TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

PTC zbada frekwencję w płockich autobusach
- Opublikowano: 20.04.2019 12:00:42
PTC zbada potoki pasażerskie w Płocku

Płock chce wiedzieć ilu pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej.

Miasto w drodze przetargu nieograniczonego wybrało wykonawcę, który przeprowadzi badania marketingowe w sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę-Miasto Płock w zakresie: wielkości popytu na liniach miejskich, wielkości popytu, struktury popytu oraz przychodowości na liniach podmiejskich.

Wybór padł na jedyną ofertę jaka wpłynęła do zamawiającego, tj. Marcin Grodzki Public Transport Consulting. Firma zrealizuje zamówienie za cenę 249 690,00 PLN brutto.

Badania wielkości popytu na liniach miejskich i podmiejskich mają zostać przeprowadzone do 30 maja, zaś wykonanie opracowania analitycznego na podstawie przeprowadzonych badań nastąpi do 2 września.

Badania napełnień

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić badania wielkości popytu na usługi transportu publicznego na liniach organizowanych przez Gminę – Miasto Płock (linie autobusowe: 0, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 33, 35, 37, A, B, N1, N2, N3) – dla wszystkich kursów tych linii w dniu powszednim, w sobotę (przed niedzielą niehandlową) oraz w niedzielę (niehandlową). Wykonawca zobowiązany będzie do zarejestrowania liczby pasażerów wysiadających, wsiadających i pozostających w pojeździe po ruszeniu z każdego przystanku oraz do zarejestrowania rzeczywistego czasu odjazdu z przystanku początkowego, przyjazdu i odjazdu na przystankach węzłowych, pośrednich oraz przyjazdu na przystanek końcowy dla każdego wykonywanego kursu na wyżej wymienionych liniach komunikacyjnych.

Po przeprowadzeniu badań wybrana firma ma obowiązek sporządzić opracowanie analityczne, w którym zostaną poruszone następujące kwestie:

- omówienie wyników badań wraz z oceną wielkości napełnień - w odniesieniu do planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,

- ocena podaży usług przewozowych liniami miejskimi na terenie miasta,

- ocena efektywności wykorzystania poszczególnych linii miejskich w każdym z badanych rodzajów dni tygodnia i w przeciętnym miesiącu,

- propozycje zmian rozkładów jazdy linii miejskich.

Badania podmiejskie

W tym przypadku zamawiający ma wymagania podobne jak dla linii miejskich. Zatem wykonawca ma obowiązek przeprowadzić badania wielkości popytu i dochodowości na usługi transportu publicznego na liniach podmiejskich organizowanych przez Gminę-Miasto Płock (linie autobusowe: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 120, 121, 130, 140, 160, L1, L2) – dla wszystkich kursów tych linii w dniu powszednim, w sobotę (przed niedzielą niehandlową) oraz w niedzielę (niehandlową). Wykonawca zobowiązany będzie do zarejestrowania liczby pasażerów wysiadających, wsiadających i pozostających w pojeździe po ruszeniu z każdego przystanku oraz do zarejestrowania rzeczywistego czasu odjazdu z przystanku początkowego, przyjazdu i odjazdu na przystankach węzłowych pośrednich oraz przyjazdu na przystanek końcowy dla każdego wykonywanego kursu na wyżej wymienionych liniach podmiejskich.

Po przeprowadzeniu badań ma zostać sporządzony odrębny operat analityczny dla linii podmiejskich obejmujący:

- omówienie wyników badań marketingowych wraz z oceną wielkości i struktury popytu, oddzielnie dla każdej gminy,

- ocenę podaży usług przewozowych, oddzielnie dla każdej gminy,

- ocenę popytu na usługi oddzielnie dla każdej gminy,

- dane dotyczące struktury popytu, w tym wykorzystanie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów ulg/uprawnień wraz z podziałem na grupy: pasażerowie z miasta oraz pasażerowie z poszczególnych gmin,

- ocenę efektywności ekonomicznej poszczególnych linii podmiejskich w każdym z badanych rodzajów dni tygodnia i w przeciętnym miesiącu – w przekroju całej sieci komunikacyjnej oraz poszczególnych jednostek administracyjnych,

- obliczenie kwot wymaganych do pokrycia kosztów funkcjonowania (przez gminę/gminy dla której/których te linie są dedykowane) poszczególnych linii podmiejskich: na odcinkach przebiegających po terenie poszczególnych gmin podmiejskich; na odcinkach przebiegających po terenie miasta; dla każdego kursu w dzień roboczy, sobotę, sobotę przed niedzielą niehandlową, niedzielę i niedzielę niehandlową;

- obliczenie kwot dopłat budżetowych do funkcjonowania poszczególnych linii, z rozróżnieniem na obsługiwane jednostki administracyjne,

- obliczenie kwot utraconych przez miasto przychodów z tytułu stosowania ulg i zwolnień z opłat,

- propozycje zmian rozkładów jazdy linii podmiejskich.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
  • Wieczorek Dariusz – 20.04.2019

    Choć w tym przetargu jedyny, to akurat najlepszy możliwy wybór (y)

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....