TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Przebojowa 30 wjeżdża na ulice Katowic
UM KATOWICE - Opublikowano: 07.08.2015 20:43:07
Przebojowa 30 wjeżdża na ulice Katowic

Od 17 sierpnia w Katowicach zacznie obowiązywać strefa TEMPO 30, czyli strefa uspokojonego ruchu w centrum miasta. Jej wprowadzenie poprzedzą akcja informacyjna i wydarzenia towarzyszące pod hasłem "Przebojowa 30". 

Strefa TEMPO 30 to obszar w mieście, na którym dopuszczalna prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Rozwiązanie takie wprowadziło już wiele miast na świecie i w Polsce. W Katowicach zacznie obowiązywać od 17 sierpnia na terenie Śródmieścia (patrz: mapa strefy TEMPO 30). 

 O założeniach Strefy Tempo 30 Prezydent Marcin Krupa opowiadał podczas briefingu prasowego.

Jaki jest cel wprowadzania stref uspokojonego ruchu?

Założeniem projektu jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców i stworzenie miasta przyjaznego dla ludzi. Dla tych, którzy mieszkają w Katowicach i dla tych, którzy je odwiedzają.

Strefa uspokojonego ruchu oznacza: 

większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu w związku z obniżeniem maksymalnej prędkości na drogach w ścisłej zabudowie miejskiej,

mniejsze stężenie spalin w centrum miasta i redukcję zużycia paliwa przez samochody (spaliny samochodów to drugi po piecach grzewczych czynnik zwiększający       toksyczność powietrza),

poprawę płynności ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych w śródmieściu,

przywrócenie mieszkańcom centrum miasta dzięki ułatwieniu poruszania się po nim piechotą (każdy z nas po opuszczeniu auta czy tramwaju staje się pieszym), rowerem i komunikacją miejską.

Jak będzie wyglądała strefa TEMPO 30 w Katowicach?

Aby zapewnić sprawny ruch tranzytowy przez miasto, ważne szlaki komunikacyjne na relacji północ-południe (ulice Mikołowska, Korfantego od Moniuszki, Kościuszki - od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza i Sokolska) oraz wschód-zachód (ulica Warszawska - do ulicy Szkolnej) zostały wyłączone z zakresu planowanej strefy TEMPO 30. To znaczy, że na ulicach będących granicami strefy, nie zmienia się dotychczasowa prędkość maksymalna. Wprowadzenie TEMPO 30 wiązało się z zamontowaniem 70 znaków na jej obrzeżach informujących o wjeździe do strefy oraz przeprogramowaniem 13 sygnalizacji świetlnych. Dodatkową informacją są znaki poziome, piktogramy.

Jak będzie wyglądała przyszłość ruchu w strefie TEMPO 30?

Tego typu przedsięwzięcie wiąże się docelowo ze zmianami w zakresie:

zmian oprogramowania lub likwidacji części świateł drogowych,

stosowania spowalniaczy ruchu: zawężenia drogi, zmiany w sposobie parkowania, szykany, wyniesienia fragmentów ulic,

tworzenia skrzyżowań równorzędnych, dróg jednokierunkowych i kontraruchu rowerowego.

Na części dróg w Katowicach jest już infrastruktura, która służy uspokojeniu ruchu. Dalsze zmiany pociągają za sobą wysokie koszty, dlatego też będą one wprowadzane etapami w miarę możliwości technicznych i finansowych miasta. Już pierwsze miesiące obowiązywania zaproponowanej strefy, dostarczą miastu informacji o tym gdzie i czy zajdzie konieczność zastosowania jednego lub kilku z wymienionych wyżej rozwiązań. Czas ten pozwoli również ocenić efekty wprowadzenia strefy TEMPO 30. 

Ze strefy wyłączone zostały fragmenty ulic, które pierwotnie miały zostać nią objęte. Dotyczy to ulic:

Słowackiego, w rejonie wyjazdu z Galerii Katowickiej do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz z ulicą Mikołowską, ze względu na istniejącą strefę ruchu rowerowego wzdłuż ul. 3 Maja oraz konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką, 

skrzyżowania Kościuszki - Szeligiewicza - Poniatowskiego, by zapewnić priorytet dla ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania,

Warszawskiej, od ulicy Dudy Gracza do ulicy Szkolnej (strefa 30 będzie obowiązywać na ulicy Warszawskiej od ulicy Szkolnej w stronę rynku),

Al. Korfantego, od ulicy Piastowskiej do Ronda (strefa 30 będzie obowiązywać na Al. Korfantego od ulicy Piastowskiej w stronę rynku),

skrzyżowania Dworcowa - Kościuszki - św. Jana - Pocztowa - Młyńska, ze względu na istniejącą ścieżkę rowerową w biegu ulic: Pocztowa, Dworcowa, Jana, Kochanowskiego i konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu tramwajowego oraz komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką.

Istniejące rozwiązania uspokajające ruch w strefie TEMPO 30:

- ul. Plebiscytowa - wyniesione przejścia, naprzemienne parkowanie;

- ul. Wojewódzka - wyniesione przejścia, naprzemienne parkowanie;

- ul. Sienkiewicza - naprzemienne parkowanie;

- ul. Dąbrowskiego - wyniesione przejścia;

- ul. Wita Stwosza - wyniesione przejścia;

- ul. Powstańców - wyniesione skrzyżowania;

- ul. Ligonia - wyniesione przejścia;

- ul. Barbary - zawężenie jezdni;

- ul. Tylna Mariacka - progi;

- ul. Młyńska - wyniesione przejścia;

- ul. Teatralna - wyniesione przejścia;

- ul. Kościuszki - naprzemienne parkowanie

 

Tempo 30_plakat_www.jpg

Przebojowa_30_plakat.jpg

 

?Na najczęściej zadawane pytania o strefę TEMPO 30 odpowiada Paweł Sucheta, oficer rowerowy Miasta Katowice.  

 

 

Czym jest strefa tempo 30?

To teren, na którym dozwolona prędkość maksymalna poruszających się pojazdów nie przekracza 30 km/h.

Gdzie powstają strefy tempo 30?

Strefy wyznacza się zwyczajowo w miejscach o zwartej zabudowie jak centra miast czy osiedla mieszkaniowe, gdzie występuje wzmożony ruch pieszy i rowerowy (tzw. niechronieni uczestnicy ruchu), a szybki ruch samochodów jest dla nich zagrożeniem. Uspokojenie ruchu skutkuje stworzeniem bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych.

Po czym poznać, że wjeżdżam w strefę tempo 30?

Najłatwiej po dużych kwadratowych znakach. Na środku białego tła widnieje czerwona obwódka i liczba 30 w jej centrum. Czasem tempo 30 towarzyszą fizyczne przeszkody takie jak progi zwalniające, podniesione przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, zawężenia ulic, skrzyżowania równorzędne czy zmieniony system parkowania. Jest tam również więcej pieszych i rowerzystów. 

Po co w mieście takie rozwiązanie? Czemu to służy?

Takie ograniczenie znacząco podnosi bezpieczeństwo na drodze, ponieważ zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy samochodami a innymi uczestnikami ruchu. Niższa prędkość w sytuacji zagrożenia, daje więcej czasu na reakcje kierowcom i pieszym. Czyli w konsekwencji oznacza mniej wypadków.

Jak strefa tempo 30 może wpływać na bezpieczeństwo?

Gdy auto uderzy w pieszego przy prędkości 50 km/h, skutki zderzenia odpowiadają skutkom upadku z wysokości 10 metrów, a szanse na przeżycie wynoszą około 30 proc. Jeśli wypadek ma miejsce przy prędkości 30 km/h, można go porównać do upadku z wysokości 3,5 metra. Szanse przeżycia wzrastają do 90 proc. Warto pamiętać, że każdy kierowca staje się pieszym z chwilą opuszczenia samochodu.

Czy strefa tempo 30 to tylko kwestia bezpieczeństwa?

Nie. To przede wszystkim poprawa jakości życia w mieście. Z doświadczeń miast, które wprowadziły już strefę tempo 30 wynika, że objęte nią fragmenty przestrzeni publicznych stały się bardziej przyjazne dla osób poruszających się po nich piechotą, rowerem czy komunikacją miejską. Inne skutki to zmniejszenie hałasu, niższa emisja spalin i co za tym idzie poprawa warunków życia mieszkańców.

A co z samochodami w strefie tempo 30?

Wiele osób sądzi, że przy małej prędkości samochód zużywa więcej paliwa i emituje więcej spalin, w tym dwutlenku węgla. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Oto kilka faktów przemawiających za tym: odkąd w Niemczech wprowadzono strefy tempo 30, o 12 proc. zmniejszyła się liczba zmian biegów i o 14 proc. zmalał udział hamowań, co pozwoliło zaoszczędzić 12 proc. paliwa. To oznacza oszczędności w kieszeniach kierowców. W austriackim Grazu, gdzie - z wyjątkami głównych ulic - w mieście od 1992 roku obowiązuje prędkość 30 km na godz., zmalała emisja groźnych dla zdrowia tlenków azotu na terenach zabudowanych o 24 proc.

Czy strefa spotęguje korki w centrum?

Nie. Doświadczenia innych miast dowodzą, że jest wręcz przeciwnie. Wprowadzenie strefy skutkuje usprawnieniem i upłynnieniem ruchu samochodowego. Z początku może to być zaskoczeniem dla kierowców, którzy zetkną się z tego typu rozwiązaniem po raz pierwszy, ale generalne tendencje pokazują, że mimo niższej prędkości, ruch aut odbywa się szybciej.

Co się stanie z głównymi ulicami przelotowymi? Będzie trzeba na nich jeździć wolniej?

Nie. Główne ulice, mające charakter ważnych ciągów komunikacyjnych, nie są zaliczane do strefy tempo 30. Na takich ulicach NIE ZMIENI SIĘ ograniczenie prędkości. Można po nich jeździć z prędkością, która obowiązywała dotychczas. W Katowicach są to ulice: Mikołowska,  Korfantego od ul. Moniuszki, Kościuszki - od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza, Sokolska i Warszawska do ulicy Szkolnej.

Co jeszcze warto wiedzieć o strefie tempo 30?

Otwarcie centrów miast na mieszkańców skutkuje tym, że czują się w nich lepiej i bezpieczniej. Dzięki zwiększeniu ruchu pieszego, często obserwuje się tendencję zwiększenia obrotów w sklepach, lokalach gastronomicznych czy usługowych. Zwiększa się bowiem ich dostępność. 

W jakich innych miastach mogę spotkać strefy tempo 30?

W Polsce strefy tempo 30 są wyznaczone między innymi w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Opolu czy Radomiu. W miastach Europy zachodniej są stosowane bardzo powszechnie. Można do nich zaliczyć: Berlin, Graz, Wiedeń, Barcelonę, Monachium, Lion, Turyn, Zurich czy Helsinki. W niektórych miastach strefa taka obejmuje ponad połowę ulic miasta.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Katowice
tempo 30
ruch drogowy
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....