TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Seminarium-debata MZKZG podczas TRAKO 2015
MZKZG - Opublikowano: 07.10.2015 23:39:57
Seminarium-debata MZKZG podczas TRAKO 2015

24 września 2015 r., w ramach targów kolejowych Trako, odbyło się seminarium połączone z debatą, dotyczące rozwoju systemu biletu elektronicznego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Temat spotkania nawiązywał do koordynowanego przez MZKZG projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na początku, Pan Andrzej Organiak z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku zaprezentował główne założenia planowanego przedsięwzięcia.

W dalszej kolejności miała miejsce debata z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Panowie: Damian Derebecki z Pomorskiego Klastra ICT, Krzysztof Nalewajko z MZKZG, Bogusław Prokop, dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Jacek Szmagliński, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego, a także Mariusz Szubra z firmy International Management Services Sp. z o.o.

Podczas rozmowy poruszano tematy związane z funkcjonalnością systemu biletu elektronicznego, kierunkami jego ewolucji oraz bezpieczeństwem danych. Zastanawiano się również nad przyszłością biletu papierowego.

W drugiej części spotkania przeprowadzono dyskusję, w trakcie której udzielono odpowiedzi na pytania zadane w imieniu czytelników przez dziennikarza Dziennika Bałtyckiego, Pana Szymona Szadurskiego, uczestników seminarium, a także wcześniej przesłane do MZKZG.

W seminarium wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele władz lokalnych, dostawcy systemów biletu elektronicznego, wystawcy, dziennikarze oraz mieszkańcy naszej metropolii. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania dot. projektu rozwoju systemu biletu elektronicznego, które zadane zostały podczas dyskusji. Na pytania te odpowiedzi udzielali przede wszystkim przedstawiciele MZKZG.

MZKZG dziękuje wszystkim uczestnikom seminarium za udział, a osobom, które przesłały do Dziennika Bałtyckiego i MZKZG pytania - za zainteresowanie prezentowaną w trakcie seminarium problematyką.

Pytanie 1. Czy realizacja projektu rozwoju systemu biletu elektronicznego spowoduje wzrost cen biletów?

Odpowiedź: Sama realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na podwyżkę opłat za korzystanie z usług transportu zbiorowego. Wartość przedsięwzięcia wynosi 25 mln zł, jednak przewidywany poziom dofinansowania ze środków UE stanowi aż 85% tej kwoty. Ewentualny wzrost cen biletów wynikać może z innych uwarunkowań, np. podwyżek cen paliwa lub energii elektrycznej.

Pytanie 2. Czy MZKZG planuje, po zakończeniu realizacji projektu, przeprowadzenie akcji zachęcających użytkowników samochodów do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej ?

Odpowiedź: Prowadzenie działań promujących transport zbiorowy jest jednym z zadań statutowych MZKZG. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, oprócz projektu rozwoju systemu biletu elektronicznego, realizowane są inne inwestycje transportowe, w tym projekt, którego przedmiotem jest wybudowanie spójnej sieci węzłów integracyjnych (także parkingów park&ride) na obszarze metropolii. Oba te przedsięwzięcia wzajemnie się uzupełniają i nie jest wykluczone, że po wprowadzeniu systemu, karta elektroniczna z załadowanym biletem okresowym umożliwiała będzie, na przykład, darmowe pozostawienie samochodu na parkingu park&ride.

Pytanie 3. Dlaczego łatwiej będzie wprowadzić elektroniczną portmonetkę niżeli wspólny bilet na całe Trójmiasto?

Odpowiedź: Z założenia system biletu elektronicznego ma być narzędziem, które ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej. Zainstalowanie czytników w autobusach, tramwajach, trolejbusach oraz pociągach pozwoli pasażerom na wygodne opłacanie przejazdów, natomiast przewoźnicy będą mogli wciąż stosować niezależne systemy taryfowe, co w przypadku przedsiębiorstw kolejowych daje możliwość ubiegania się o rekompensatę z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych. Wprowadzenie tzw. pełnej integracji taryfowo-biletowej ? jednego biletu obowiązującego w komunikacji komunalnej i kolejowej, z zachowaniem ulg gminnych, wymaga ze strony samorządów wzrostu dopłaty do funkcjonowania transportu zbiorowego o ok. 67 mln zł rocznie.

Pytanie 4. Jakie korzyści niesie takie rozwiązanie dla mieszkańca Gdańska, Sopotu i Gdyni, a jakie dla turysty przyjeżdżającego do Trójmiasta?

Odpowiedź: Przede wszystkim mieszkańcy oraz turyści będą mogli płacić za przejazdy jednorazowe, korzystając z tzw. elektronicznej portmonetki. Pasażerowie nie będą musieli znać taryf obowiązujących u poszczególnych przewoźników ? system automatycznie skalkuluje opłatę. Rozwiązanie to, dzięki możliwości ewidencjonowania przychodów, ułatwi rozszerzenie oferty biletów metropolitalnych o krótkookresowe bilety przesiadkowe, ważne w komunikacji komunalnej (autobusach, trolejbusach i tramwajach) oraz kolei (SKM, PR, PKM). System będzie miał możliwość optymalizacji i automatyzacji pobierania opłat w podróżach z przesiadkami (np. w sytuacji dokonania wielu przesiadek system skalkuluje i pobierze najbardziej korzystną opłatę, w wysokości nie przekraczającej ceny biletu dobowego). System biletu elektronicznego pozwoli także na zintegrowanie komunikacji miejskiej w Tczewie z systemami komunikacji miejskiej oraz kolejowej (SKM, PR, PKM) funkcjonującymi w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta.

Pytanie 5. Jak dokładnie będzie działać taka e-portmonetka?

Odpowiedź: Chcemy, aby system był jak najprostszy w użytkowaniu. Pasażer po wejściu do środka komunikacji miejskiej przyłoży kartę do czytnika, co spowoduje opłacenie przejazdu. Jeżeli podróżny przed opuszczeniem pojazdu ?wyloguje? się w czytniku, system skoryguje opłatę stosownie do długości przejechanego odcinka. Jeżeli tego nie zrobi, z karty zostanie pobrana kwota za przejazd do końca trasy. Zakładamy też, że pasażer będzie miał możliwość doładowania elektronicznej portmonetki u kierowcy lub motorniczego.

Pytanie 6. Jaki byłby koszt wprowadzenia takiego rozwiązania i jakie działania za sobą by niósł? Czy konieczna byłaby wymiana kasowników, czy są one przystosowane już do obsługi takich e-portmonetek?

Wartość przedsięwzięcia wynosi 25 mln zł, z czego gminy, jako wkład własny, musiałyby zapłacić ok. 3 750 tys. zł. Resztę stanowią środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (środki w ramach kontraktu ZIT).

Odpowiedź: Autobusy wejherowskiej i tczewskiej komunikacji miejskiej są już wyposażone w czytniki biletów elektronicznych, urządzenia takie posiada też część pojazdów ZKM w Gdyni. Zakładamy, że elementy infrastruktury, które nie są zużyte, w miarę możliwości zostaną wykorzystane do obsługi projektowanego zintegrowanego systemu pobierania opłat.

Pytanie 7. Jaką część budżetu ogólnego na wspólne inwestycje stanowiłaby ta konkretna inwestycja?

Odpowiedź: Na projekty z zakresu transportu publicznego przeznaczono, w ramach kontraktu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Pomorskiego, kwotę w wysokości 248 mln zł. 8,57% tej sumy stanowi alokacja na przedsięwzięcie dot. rozwoju systemu biletu elektronicznego.

Pytanie 8. Kiedy mógłby być wdrożony taki system, jeżeli zyskałby uznanie?

Odpowiedź: Przewidujemy, że system zostanie wdrożony w 2018 r.

Pytanie 9. Czy można uznać ten pomysł za zalążek do wprowadzenia w Trójmieście wspólnego biletu?

Odpowiedź: Projekt wspólnego biletu realizowany jest w Trójmieście od 2008 r. Elektroniczna portmonetka ułatwi przede wszystkim dokonywanie płatności za podróże krótkookresowe.

Pytanie 10. Czy taka e-portmonetka działałaby także na różnego rodzaju kolejki (SKM, KM) kursujące w Trójmieście?

Odpowiedź: Zakładane jest objęcie zintegrowanym systemem biletu elektronicznego również pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, w tym kursujących na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Pytanie 11. Czy przewidują Państwo rozszerzenie oferty biletów dostępnych przez komórkę o chociażby: bilety godzinne, 24- i 72-godzinne bilety metropolitalne (tutaj poważnym argumentem "za" jest stosunkowo niewielka ilość punktów sprzedaży)?

Odpowiedź: MZKZG jest emitentem wyłącznie biletów metropolitalnych. Nie mamy obecnie w taryfie metropolitalnych biletów 1h, dlatego też nie oferujemy ich do sprzedaży przez aplikacje mobilne. Ze względu na to, że wprowadzenie takich biletów wymaga dodatkowych środków finansowych ze strony budżetów miast i gmin, nie jest na tę chwilę rozważane. Nie wykluczamy, iż oferta biletów telefonicznych zostanie rozszerzona o bilety 24 i 72-godzinne.

Pytanie 12. W jaki sposób planują Państwo dotrzeć z biletem elektronicznym do osób chcących więcej podróżować komunikacją miejską ale bez całkowitej rezygnacji z innych środków transportu (samochód, rower)?

Odpowiedź: Chcielibyśmy, aby docelowo karta elektroniczna była uniwersalnym nośnikiem, służącym nie tylko do płacenia za bilety, ale również za inne usługi, na parkowanie. Dzięki temu korzystać z niej będą mogły również osoby jeżdżące zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MZKZG
Trójmiasto
debata
Trako 2015

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....