TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

TRAKO: Nowy projekt ustawy o ptz bez lokalnych preferencji
TransInfo.pl - Opublikowano: 21.06.2018 18:54:39
TRAKO: Nowy projekt o ptz bez lokalnych preferencji

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu o publicznym transporcie zbiorowym. Czas na kolejne komentarze, o który  poprosiliśmy firmę konsultingową TRAKO z Wrocławia.

Przypominamy , że projekt można pobrać TUTAJ

-"Branża transportu publicznego czekała długo na efekt konsultacji publicznych, które były nadzwyczaj owocne – w konsultacjach wzięło udział 41 osób i instytucji, w tym nasze przedsiębiorstwo, które wygenerowały aż 209 uwag do przedstawionego w lutym projektu nowelizacji. Większość złożonych uwag nie została jednak uwzględniona - podkreśla Tomasz Szelukowski, współwłaściciel firmy TRAKO Projekty Transportowe.

Mimo to do najnowszego projektu nowelizacji wprowadzono szereg zmian. Zdaniem TRAKO najbardziej istotne modyfikacje naniesione w projekcie nowelizacji to:

 • W projekcie nowelizacji utrzymano kluczowe zmiany, takie jak znaczące ograniczenie przewozów komercyjnych w transporcie drogowym do międzywojewódzkich przewozów pasażerskich, zawężony zakres planu transportowy, który jednak wymagać będzie przeprowadzenia kosztownych badań wielkości potoków pasażerskich na liniach komunikacyjnych (z wyłączeniem komunikacji miejskiej).

 • Z projektu nowelizacji usunięto wątpliwą zasadę udzielania pierwszego zamówienia na obsługę pakietu linii tylko dla przewoźników, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem przystąpienia do przetargu wykonywali przewozy na obszarze właściwości organizatora i posiadali siedzibę w województwie, na terenie którego znajduje się organizator ogłaszający zamówienie.

 • Doprecyzowano definicje komunikacji miejskiej i powiatowych przewozów pasażerskich, przede wszystkim w odniesieniu do gminnych przewozów pasażerskich organizowanych przez gminy miejsko-wiejskie, które bez wątpienia będą przewozami o charakterze komunikacji miejskiej, do których nie przysługują rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych.

 • Przy opracowywaniu planu transportowego w zawężonym zakresie, organizatorzy powinni dodatkowo uwzględniać "możliwość rozwoju publicznego transportu zbiorowego przy wykorzystaniu tramwajów, trolejbusów oraz pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi".

 • Do zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, wyznaczonych dla organizatorów, dodano "analizę stopnia wykorzystania ekologicznych środków transportu w publicznym transporcie zbiorowym", która zatem powinna dotyczyć nie tylko pojazdów zeroemisyjnych, ale także niskoemisyjnych.

 • Ograniczenia wielkości pracy eksploatacyjnej w pakietach linii do 80 000 wzkm miesięcznie – w odniesieniu do uwag zgłoszonych m.in. przez TRAKO – zostały podwyższone do poziomu: 

150 000 wzkm miesięcznie dla przewozów organizowanych przez gminy, którym powierzono organizację ptz przez inne gminy (min. 80 tys. mieszkańców), związki międzygminne, powiaty,

350 000 wzkm miesięcznie dla przewozów organizowanych przez powiaty, którym powierzono organizację powiatowych przewozów pasażerskich przez inne powiaty (min. 120 tys. mieszkańców), związki powiatowo-gminne oraz województwa.

 • Ograniczenie w postaci możliwości zawarcia z jednym operatorem umów na maksymalnie 2/3 pakietów w przewozach innych niż komunikacja miejska, nie będzie skuteczne, jeśli do przetargu nieograniczonego lub postępowania koncesyjnego przystąpi tylko 1 oferent.

 • Umowę z operatorem w transporcie drogowym finalnie organizator będzie mógł zawrzeć na okres 8 lat w przewozach gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych, wojewódzkich i międzywojewódzkich, natomiast w przewozach komunikacji miejskiej maksymalny czas trwania zawieranych umów pozostanie niezmieniony, tj. na okres do 10 lat.

 • W projekcie nowelizacji dodany został nowy oddział 3a pn. "Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym" – przewozy komercyjne na trasach międzywojewódzkich będą odbywały się nie na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a na mocy zezwolenia wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej, a także z uwzględnieniem opinii organizatora – powiatu – jeśli na obszarze jego właściwości zostały zaplanowane przystanki. Przewozy międzywojewódzkie także będą regulowane przez województwa, gdyż przewoźnik komercyjnych otrzyma zezwolenie wyłącznie, jeśli spełni minimalne standardy (różnych województw z osobna) w zakresie punktualności, cennika biletów oraz bliżej niesprecyzowanych w projekcie nowelizacji opinii pasażerów.
 • Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów ze sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi będą przekazywane wszystkim operatorom i przewoźnikom w transporcie drogowym bezpośrednio przez właściwy samorząd województwa, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa. Z projektu nowelizacji usunięto rozwiązanie polegające na przekazywaniu tychże rekompensat przez samorząd województwa na rzecz właściwego organizatora przewozów, czyli np. powiatu.
 • Przewidziany został nowy mechanizm dofinansowania zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego dotyczących zapewniania odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (wymienionych w Ustawie w art. 15 ust. 1 pkt 3 – dotyczą standardu przystanków, dworców, węzłów przesiadkowych, zintegrowanych taryf i systemów informacji pasażerskiej) w postaci pożyczek udzielanym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa, po spełnieniu rygorystycznych, niżej wymienionych warunków:

a) realizacja przyjętego planu transportowego skutkować będzie wzrostem wzrostem o co najmniej 20 % wydatków bieżących jst na transport publiczny w stosunku do roku poprzedniego,

b) wydatki bieżące na transport publiczny w stosunku do wydatków ogółem jednostki samorządu terytorialnego przekroczą wielkość 2,39 % dla gmin, 5,22 % dla powiatów, 23,88 % dla województw,

c) brak toczącego się postępowania naprawczego,

d) zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami,

e) wysokość pożyczki nie może przekroczyć 15 % rocznych kosztów finansowania publicznego transportu zbiorowego oraz kwoty 20 milionów zł.

 • Szczegóły dotyczące warunków udzielania i spłat pożyczek zostaną sprecyzowane w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw finansów.
 • Przewozy realizowane na mocy obowiązujących zezwoleń na przewozy regularne będą mogły być wykonywane na ich mocy aż do:

a) 30 kwietnia 2020 r. w przewozach innych niż międzywojewódzkie przewozy pasażerskie,

b) 30 kwietnia 2023 r. na liniach międzywojewódzkich,

- co w zamyśle autorów projektu nowelizacji ma upłynnić rozpoczęcie docelowego modelu organizacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce, które będzie skutkowało znaczącym ograniczeniem skali przewozów komercyjnych w transporcie drogowym.

 • Z konieczności zaktualizowania i opracowania planów transportowych w tym roku zostali wyłączeni organizatorzy komunikacji miejskich. Plany transportowe powinny zostać opracowane lub zaktualizowane przez organizatorów przewozów gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przed 31 grudnia 2018 r. (pierwotny termin – 31 maja 2018 r.), natomiast wstępne ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora powinny zostać opublikowane najpóźniej w dniu 1 stycznia 2019 r. W planach transportowych obligatoryjnie zachowane mają zostać kierunki połączeń obsługiwane według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
ptz
sejm
TRAKO

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....