TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Ponad 710 mln zł na polski transport
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.12.2016 12:26:06
Ponad 710 mln zł na polski transport

20 grudnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało umowy o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla pięciu różnych projektów infrastrukturalnych, których wspólnym mianownikiem jest ? transport.

Wybrane inwestycje otrzymają łącznie ponad 710 mln zł unijnego dofinansowania. Oto pięć projektów które przyczynią się do zmiany transportu w naszym kraju:

1. Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odcinku Warszawa ? Otwock ? Dęblin ? Lublin etap II

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działanie 5.1 ? Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Wartość całkowita projektu: 631 606 174,63 zł

Dofinansowanie UE: 363 278 818,11 zł

Termin realizacji: 2018-2022

Linia kolejowa nr 7 łączy aglomerację warszawską z największymi miastami centralnej i południowej części województwa lubelskiego: Lublinem, Chełmem i Zamościem. Modernizacja tej linii na odcinku Warszawa - Otwock wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506, to uzupełnienie, dofinansowanego już z PO IiŚ 2014-2020, projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odcinku Warszawa ? Otwock ? Dęblin ? Lublin, etap I".

Prace na tym etapie inwestycji obejmą przebudowę torowisk, a także modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych i tuneli drogowych. PKP PLK przewiduje także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia.

Dzięki przeprowadzonym pracom na odcinku Warszawa Wsch. Osobowa ? Otwock pociągi osobowe będą mogły osiągać prędkość 120 km/h, a towarowe 80 km/h. Na odcinku Warszawa Wawer ? Otwock maksymalna prędkość pociągów osobowych osiągnie 160 km/h, na odcinku łącznicy kolejowej nr 506 - 100 km/h. Modernizowany w ramach projektu odcinek linii nr 7 oraz łącznicy nr 506 należy do sieci TEN-T i będzie wyposażony w system ERTMS/ETCS poziom 2.

W efekcie inwestycji PKP PLK wzrośnie prędkość handlowa połączeń kolejowych, co wpłynie na skrócenie czasu jazdy na modernizowanej linii, poprawi się dostęp osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego oraz bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży.

Wydłużony czas reakcji i niska efektywność, szczególnie w przypadku akcji ratowniczych w transporcie kolejowym (KAR), wynikają z braków w wyposażeniu jednostek straży pożarnej. Odpowiedzią na tę negatywną sytuację jest projekt Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) prowadzony w partnerstwie z 16 komendami wojewódzkimi PSP i Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu.

Projekt polega na doposażeniu jednostek PSP na obszarze całego kraju w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym. Nowy sprzęt poprawi szybkość i skuteczność akcji, co jest priorytetem szczególnie podczas zdarzeń o dużych rozmiarach. To z kolei ułatwi sprawne przystąpienie do prowadzenia działań ratowniczych dużej liczby ratowników i sprzętu, co ograniczy negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne i ludzi oraz zminimalizuje koszty bezpośrednie i pośrednie likwidacji powstałych zagrożeń.

Zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych obejmie m.in: ciężkie i średnie samochody ratownictwa technicznego, autobusy do przewozu ratowników, ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, trenażer do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy, kontenery: do transportu środka pianotwórczego, z agregatem proszkowym, sanitarne.

3. Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I

Beneficjent: Miasto Opole

Działanie 6.1 ? Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Wartość całkowita projektu: 114 224 434,62 PLN zł

Dofinansowanie UE: 68 923 494,00 zł

Termin realizacji: 2015-2019

Projekt realizowany jest na obszarze Opola oraz Aglomeracji Opolskiej i polega na zakupie nowych autobusów, przebudowie zaplecza technicznego do obsługi taboru oraz montażu wyposażenia do obsługi transportu zbiorowego, w tym elementów ITS. Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców miasta i aglomeracji. Kompleksowo poprawi funkcjonowanie komunikacji miejskiej na tym terenie.

Władze Opola zaplanowały zakup 61 niskoemisyjnych autobusów miejskich o normie EURO 6, a także przeznaczony do ich obsługi holownik. Ponadto kompleksowej modernizacji poddana będzie zajezdnia autobusowa MZK przy ul. Luboszyckiej 19 w Opolu. Przebudowane będą place parkingowe dla autobusów i samochodów osobowych oraz drogi dojazdowe do zajezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym oświetlenie LED). Sieć transportu miejskiego zyska system i urządzenia służące elektronicznej obsłudze pasażerów, system zakupu biletów komunikacji miejskiej, kasowniki do autobusów, terminale sprzedażowe, sklep WWW, a także podsystem kontroli biletów i oprogramowanie do optymalizacji rozkładów jazdy. Zaplanowany jest montaż 40 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem informacji pasażerskiej.

4. Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice ? przystosowanie do III klasy drogi wodnej ? etap II

Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Działanie: 3.2 ? Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Wartość całkowita projektu: 110 120 668,93 zł

Dofinansowanie UE: 93 602 568,59 zł

Termin realizacji: 2017-2020

Przedsięwzięcie jest drugim etapem modernizacji śluz na Kanale Gliwickim. Jej pierwsza część była realizowana w poprzedniej perspektywie finansowej. W ramach drugiego etapu zmodernizowane zostaną dwie śluzy zlokalizowane na Kanale Gliwickim, w okolicach Kędzierzyna-Koźla w województwie opolskim:

1. śluza Nowa Wieś w km 7,8 Kanału Gliwickiego,

2. śluza Sławęcice w km 15,19 Kanału Gliwickiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlano-montażowe oraz modernizacja elementów, m.in: budowli śluzy tj. komór, wrót oraz mechanizmów służących do śluzowania; budynków maszynowni oraz budynków technicznych; budynku głównego śluzy oraz awanportów.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków transportu wodnego na Kanale Gliwickim poprzez zwiększenie przepustowości, poprawę efektywności, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i poprawę niezawodności działania urządzeń.

5. Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego

Beneficjent: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Działanie: 3.1 ? Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Wartość całkowita projektu: 14 800 000,00 zł

Dofinansowanie UE: 11 900 000,00 zł

Termin realizacji: 2016-2017

Celem projektu jest promocja odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Do realizacji tego zadania przyczynić się ma zmiana mentalności wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zaplanowane działania edukacyjne mają również na celu wychowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu na drogach, szanującego prawa innych. Istotne znaczenie ma tu zmiana stosunku kierowców do pieszych oraz zwrócenie uwagi samych pieszych na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
unia
POIiŚ
MR
CUPT

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....