TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Serwisem olsztyńskiego ITS zajmie się Sprint
TransInfo.pl - Opublikowano: 13.02.2019 17:30:24
Serwisem olsztyńskiego ITS zajmie się Sprint

Sprint S.A. zadba o konserwację, utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej i ITS w Olsztynie. Firma została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, gdzie nie miała żadnej konkurencji. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 3 679 627,31 PLN brutto.

Była to kolejna próba znalezienia wykonawcy, który miał podjąć się opisanego zadania. Poprzednio oferty były dwie – od Sprint S.A. i Siemens Mobility Sp. z o.o., lecz obie przekraczały budżet. Tym razem oferta Sprint również znalazła się powyżej szacunków miasta, ale miasto zaoszczędziło nieco ponad 50 tys. PLN i najwidoczniej uznało, że więcej nie ugra, toteż zaakceptowało ofertę Sprint. Zwycięski podmiot będzie świadczył usługi na rzecz miasta przez 24 miesiące.

Zadania dla Sprint

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie roboty związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i remontami sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych, aktywnych przejść dla pieszych oraz urządzeń ITS na terenie Olsztyna zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w tym dotyczących budowy urządzeń elektrycznych i ich eksploatacji oraz szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Miasto przewidziało podział robót konserwacyjnych na roboty trwające w okresie trwania umowy, objęte miesięczną stawką zryczałtowaną oraz roboty awaryjne i dodatkowe zlecane w ramach umowy, objęte rozliczeniem po wykonaniu zadania na podstawie cen zawartych w ofercie.

Roboty podstawowe

Do robót objętych miesięczną stawką zryczałtowaną należy w szczególności:

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej (dokumentacja pracy sygnalizacji),

- utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym i konserwacja urządzeń sygnalizacji oraz urządzeń ITS,

- realizacja programów pracy sygnalizacji oraz harmonogramów czasowych pracy sygnalizacji zgodnie z dostarczaną przez zamawiającego dokumentacją,

- wprowadzanie zmian harmonogramów czasowych pracy sygnalizacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia,

- wprowadzanie zmian w programach sygnalizacji zgodnie z dostarczaną przez zamawiającego dokumentacją,

- utrzymanie sprawnego działania: poprawności zapisu danych systemów ITS (m.in. archiwum pasków, natężenia ruchu, monitoring wizyjny, logi sterowników, rozpływ strumieni ruchu), synchronizacji czasów serwerów ITS, systemu METEO, systemu priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego oraz potwierdzenia poprawności funkcjonowania punktów meldunkowych,

- codzienne oględziny urządzeń sygnalizacyjnych oraz ITS,

- usuwanie skutków wszelkich powstałych awarii stwierdzonych w trakcie oględzin lub zgłoszonych przez zamawiającego,

- zabezpieczenie wszelkich zagrożeń powstałych na skutek zdarzeń drogowych, aktów wandalizmu lub działania kataklizmów – praca całodobowa w systemie pogotowia wyposażonego w specjalistyczny pojazd i sprzęt,

- zapewnienie całodobowego telefonu alarmowego, poprzez który wykonawca przyjmować będzie – od zamawiającego, innych służb oraz mieszkańców – reklamacje i zgłoszenia,

- usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, naklejek (ogłoszeń, reklam itp.) umieszczonych na masztach i szafkach sygnalizacyjnych,

- wprowadzanie zmian w priorytetach dla pojazdów transportu zbiorowego – dodawanie i modyfikacja: nowych relacji priorytetowych, punktów meldunkowych, akcji, funkcji uruchomienia i zakończenia priorytetu, funkcji blokady priorytetu w zależności od warunków ruchu itp., funkcji oszczędzania faz w zależności od warunków ruchu itp.

Usługi dodatkowe

Z kolei roboty obejmujące zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie realizacji, objęte rozliczeniem po wykonaniu zadania (nie objęte miesięczną stawką ryczałtową), to roboty mające zapewnić odtworzenie zdewastowanych lub wyeksploatowanych urządzeń, wykonanie zabiegów i prac eksploatacyjnych uznanych za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania, a w szczególności:

- naprawy kabli energetycznych, światłowodowych i sygnalizacyjnych,

- naprawy lub wymiany sterowników, masztów, kamer, konsol i latarń,

- naprawy, wymiany lub demontaż przycisków dla pieszych,

- zabezpieczenie antykorozyjne masztów, wysięgników i szaf sterowniczych,

- dostosowanie wyposażenia instalacji sygnalizacyjnych do zmieniających się przepisów i wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- dodawanie nowych pozycji do systemu integrującego ITS (skrzyżowania, detektory, kamery, warstwy, stacje meteo i inne),

- naprawy przejść aktywnych dla pieszych wyposażonych w czujniki ruchu.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Sprint
Olsztyn

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....