TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Potrzebna prognoza rozwoju transportu dla Mazowsza
TransInfo,pl - Opublikowano: 05.03.2018 18:33:23
Potrzebna prognoza rozwoju transportu dla Mazowsza

Województwo mazowieckie w trybie zapytania ofertowego szuka wykonawcy na opracowanie prognozy rozwoju transportu publicznego w północno-zachodniej części Mazowsza (na obszarze realizacji pilotażowego projektu RUMOBIL).

RUMOBIL

"RUMOBIL" czyli "Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change" (mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi), to projekt, którego partnerem jest województwo mazowieckie. Jego głównym celem jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych, mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi.

Zadaniem województwa mazowieckiego jest przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na wyposażeniu wszystkich autobusów szynowych własności województwa, które są eksploatowane przez spółkę Koleje Mazowieckie w odbiorniki GPS oraz stworzeniu aplikacji, która informować będzie o lokalizacji pociągów, potencjalnych opóźnieniach oraz innych możliwych do wygenerowania danych za pośrednictwem urządzeń transmitujących. Pilotaż realizowany jest na linii kolejowej nr 27 Nasielsk–Sierpc oraz linii nr 33 Kutno–Sierpc.

Prognoza rozwoju transportu publicznego

Mając już wiedzę o RUMOBIL, wracamy do niniejszego zamówienia. Województwo chce, aby została opracowana prognoza rozwoju transportu publicznego w północno-zachodniej części Mazowsza właśnie na obszarze projektu RUMOBIL. Prognoza rozwoju ma na celu określenie zapotrzebowania na transport publiczny do roku 2020 i 2030 na wskazanym obszarze (gminy, powiaty wchodzące w skład obszaru województwa mazowieckiego leżące w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 27 oraz 33).

Powyższe opracowanie powinno zawierać opis takich zagadnień jak:

  • przeprowadzenie analizy obszaru objętego projektem. Analiza ta ma obejmować określenie następujących danych: wielkość obszaru, liczba miast i wsi, populacja (z podziałem na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny), gęstość zaludnienia, sieć komunikacyjna: drogi (w podziale na kategorie) oraz linie kolejowe,

  • opis projektu oraz określenie głównych celów, które mają zostać zrealizowane w ramach niniejszego działania,

  • przeprowadzenie analizy rozwoju transportu publicznego na obszarze realizacji projektu w horyzoncie roku 2020 oraz 2030 w odniesieniu do obecnego stanu oraz określenie obszarów o charakterze transportotwórczym i potencjału rozwojowego,

  • przeprowadzenie analizy potoków podróżnych w transporcie publicznym na obszarze realizacji projektu. Ma ona obejmować porównanie istniejących i perspektywicznych (w horyzoncie roku 2020 oraz 2030) potoków podróżnych na obszarze realizacji projektu w transporcie drogowym i kolejowym, a także potrzeb przewozowych w odniesieniu do oferty przewozowej (rozkłady jazdy) i handlowej (ceny biletów) operatorów (drogowych i kolejowych) publicznego transportu zbiorowego. Ponadto wykonawca będzie musiał przeprowadzić badania frekwencji w węźle Płock i punkcie przesiadkowym w Sierpcu, a następnie na ich podstawie przeanalizować potoki podróżnych w transporcie drogowym,

  • przeprowadzenie analizy linii komunikacyjnych, na których realizowane są przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego,

  • przeprowadzenie analizy potrzeb transportowych (mobilności) w ramach publicznego transportu zbiorowego w kontekście starzenia się społeczeństwa. Analiza powinna obejmować ustalenie (na podstawie dostępnych danych statystycznych) liczby mieszkańców powyżej 65 roku życia (dla każdego miasta) dla roku 2000, 2010, obecnie oraz w horyzoncie roku 2020 i 2030, procentowy udział osób powyżej 65 lat w stosunku do całej populacji dla roku 2000, 2010, obecnie oraz w horyzoncie roku 2020 i 2030, liczbę dziennych podróży i cele tych podróży realizowanych przez osoby starsze obecnie oraz w horyzoncie roku 2020 i 2030, a także rodzaje środków transportu wykorzystywane przez osoby starsze.


Wykonawca, któremu województwo udzieli zamówienia zrealizuje je w ciągu 30 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 25 kwietnia. Oferty można składać do dzisiaj 5 marca.Nie mamy jeszcze informacji z otwarcie ofert.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badania
Mazowsze

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....