TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Rząd o ustawie o ptz.: Nowy projekt we wrześniu
TransInfo.pl - Opublikowano: 25.07.2016 19:38:40
Rząd o ustawie o ptz.: Nowy projekt we wrześniu

21 lipca w Sejmie, przy okazji przyjęcia sprawozdania sejmowej Komisji Infrastruktury, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit mówił o nadchodzących zmianach w ustawie:

-"Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Jest to, co prawda, projekt senacki, niemniej jednak rząd ma obowiązek ustosunkowania się do wszystkich postawionych pytań i przedstawienia stanowiska wobec przedłożenia, nad którym pracuje Wysoka Izba. Większość pytań, które padły, dotyczyła przede wszystkim zamierzeń rządu w stosunku do ostatecznego kształtu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dzisiaj dyskutujemy nad przedłużeniem vacatio legis, czyli sprawą przełożenia wejścia w życie części ustawy, która przede wszystkim dotyczy sposobu naliczania rekompensat za przejazdy ulgowe. Zarówno na wczorajszym posiedzeniu komisji, jak i dzisiaj w czasie debaty tutaj, na sali plenarnej, widzimy zgodność w zasadzie wszystkich klubów, niemal wszystkich występujących, co do konieczności przedłużenia vacatio legis w tym zakresie.

Gruntowna zmiana

W związku z tym do tej sprawy już nie będę się odnosił, bo rozumiem, że jest tutaj pełna zgodność Izby, i nie będę już tego komentował. Natomiast liczne pytania, które zarówno wczoraj padały, jak i dzisiaj padają, dotyczyły tego, co dalej, dotyczą problemu, co dalej. A zatem, Wysoka Izbo, rząd wspólnie z przewoźnikami, ale też z innymi środowiskami, od kilku miesięcy pracuje nad dużą zmianą tej ustawy. Ta duża zmiana jest konieczna, nawet wobec dzisiejszych pytań, dotyczy ona? Ustawa musi się zmienić, gdyż obecny jej kształt, gdyby to weszło w życie w takim kształcie, już pomijam tę sprawę, o której dziś dyskutujemy, mógłby bardzo negatywne skutki dla spójności komunikacyjnej Polski. A zatem przedstawię Wysokiej Izbie kilka takich zasadniczych założeń, które przygotujemy i wokół których toczy się praca. Mam nadzieję, że już we wrześniu, a przynajmniej w jego drugiej połowie, będziemy mogli Wysokiej Izbie przedstawić projekt gruntownej zmiany tej ustawy.

W tym miejscu odpowiadam, że będzie to wystarczający czas, aby na koniec 2017 r., wcześniej, w 2017 r., były już jasne reguły nowego funkcjonowania transportu zbiorowego, żeby samorządy mogły się do tego przygotować i w przyszłym roku przeprowadzić wszystkie niezbędne działania. Zostawiamy sobie, co prawda, jeden rok, bo teoretycznie można byłoby jeszcze do końca roku 2018 przedłużyć vacatio legis, niemniej jednak chcemy, żeby rok 2018 był niejako rokiem próby, czy te rozwiązania, które wprowadzimy, po prostu się sprawdzą. Będzie jeszcze czas na ostateczną korektę, abyśmy tutaj nie popełnili jakiegoś grubego błędu. Wysoka Izbo! Pozwolę sobie, zatem przedstawić kilka założeń, które będą fundamentem przygotowywanego projektu. Główne propozycje dotyczą następujących zmian:

  1. zmiany charakteru przewozów użyteczności publicznej. Zakładana zmiana przewiduje, że przewozy o charakterze użyteczności publicznej będą mogły być tworzone przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego wyłącznie na tych liniach, które nie będą obsługiwane przez przewoźników komercyjnych na zasadach rynkowych.

  2. przekazywanie przewoźnikom komercyjnym możliwości ubiegania się o dopłaty z budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych umożliwi dostęp do biletów z ulgą ustawową dla pasażerów zarówno w przewozach użyteczności publicznej, jak i przewozach wykonywanych przez przewoźników komercyjnych. W myśl ustawy, która dzisiaj obowiązuje, od 1 stycznia byłyby możliwe tylko dopłaty, rekompensata za ulgi byłaby możliwa tylko dla przewoźników użyteczności publicznej.

  3. likwidacji ograniczenia możliwości wysiadania pasażerów wyłącznie na przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Proszę państwa, wydaje się, że to nie jest rzecz systemowa, niemniej jednak, na co dzień bardzo dolegliwa. Często są takie sytuacje, że jest ustawowy zakaz wypuszczania pasażerów, wysiadania poza wyznaczonymi przystankami, które znajdują się w rozkładzie jazdy, mimo że to również są przystanki do tego przystosowane. A więc dopuszczamy taką możliwość dla wygody pasażerów, ale mówimy wyłącznie o wysiadaniu. Nie mówimy o wsiadaniu, tylko wyłącznie o wysiadaniu pasażerów.

  4. zróżnicowania opłat za korzystanie z przystanku ze względu na wielkość autobusu z podziałem na jego pojemność przestrzeni pasażerskiej. Czyli można powiedzieć, że przy opłatach za korzystanie z przystanków przez przewoźników, którzy mają większe autobusy, samorządy będą mogły wyznaczać wyższe ceny, bo tak trzeba bardzo precyzyjnie powiedzieć. Te ceny nie będą ujednolicone, a więc jest to próba wyrównywania szans między tymi, którzy dysponują dużymi autobusami, a tymi, którzy dysponują małymi. W przypadku części linii właściwie ich opłacalność może być osiągnięta tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez niewielkie pojazdy, a zatem to jest bardzo logiczny postulat, który popieramy.

  5. wprowadzenia obowiązku projektowania nowych przejazdów, kursów w połowie przedziału czasowego między przejazdami, kursami już istniejącymi. Proszę państwa, jest to bardzo istotny problem, często na rynku przewozów dochodzi do konfliktu, nowi przewoźnicy zgłaszający się do obsługiwania danej linii proponują, aby odjazdy ich autobusów były 2 czy 3 minuty po już istniejących, zaplanowanych w rozkładzie jazdy. To wywołuje ogromne konflikty między przewoźnikami, ale też zamieszanie wśród pasażerów. To rozwiązanie może nie jest idealne, bo tutaj w ogóle trudno znaleźć idealne rozwiązanie, ale chcemy takie zaproponować i poddać je pod dyskusję, a potem ewentualnie wprowadzić.

  6. zmiany przepisów dotyczących możliwości cofania przez organizatorów potwierdzenia zgłoszenia przewozu upoważniającego do wykonywania przewozów komercyjnych. Zakładaną zmianę wprowadza przepis, że potwierdzenie zgłoszenia przewozu może być cofnięte przez organizatora po pisemnym ostrzeżeniu i ponownym stwierdzeniu tych samych naruszeń. Ten punkt, jak nam zgłaszali przedstawiciele przewoźników, jest potrzebny, gdyż w obecnym kształcie ustawy, która jest bardzo rygorystyczna pod tym względem, w zasadzie nawet niewielkie naruszenie może powodować cofnięcie możliwości wykonywania przewozów. Nie chcemy takich rygorystycznych rozwiązań, rozumiemy, że to wszystko trzeba rozwiązywać racjonalnie, to trzeba rozwiązywać w taki sposób, który będzie służył przede wszystkim klientom, ale też z poszanowaniem interesu przewoźników.

  7. zwolnienia autobusów wykonujących przewozy regionalne osób na liniach do 50 km z opłat za przejazdy po odcinkach płatnych dróg krajowych. Ten postulat był zgłaszany przez pana ministra Andrzeja Adamczyka w czasie trwania poprzedniej kadencji, dzisiaj wpisujemy go do projektu ustawy i będziemy nad nim procedowali.

  8. uzgadniania i koordynacji planów transportowych. To jest sprawa, która jest dziś bardzo zaniedbana. Oczywiście dzisiaj nie ma obowiązku takiej koordynacji, jest to jedynie może rodzaj zalecenia, ale też niedopowiedzianego wprost w ustawie. A zatem trzeba się zastanowić nad tym, aby mechanizm koordynacji i uzgadniania planów transportowych między poszczególnymi samorządami był po prostu skuteczny. To jest konieczne, bo to ma ogromne znaczenie dla spójności komunikacyjnej, dla wygody pasażerów, dla możliwości korzystania z transportu.

Ważne tory

Kolejna sprawa, która dzisiaj tutaj nie wybrzmiała, ale chciałbym też do niej się odnieść. Mianowicie musimy też w trakcie prac nad tą dużą nowelizacją odnieść się do transportu kolejowego. Bo on może odgrywać ? i odgrywa ? bardzo istotną rolę, a powinien odgrywać jeszcze bardziej istotną rolę niż obecnie. Też widzimy, że nawet w planach samorządów, w tych przygotowanych planach transportowych ten transport kolejowy był bardzo słabo rozpatrywany. Oczywiście ogromna większość samorządów nie ma dostępu do kolei, tak po prostu w Polsce jest, taka jest uboga ta infrastruktura kolejowa. Niemniej jednak powinno to być uwzględnione. Dziękuję bardzo."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
sejm
ptz
MIB

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....