TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Transportowy budżet na rok 2016
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.01.2016 11:21:34
Transportowy budżet na rok 2016

Podczas grudniowego posiedzenia sejmowej Komisja Infrastruktury miała miejsce prezentacja rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 ? także w zakresie transportu. Te założenia zreferował sekretarz stanu w MIB, Kazimierz Smoliński:

-?Transport, to nie tylko drogi, ale trochę szerszy zakres. To jest niewątpliwie największa część budżetu. W części 39 ? Transport planuje się uzyskać dochody w wysokości 139 467 tys. zł. To jest prawie 13-procentowy wzrost w stosunku do ustawy budżetowej na 2015 r. Najwyższe wpływy, to jest 77 000 tys. zł, zaplanowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, głównie z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego i kar.

Ponadto, dochody zaplanowane zostały w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ? ponad 42 000 tys. zł, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego ? 17 471 tys. zł i w Ministerstwie oraz z tytułu wpłaty do budżetu 30% zysku Transportowego Dozoru Technicznego ? 2272 tys. zł. To po stronie dochodów.

Natomiast, po stronie wydatków, w części 39 ? Transport zaplanowano wydatki w wysokości 8 559 850 tys. zł ? to jest ponad 15-procentowy wzrost w stosunku do 2015 r. Tu mamy najpierw infrastrukturę kolejową ? 3 984 883 tys. zł. To jest wzrost ponad 25-procentowy. Te wydatki, to są: dotacje podmiotowe dla PKP Polskie Linie Kolejowe ? 2 747 902 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów zarządzania, remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w liniach kolejowych oraz dworcach kolejowych ? 938 502 tys. zł. Tutaj mamy ogromny wzrost o ponad 300%. I zadania na liniach kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego ? do 2023 r. 920 682 tys. zł; budowa i przebudowa dworców kolejowych ? 17 820 tys. zł i współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej 298 479 tys. zł. Planuje się również przeznaczyć środki z Funduszu Kolejowego w kwocie 1 289 000 tys. zł na refinansowanie zobowiązań PKP PLK S.A., wynikających z realizacji inwestycji kolejowych ? to są obligacje i kredyty ? oraz na dofinansowanie przez samorządy województw zakupu, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych oraz na sfinansowanie inwestycji PKP SKM w Trójmieście. Ponadto, w rezerwie celowej zaplanowano środki z tytułu normalizacji rachunkowości związanej z infrastrukturą kolejową, w związku z kosztem utrzymania Straży Ochrony Kolei, w kwocie 110 000 tys. zł.

Natomiast, w zakresie drogownictwa mamy wydatki w kwocie 3 220 702 tys. zł. Tu mamy na bieżąco; utrzymanie sieci drogowej ? 1 570 000 tys. zł; remonty sieci drogowej ? 125 705 tys. zł; budowę i przebudowę dróg krajowych ? 281 999 tys. zł; prace przygotowawcze pod budowę ? 268 190 tys. zł; urządzenia ochrony środowiska ? 66 637 tys. zł; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ? 36 437 tys. zł oraz utrzymanie i statutową działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ? 585 708 tys. zł. Planuje się również w 2016 r. przeznaczyć 14 620 000 tys. zł na zadania inwestycyjne ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 plus dwa, z perspektywą do 2025 r.

Następne wydatki, to są dotacje do krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 982 399 tys. zł, z czego na przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe PKP Intercity i Przewozy Regionalne ? 537 956 tys. zł oraz na dotacje przedmiotowe do ustawowych ulg taryfowych ? 444 443 tys. zł. Następne wydatki, to dotacje dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Tu mamy koszt 10 784 tys. zł. Kolejne dotacje podmiotowe ? dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy, w kwocie 17 883 tys. zł. Ponadto zabezpieczono środki na: utrzymanie i statutową działalność Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ? 124 655 tys. zł; Urzędu Ministra Infrastruktury i Budownictwa ? 64 850 tys. zł; Urzędu Lotnictwa Cywilnego ? 57 735 tys. zł i Centrum Unijnych Projektów Transportowych ? 56 089 tys. zł.

Następne są wydatki budżetu środków europejskich. W projekcie ustawy, w zakresie części 39 zaplanowano środki budżetu europejskiego w wysokości 7 693 634 tys. zł, głównie w ramach POIŚ, czyli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a teraz już w nowej perspektywie 2014-2020. One zostały przeznaczone na następujące elementy. Drogi publiczne krajowe ? 2 389 174 tys. zł; infrastruktura kolejowa ? 1 343 079 tys. zł; krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ? 507 419 tys. zł; pozostałe unijne projekty transportowe ? 3 453 962 tys. zł. Ponad powyższą kwotę środków europejskich zapisaną w części 39 ? Transport, planuje się uruchomienie środków na realizację projektów unijnych z rezerwy celowej w wysokości 6 255 709 tys. zł. Będą one stanowić uzupełnienie środków zaplanowanych w części 39 ? Transport.?


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIB

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....