TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Transport publiczny na polsko-słowackim pograniczu
TRANSINFO - Opublikowano: 16.04.2014 18:48:47
Transport publiczny na polsko-słowackim pograniczu
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014-2020 (Program PL-SK 2014-2020), które potrwają do 22 maja 2014 r. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. W ramach konsultacji publicznych:- uwagi do projektu Programu przyjmowane są za pomocą formularza zgłaszania uwag;- 14 maja 2014 r. w Nowym Targu, w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Kokoszków 71 odbędzie się konferencja konsultacyjna;- prowadzone jest badanie ankietowe dotyczące wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu, należy wypełnić formularz on-line zamieszczony tutaj lub wziąć udziału w konferencji konsultacyjnej. Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ewt.gov.pl w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia. Jedną z głównych osi priorytetowych jest zrównoważony transport transgraniczny. Jego główny cel to promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Można go podzielić na dwa zadania: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.Jeśli chodzi o transport publiczny to na polsko-słowackim pograniczu dostępne są następujące kolejowe połączenia: linia C30/1 –Muszyna (granica polsko-słowacka) –Plaveč –Preszów –Koszyce –Cala –granica słowacko-węgierska, trasa CE63 –Czechowice-Dziedzice –granica polsko-słowacka –Skalité–Żylina –Leopoldov –Bratysława oraz na linii 129 –Cadca –Skalité–Zwardoń. Linie C30/1 oraz CE63 oferują głównie dalekobieżne połączenia międzynarodowe, zaś linia 129 obsługuje dwa pociągi. Pogranicze nie oferuje żadnych zaawansowanych, dobrze rozwiniętych usług komunikacji autobusowej, z wyjątkiem prywatnych autokarów i autobusów obsługiwanych przez agencje przewozowe. Oferują one swoje usługi na szlakach Koszyce –Rzeszów i Zakopane –Poprad oraz Liptowski Mikułasz. Dodatkowo należy wspomnieć, że przewóz towarów między polską a słowacką stroną granicy opiera się przede wszystkim na transporcie kołowym. Brak transgranicznej integracji transportu publicznego ma negatywny wpływ na czas dojazdu do aglomeracji oraz warunki podróży na terenie pogranicza. W związku z powyższym, kluczowym wyzwaniem Programu jest poprawa infrastruktury transportowej na terenie pogranicza. Połączenia transgraniczne oraz te prowadzące dalej w głąb sieci TEN-T mają znaczenie szczególne, choć rozwój szlaków drogowych i kolejowych ograniczony jest obecnością cennych zasobów naturalnych, które zajmują sporą część pogranicza polsko-słowackiego i są objęte ochroną prawną. Rozdźwięk pomiędzy planami rozwijania sieci transportowej a planami ochrony środowiska naturalnego powoduje znaczący wzrost kosztów inwestycyjnych. Mocną stroną sektora transportu, zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, jest obecność portów lotniczych w miejscowościach Poprad, Żylina i Rzeszów, ułatwiających dostęp do regionów objętych Programem osobom spoza obszaru pogranicza. Należy dodać, że w okolicy istnieją jeszcze trzy inne porty lotnicze o znaczeniu międzynarodowym: port lotniczy Katowice w Pyrzowicach, Kraków-Balice po polskiej oraz w Koszycach po słowackiej stronie granicy. Mimo to system transportu lotniczego można uznać wyłącznie za istotny element uzupełniający sieć komunikacyjną obszaru pogranicza.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Słowacja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....