TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

13.10.2020 14:27:54

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Dział ds. Metra Warszawskiego

Wymagania niezbędne:wykształcenie wyższena kierunkach: politechnicznym, technicznym, inżynieryjnymmin. czteroletniedoświadczenie zawodowemin. trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie infrastruktury, inwestycji, kosztorysowania, administracjiwiedza z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnegowiedza z zakresu prawa budowlanegoprawo jazdy kat. Bniekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowepełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznychWymagania dodatkowe:wykształcenie wyższe na kierunkach: inżynieria lądowa, mostów, infrastruktury, architekturyuprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeńdoświadczenie zawodowe w administracji publicznejwiedza z zakresu zamówień publicznych i prawa administracyjnegoumiejętność obsługi informatycznych programów biurowych (Word, Excel)znajomość programów kosztorysowychpraktyczna znajomość tematyki procesów projektowychznajomość procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycjikomunikatywna znajomość języka angielskiegoumiejętność współpracy w zespole, komunikatywnośćsumienność, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość w realizacji zadań gotowość do doskonalenia zawodowegodbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie formalnego przygotowania oraz realizacji odbioru, rozliczenia i zakończenia inwestycji.Realizacja zadań w zakresie przygotowania założeń rzeczowo-finansowych i planów inwestycyjnych w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, utrzymania, remontów obiektów, w tym pozyskanie wykonawców robót i usług w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, policją oraz innymi organami w zakresie prowadzonych spraw. Nadzór i ocena realizacji zadań ocena ryzyka, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przygotowanie sprawozdań, zestawień i analiz. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:Miejsce pracy:Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji. Wejście główne oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na każdym piętrze.Stanowisko pracy:Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Praca w biurze oraz w terenie. Kierowanie samochodem w ramach obowiązków służbowych. Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.Wymagane dokumenty:curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowejlist motywacyjnykserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształceniekserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacjikserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracykserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -jeśli dotyczy oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe -podpisane własnoręcznieoświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -podpisane własnoręcznieoświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie -podpisane własnoręcznieklauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) -podpisana własnoręcznie. Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronieBiuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 9 listopada2020r.do godz. 16.00 pod adresem: Zarząd Transportu MiejskiegoKancelaria Głównaul. Żelazna 61, 00-848 Warszawaw zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji”.Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający w I etapie –formalnym, wymagania niezbędne i dopuszczeni do II etapu naboru –testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefoniczniewraz z podaniem terminu testu. Informacja o wyniku naboru po III etapie rekrutacji –rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....