TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

11.03.2019 17:04:54

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. finansowo-księgowych w Dziale Księgowości

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie średnie

 minimum pięcioletnie ogólne doświadczenie zawodowe (w przypadku wykształcenia wyższego – minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe)

 minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w przypadku wykształcenia wyższego minimum jeden rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku)

 dobra znajomość orzecznictwa podatkowego podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

 doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT

 Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług

o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych

o ustawy z dnia 29 września 1994 r O rachunkowości

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe w obszarze: ekonomia lub finanse i rachunkowość

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 umiejętność interpretacji przepisów i ich wykorzystanie w praktyce

 umiejętność pisania pism i wniosków o interpretacje podatkowe

 znajomość programów finansowo-księgowych

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, umiejętność planowania i organizacji pracy, terminowość w realizacji zadań, wysoka kultura osobista

 gotowość do doskonalenia zawodowego

 dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 Analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczenia podatku VAT

 Analiza zapisów umów zawieranych przez ZTM pod względem sposobu rozliczeń oraz podatku VAT

 Bieżące monitorowanie zmian w przepisach VAT, jak i orzecznictwie sądów

 Współpraca z jednostką nadrzędną w zakresie spraw dotyczących podatku od towarów i usług

 Inne zadania związane z podatkiem VAT

 Ewidencja księgowa dochodów i wydatków bieżących.

 Ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków UE oraz ich rozliczanie

 Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i uzgadnianie sald

 Przygotowanie dokumentów do sprawozdań budżetowych i finansowych

 Zadania okresowe zlecane przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 08 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Termin składania ofert

07.03.2019

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....