TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Taksówki na przystankach autobusowych?
MIB - Opublikowano: 05.03.2016 15:51:06
Taksówki na przystankach autobusowych?

Poseł Paweł Skutecki przedstawił propozycję dopuszczenia możliwości zatrzymywania się taksówek osobowych na przystankach na przystankach autobusowych. Odpowiedział mu Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Poseł Paweł Skutecki przedstawił propozycję dopuszczenia możliwości zatrzymywania się taksówek osobowych na przystankach na przystankach autobusowych. Odpowiedział mu Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. ??W odpowiedzi na interpelację nr 437 posła Pawła Skuteckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), przedstawiam następującą informację.

Propozycja przedstawiona w treści interpelacji odnosi się do zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. celem dopuszczenia możliwości zatrzymywania się taksówek osobowych na przystankach na przystankach autobusowych.

Należy podkreślić, że wprowadzenie postulowanego rozwiązania wymagałoby również znowelizowania

§ 51 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.), który nie dopuszcza zatrzymywania się taksówek na przystankach autobusowych. Przepis ten stanowi m.in., że znak D-15 ?przystanek autobusowy? oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, że zasadność przedmiotowej propozycji może budzić wątpliwości z punktu widzenia priorytetów w ramach polityki transportowej ? przyjętych przez samorządy ? zakładających promocję publicznego transportu zbiorowego, kosztem transportu indywidualnego. Dopuszczenie zatrzymywania taksówek na przystankach autobusowych wydaje się być działa niem naruszającym te priorytety i może być odbierane (zarówno przez władze lokalne jak i mieszkańców) jako rozwiązanie kontrowersyjne.

Co istotne, rzeczywisty czas zatrzymania taksówki w celu przyjęcia lub wysadzenia pasażera jest trudny do przewidzenia (czasami może się znacząco wydłużyć, także z przyczyn niezależnych od kierującego taksówką). Dlatego też zatrzymywanie się taksówek na przystankach autobusowych mogłoby prowadzić do powstawania sytuacji konfliktowych pomiędzy kierującymi autobusem oraz taksówką, zwłaszcza w przypadku ograniczonej ilości miejsca w zatoce przystankowej albo przystanku bez zatoki ? na jezdni.

Odnosząc się do wskazanego w interpelacji nagminnego stosowania na drogach znaków B-36 ?zakaz zatrzymywania się? stanowiących utrudnienie dla taksówkarzy (powodując brak możliwości przyjęcia lub wysadzenia pasażera), należy wskazać, że znak B-36 ? w myśl przepisów pkt 3.2.37 załącznika nr 1 do przywołanego rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. ? stosuje się przede wszystkim w celu wyeliminowania zatrzymywania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Znak ten, jako bardzo uciążliwy, powinien być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach.

Problem zbyt częstego, nieuzasadnionego (z punktu widzenia wskazanych wyżej przepisów) stosowania znaków B-36, powinien być ? w mojej opinii ? rozwiązywany na szczeblu lokalnym, poprzez odpowiednie zmiany w obowiązującej organizacji ruchu. W takim przypadku należy skierować wniosek o zmianę organizacji ruchu (np. poprzez zastąpienie znaku B-36 ?zakaz zatrzymywania się? znakiem B-35 ?zakaz postoju?) do właściwego organu zarządzającego ruchem na drogach. Znak B-35, umieszczony w organizacji ruchu na drodze zamiast znaku B-36, pozwala na zatrzymywanie taksówki w dogodnym miejscu, ułatwiając przyjmowanie lub wysadzanie pasażerów.

Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zgodnie z którym:

? Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,

? marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,

? starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na tych drogach ? na podstawie przywołanych wyżej przepisów ? jest prezydent miasta.

Natomiast zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Organ zarządzający ruchem, zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu.

Tym samym, zarówno organizacje zrzeszające taksówkarzy, jak też osoby indywidualne prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, mogą wystąpić do właściwego dla danej drogi organu zarządzającego ruchem (np. starosty, prezydenta miasta) z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu i wyeliminowanie rozwiązań, które mogłyby utrudniać prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób taksówką.

Mając na uwadze powyższe argumenty, należy stwierdzić, że właściwe, zgodne z przepisami oznakowanie drogi ? stanowiące element organizacji ruchu ? nie powinno stanowić utrudnienia dla zatrzymywania się taksówek w miejscach niezbędnych do przyjęcia lub wysadzenia pasażera. Z tego względu, a także z uwagi na potencjalne negatywne skutki proponowanego rozwiązania, nie wydaje się zasadne wprowadzanie zmian do obowiązujących regulacji prawnych, w zakresie postulowanym przez posła Pawła Skuteckiego. Z poważaniem Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu.?Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIB
interpelacja
taxi

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....