan Stanisław Olszak zarekomendował powrót do projektu senackiego, a w szczególności do zapisu, że organizator może wybierać operatora tylko w sytuacji, gdy dana linia jest nierentowna.

Po tym głosie miały miejsce dwa mocne wystąpienia poselskie. Pan Poseł Bogdan Latosiński zdecydowanie poparł obecny kierunek legislacji, zwracając uwagę, że obecnie pasażer pozbawiony jest transportu publicznego w wielu miejscowościach i że nieprawdziwą jest teza Pana Stanisława Olszaka o dobrze działającym rynku przewozów, zapewniającym w wielu miejscach podaż usług znacznie ponad występujący popyt. Pan Poseł uznał również, że prawo wyłączne jest potrzebne.

Głos Pana Posła Bogdana Latosińskiego wzmocnił swoim wystąpieniem Pan Poseł Aleksander Mrówczyński, prezentując przykłady złej organizacji transportu publicznego osób i wskazując na przewlekłość procesu legislacyjnego.

Spotkanie zakończyło się prośbą Pana Wiceministra o przesyłanie do resortu uwag do projektu w terminie 14 dni od daty obrad Komisji.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
Sejm

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....