TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Unia zainwestuje 1,4 mld euro - głównie w kolej
- Opublikowano: 23.03.2020 17:30:24
Unia inwestuje 1,4 mld euro - głównie w kolej

W marcu Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich.

Do Polski trafi ponad 250 mln euro w ramach inwestycji funduszy unijnych w projekty infrastrukturalne. Dofinansowane zostaną m.in. sieci przesyłowe w północnej i północno-zachodniej części kraju oraz transport tramwajowy w Olsztynie i Bydgoszczy. O tym pisaliśmy już w TransInfo – czas przejrzeć pozostałe projekty.

14 projektów z 7 krajów

W marcu Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich: Chorwacji, Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii i na Węgrzech.

Projekty te obejmują kilka kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport i energia dla bardziej inteligentnej, niskoemisyjnej Europy. Celem projektów jest zmasowane inwestowanie na rzecz pobudzenia gospodarki, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia i dobrostanu społecznego obywateli.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: -"W trudnych czasach dla naszego kontynentu ważne jest, aby polityka spójności nadal wspierała gospodarkę z korzyścią dla obywateli. Przyjęte dzisiaj duże projekty pokazują konkretne rezultaty finansowania unijnego, a w szczególności polityki spójności: pomoc dla regionów i miast, które stają się bezpieczniejszym, czystszym i wygodniejszym miejscem dla ludzi i przedsiębiorstw. Wiele z zatwierdzonych projektów przyczynia się również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki połączonym siłom Komisji Europejskiej, państw członkowskich i regionów można wiele osiągnąć."

Chorwacja

Ponad 119 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczone zostanie na zakup 21 nowych pociągów elektrycznych, aby poprawić jakość usług i zmniejszyć opóźnienia, co zachęci większą liczbę osób do korzystania ze zrównoważonego transportu. Modernizacja krajowego taboru oraz poprawa łączności i mobilności, będące celem projektu, przyniosą pozytywne skutki gospodarcze. Skróci się czas podróży, zmniejszone zostaną hałas i wibracje oraz koszty operacyjne, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

Czechy

Zainwestowanie prawie 37 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umożliwi budowę nowej wydajnej i niezawodnej dwutorowej linii elektroenergetycznej między Přešticami a Vítkovem, w kraju pilzneńskim i morawsko-śląskim w Czechach. Oprócz faktu, że chodzi o kluczową infrastrukturę łączącą systemy energetyczne różnych państw UE, projekt ten zwiększy bezpieczeństwo energetycznego i produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to ograniczyć przypadki przerw w dostawie energii elektrycznej i awarii sieci.

Węgry

Środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 49 mln euro pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców i przedsiębiorstw w dolinie rzeki Cisy, zwłaszcza w związku z ekstremalnymi powodziami, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach.

Ponadto blisko 96 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczone zostanie na ochronę ponad 132 tys. mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym w regionie górnego odcinka Cisy. Projekt ten obejmuje również poprawę zrównoważonej gospodarki wodnej, wspierając w ten sposób gospodarkę opartą na wodzie.

Polska

Unijne środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 54 mln euro pozwolą sfinansować inwestycje w północnej i północno-zachodniej Polsce dotyczące linii przesyłowej energetycznej i podstacji elektroenergetycznych. Projekt obejmujący obszar o powierzchni niemal 380 km2, będzie wspierał produkcję i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza.

Ponadto prawie 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoli poprawić transport publiczny w Olsztynie dzięki rozbudowie istniejących tras tramwajów i autobusów oraz instalację inteligentnego systemu transportowego. Będzie to stanowić dodatkową zachętę do korzystania z transportu publicznego i zmniejszy zagęszczenie ruchu, co będzie miało pozytywne skutki środowiskowe w miastach.

Środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 38 mln euro zostaną przeznaczone na modernizację sieci tramwajowej w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim. Za sprawą tego projektu ok. 350 tys. mieszkańców tego regionu skorzysta z poprawy komfortu i dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz ograniczenia ruchu drogowego i emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto w ramach inwestycji o wartości ponad 76 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska zmodernizuje cztery odcinki linii kolejowych w województwie śląskim o łącznej długości prawie 52 km. Zmniejszy to czas podróży i zanieczyszczenie powietrza, a jednocześnie poprawi interoperacyjność i bezpieczeństwo kolei.

Portugalia

107 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowane w modernizację linii metra w Porto. Zwiększy to atrakcyjność transportu publicznego, zmniejszy ruch i zanieczyszczenie powietrza oraz zagwarantuje pasażerom bezpieczniejsze, szybsze i wygodniejsze przejazdy.

Rumunia

Środki w wysokości 486,6 mln euro z Funduszu Spójności pozwolą zapewnić lepszy dostęp do wody pitnej i odpowiednie oczyszczanie ścieków dla ponad 400 tys. mieszkańców w południowo-zachodniej Rumunii oraz zapobiegać zanieczyszczeniu wód gruntowych w okręgu Suczawa na północnym wschodzie kraju, zamieszkałym przez 220 tys. osób.

Unia zainwestuje ponadto 47 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w poprawę jakości i skuteczności usług medycznych w regionie północno-wschodnim. Inwestycja, z której skorzysta 90 tys. mieszkańców, ma zapewnić pacjentom wysokiej jakości leczenie oraz ograniczyć liczbę zgonów i przypadków długoterminowej niepełnosprawności.

Korytarz atlantycki

Kwota 265 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zainwestowana, aby poprawić odcinek ponad 178 km połączenia kolejowego na trasie kolei dużej prędkości Madryt-Lizbona mierzącej 715 km, a zwłaszcza w regionie Estremadury. Będzie to z korzyścią dla dalekobieżnego transportu towarowego i pasażerskiego oraz będzie miało pozytywne skutki gospodarcze i środowiskowe. Projekt ten jest częścią korytarza atlantyckiego sieci TEN-T łączącego Europę Południowo-Zachodnią z resztą Unii.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
unia

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....