TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Specjalista ds. wsparcia użytkowników IT

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

11.03.2019 17:04:00

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. wsparcia użytkowników IT

w Dziale Wsparcia Użytkowników i Utrzymania Systemów Informatycznych

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie średnie w obszarze informatycznym lub technicznym

 minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe

 minimum trzyletnie doświadczenie w obszarze merytorycznym

 doświadczenie w pracy w help-desku lub administrowaniu systemami i sieciami komputerowymi

 wiedza z zakresu instalacji, obsługi oraz wsparcia systemów operacyjnych Windows

 dobra znajomość pakietu biurowego MS Office

 wiedza z zakresu budowy i eksploatacji sprzętu informatycznego

 umiejętność rozwiązywania problemów użytkowników biurowych

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 bardzo dobra, praktyczna znajomość systemów operacyjnych MS Windows

 praktyczna znajomość usługi MS Active Directory

 znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook oraz funkcji programów MS Word, MS Excel

 znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN

 znajomość zagadnień związanych z urządzeniami drukującymi

 komunikatywna znajomość języka angielskiego

 SEP 1 KV

 prawo jazdy kat. B

 zdolność analitycznego myślenia

 umiejętność pracy w zespole i indywidualnie

 komunikatywność, umiejętność pracy z klientem wewnętrznym

 kreatywność, elastyczność, otwartość

 bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie

 gotowość do doskonalenia zawodowego

 dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 instalacja sprzętu oraz oprogramowania

 wsparcie użytkowników

 administracja środowiskiem MS Active Directory, MS Windows

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do

wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych,

przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z

niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -

podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia

29 marca 2019 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. wsparcia użytkowników IT”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Termin składania ofert

07.03.2019

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....