TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Specustawa dla woj. śląskiego: nowa wersja
PAP tl/ PAP - Opublikowano: 09.03.2017 15:08:45
Poprawiony projekt ustawy metropolitalnej dla woj. śląskiego

Projekt ustawy metropolitalnej dla woj. śląskiego ponownie trafi do sejmowych komisji. Rozpatrzą one poprawki zgłoszone w środę podczas drugiego czytania projektu, a dotyczące m.in. zmniejszenia kryterium ludnościowego dla metropolii i skrócenia vacationis legis.

Podczas drugiego czytania projektu poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS) mówił m.in. o tym, że przyjęto założenie, iż ustawa zostanie opublikowana na przełomie marca i kwietnia. Akcentował, że przewidywane terminy umożliwią powołanie metropolii z początkiem lipca.

Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji. Prace nad rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego Sejm rozpoczął 10 lutego, kierując go do komisji. 21 lutego projekt rozpatrzyły połączone sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnego.

Przygotowany przez MSWiA projekt dla woj. śląskiego ma poprawiać obowiązującą, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu, zawiera ona szereg wad.

Obecna ustawa nie została wdrożona, ponieważ rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń. Zgodnie z jej założeniami, metropolia miała powstać w woj. śląskim 1 stycznia 2017 r. Przedstawiciele rządu deklarują jednak wolę, aby powstała ona 1 lipca, a zaczęła działać 1 stycznia 2018 r.

Procedura przyjęta w obecnym projekcie przewiduje, że związek tworzy rozporządzeniem Rada Ministrów, co - jak zakładano pierwotnie - powinno nastąpić do 31 marca. Wobec sygnałów m.in. części samorządów i opozycji, że miasta nie zdążą w takim terminie przeprowadzić w tym roku wymaganych formalności, komisje przyjęły m.in. poprawkę zmieniającą termin wydania rozporządzenia na 30 VI.

W środę Polaczek przypomniał, że wobec głosów samorządów także projektowany termin zwołania pierwszego posiedzenia zgromadzenia tworzonego związku został przez komisje wydłużony - z miesiąca (od utworzenia związku) do dwóch miesięcy. Z kolei z powodu założenia, że ustawa zostałaby opublikowana na przełomie marca i kwietnia, termin trzech miesięcy na wyrażenie opinii m.in. przez samorządy zainteresowane utworzeniem związku - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - został przez komisje skrócony do dwóch miesięcy.

Polaczek poinformował w środę o złożeniu poprawki skracającej vacationem legis ustawy z 14 dni od ogłoszenia do dnia następującego po dniu ogłoszenia. Argumentował, że wszystkie zainteresowane samorządy śledzą prace nad projektem i pracują nad niezwłocznym wdrożeniem przyszłej ustawy.

Współtwórca obecnej ustawy poseł Marek Wójcik (PO) za "największe niebezpieczeństwo" w proponowanej przez rząd procedurze tworzenia metropolii uznał ustanowienie progu minimalnej liczby mieszkańców przyszłej metropolii na 2 mln os. Przypomniał, że uczestnictwem w metropolii w zaproponowanym przez rząd kształcie nie jest zainteresowane 100-tys. Jaworzno, co może oznaczać problemy ze spełnieniem tego kryterium przez pozostałe samorządy woj. śląskiego chcące utworzyć związek.

To z kolei mogłoby powodować potrzebę skorzystania z przewidzianego projektem alternatywnego mechanizmu tworzenia metropolii, wbrew niektórym jej przyszłym członkom (zakłada on poparcie budowy związku przez 70% gmin tworzących jego obszar). Dlatego Wójcik zgłosił poprawkę obniżającą próg do miliona (w obecnie obowiązującej ustawie uniwersalnej wynosił 500 tys.) mieszkańców.

Z kolei klub Kukiz'15 złożył dwie poprawki. Pierwsza przewiduje rozszerzenie zakresu zadań metropolii o te związane z turystyką i kulturą fizyczną, w tym obejmujące tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. Druga dotyczy poszerzenia katalogu podmiotów, którym związek metropolitalny może udzielać pomocy, w tym finansowej, o samorządowe jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych.

Odnosząc się do poprawki Wójcika, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek wskazał m.in., że kryterium 2 mln mieszkańców wynika ze wspólnej woli rządu i zainteresowanych samorządów, aby metropolia była "mocnym, silnym, prężnym organizmem". Podkreślił, że wielkość ta została uzgodniona z samorządami.

Odpowiadając na pytania posłów, Chwałek mówił, że projekt nie zakłada możliwości opuszczenia metropolii ? zgodnie bowiem z oceną rządu i samorządów wyjście którejś gminy, szczególnie z wnętrza terytorium związku, powodowałoby "ogromne komplikacje" i zachwianie procesów integracyjnych oraz powiązań tworzonych od powołania metropolii.

Wiceminister SWiA przypomniał, że jeśli zaszłaby potrzeba wyjścia którejś gminy ze związku metropolitalnego, ustawę można znowelizować. Ocenił jednocześnie, że "wszyscy, którzy wejdą do związku, na pewno docenią jego zalety i na pewno nigdy nie będą chcieli opuścić jego ram". Wskazał też na dobrowolność przystąpienia do związku i w tym kontekście zapewnił, że jeżeli samorząd Jaworzna nie będzie zainteresowany uczestnictwem w metropolii, "na pewno nikt nikogo nie będzie przymuszał".

Polaczek z kolei, argumentując potrzebę utworzenia szczególnego rozwiązania prawnego dla specyficznej struktury konurbacji katowickiej podkreślił, że te same instrumenty nie mogłyby służyć metropolizacji innych obszarów. Uznał też, że projektowane rozwiązania są "oczekiwaną od wielu lat odpowiedzią na ogromne i specyficzne problemy regionu, których nie można lekceważyć dlatego, że na bazie różnych resentymentów były i są budowane +quasi-recepty+ na powrót do czasami swoiście pojmowanych rozwiązań historycznych".

Według projektu, związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszk.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

W drugim czytaniu ideę projektu poparły wszystkie kluby. Zgłoszonymi poprawkami zajmą się komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnego.(PAP)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
metropolia
Śląsk

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....