TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Specjalista ds. wsparcia procesów IT

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

11.03.2020 16:44:20

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. wsparcia procesów IT (analityk biznesowy)

w Dziale Rozwoju Systemów Informatycznych

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie średnie techniczne

 minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe

 minimum trzyletnie doświadczenie w obszarze merytorycznym

 posługiwanie się językiem angielskim na poziomie umiejętności czytania i rozumienia dokumentacji technicznej

 znajomość procesu wytwarzania oprogramowania

 znajomość zagadnień związanych z inżynierią wymagań (zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianą),

 doświadczenie w wykonywaniu analiz systemowych, w tworzeniu scenariuszy testowych i prowadzeniu testów odbiorczych

 samodzielność i wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

 umiejętność współpracy z klientem biznesowym oraz technicznym

 umiejętność analitycznego myślenia

 umiejętność pracy w zespole

 zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka

 minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym

 orientacja we współczesnych technologiach przetwarzania, dostępu, wykorzystania sieci

 znajomość metodyk zarządzania projektami

 znajomość metodyk wytwarzania oprogramowania

 znajomości technologii webowych

 umiejętność prowadzenia prezentacji oraz szkoleń

 gotowość do doskonalenia zawodowego

 dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Opracowywanie we współpracy z innymi komórkami (pozyskiwanie, analizowanie, dokumentowanie i walidowanie) wymagań biznesowych oraz funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

 Zarządzanie zmianą w wymaganiach,

 Modelowanie procesów biznesowych,

 Konsultowanie w roli specjalisty IT i wspomaganie właściciela biznesowego systemu nowych rozwiązań biznesowych,

 Koordynowanie i nadzorowanie współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie analizy procesów biznesowych oraz opracowywania i zarządzania wymaganiami.

 Weryfikowanie i przekładanie potrzeb oraz wymagań biznesowych na propozycje rozwiązań informatycznych

 Analizowanie procesów w organizacji z perspektywy prowadzonych projektów

 Utrzymywanie i aktualizację repozytorium dokumentacji analitycznej systemów

 Świadczenie wsparcia merytorycznego w realizowanych projektach oraz dostarczanie specyfikacji do zadań programistycznych,

 Analiza i wspomaganie procesu usuwania stwierdzonych nieprawidłowości w danych oraz pracy systemów informatycznych

 Rozwój systemów dziedzinowych i aplikacji

 Udział w opracowaniu założeń, specyfikacji wymagań oraz w realizacji projektów informatycznych

 Uczestnictwo w pracach wdrożeniowych systemów informatycznych w organizacji dla wsparcia podstawowych zadań statutowych

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajduje się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. wsparcia procesów IT”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z podaniem terminu testu.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

10.03.2020

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....