TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

PSL i WiS o znowelizowanej ustawie o ptz
TransInfo.pl - Opublikowano: 25.07.2016 18:00:54
PSL i WiS o znowelizowanej ustawie o ptz

21 lipca parlamentarzyści wysłuchali sprawozdania Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 716 i 725).

Tego samego dnia nowelizacja została przyjęta przez Sejm. W ramach obrad, Sejm uchwalił, że w dyskusji nad tym punktem wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabrał poseł Kazimierz Kotowski natomiast serię wstąpień - w imieniu koła Wolni i Solidarni - zamknął poseł Ireneusz Zyska:

Kazimierz Kotowski : -"Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Procedowany dziś senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, sugestiom samorządów i przewoźników, którzy praktycznie, mimo okresu, wydawałoby się, i tak to oceniamy, wystarczająco długiego, bo 6 lat, nie zdołali w przeważającej mierze uporać się z tym problemem. Z informacji, z materia- łów możemy wyczytać i dowiedzieć się, że tylko bardzo mała, nieliczna grupa samorządów zrealizowała te spoczywające na nich obowiązki. A zatem utrzymanie tego projektu pierwszego, zakładanego, daty 1 stycznia 2017 r., stworzyłoby dość złożoną sytuację. Stąd pozytywnie oceniamy inicjatywę Senatu i jako klub będziemy głosować za przyjęciem tego rozwiązania.

Natomiast jestem przekonany, że samorządy nie będą teraz dalej zwlekać z rozwiązaniem i wyłonieniem operatorów świadczących usługi, że obie strony dołożą starań, abyśmy znów za rok nie musieli debatować i pochylać się nad wyszukiwaniem rozwiązania. Myślę, że ministerstwo i pan minister również dołożą starań, aby to uregulować w ten sposób, abyśmy ten okres, czas wykorzystali do dobrego przygotowania się i rozważenia jeszcze, jak to rozwiązać czy jak wskazać wyjście z tych sytuacji, które tu dzisiaj były podnoszone, jak uwzględniać i widzieć rozwiązanie problemu nie tylko w miastach, bowiem ta kwestia była podnoszona, ale jak skomunikować, jak umożliwić korzystanie z transportu zbiorowego mieszkańcom małych miejscowości i tych miejscowości, które są oddalone od znaczących szlaków komunikacyjnych. Stąd, jak powiedziałem, deklarujemy współpracę i głosowanie za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo."


Ireneusz Zyska : -"Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu posłów Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. weszła w życie w dniu 1 marca 2011 r. Część przepisów została objęta 6-letnim okresem vacatio legis, mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie tych przepisów może spowodować utratę przez pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego możliwości korzystania z biletów ulgowych. Z prawa tego korzystają przede wszystkim osoby uczące się i osoby w wieku starszym, i to właśnie w te grupy społeczne uderzyłoby rozwiązanie skutkujące pozbawieniem pasażerów możliwości korzystania z tańszego przemieszczania się. Z kolei wypłata rekompensat z tytułu biletów ulgowych byłaby wówczas możliwa jedynie dla podmiotów, które podpisały umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, co spowoduje, że przewoźnicy, którzy takich umów nie zawarli, nie będą sprzedawać biletów ulgowych. Z informacji przedstawionych przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędy marszałkowskie wynika, że duża grupa jednostek samorządu terytorialnego nie dostosowała się jeszcze do wymogów organizacji publicznego transportu zbiorowego nałożonych ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. 

Projekt procedowanej ustawy ma na celu przesunięcie wejścia w życie przepisów objętych vacatio legis na dzień 1 stycznia 2018 r., co w założeniu wnioskodawców pozwoli na zachowanie przez pasażerów pełnego dostępu do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników ? niezależnie od podpisania umowy przez przewoźnika z jednostką samorządu terytorialnego. Pozwoli to również samorządom terytorialnym na zorganizowanie transportu publicznego na swoim obszarze tak, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby ich mieszkańców. Pozwoli to także na dokonanie w tym czasie pogłębionej analizy docelowego kształtu organizacji publicznego transportu zbiorowego i przeprowadzenie ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane stanowiska podmiotów zewnętrznych biorących udział w toku postępowania zmierzającego do wypracowania przedmiotowego projektu ustawy, zauważyć należy, że istnieje potrzeba przyjęcia rozwiązań prawnych przewidujących mechanizmy współpracy powiatów i gmin, które umożliwią tworzenie zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego. Z tych względów przesunięcie terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy pozwoli wykorzystać wydłużony okres vacatio legis na wprowadzenie niezbędnych zmian.

Konieczne jest przyjęcie kompleksowego docelowego rozwiązania legislacyjnego w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego. Posłowie Koła Poselskiego Wolni i Solidarni poprą przedłożony Wysokiej Izbie projekt ustawy. Dziękuję bardzo. "
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
sejm
ptz
PSL
MIB

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....