TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Pomocniczy kontroler biletów

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

08.03.2019 17:00:20

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Ogłasza rekrutację na stanowisko

Pomocniczy kontroler biletów

(praca na umowę - zlecenie)

w Dziale Kontroli Biletów

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie średnie

 biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

 znajomość języków obcych (angielski lub rosyjski) - potwierdzona certyfikatem poświadczającym znajomość języka na poziomie co najmniej A2 lub świadectwem ukończenia szkoły średniej

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 przepracowanie w każdym miesiącu minimum 40 – maximum 150 godzin, (stała liczba godzin w każdym miesiącu)

Wymagania dodatkowe:

 znajomość układu komunikacyjnego m.st. Warszawy

 znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – potwierdzona zdaniem egzaminu kwalifikacyjnego

 dyspozycyjność

 umiejętność radzenia sobie ze stresem

 odporność na zmienne warunki atmosferyczne

 sumienność, samodzielność

 odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność

 umiejętność pracy w zespole

 dbałość o dobrą opinię własną i zleceniodawcy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 wykonywanie kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 wystawianie prawidłowo opłat dodatkowych (wezwań do zapłaty/potwierdzeń wpłaty) za brak odpowiedniego dokumentu przewozu lub brak odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 uczestniczenie w szkoleniach oraz egzaminach niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Pojazdy i obiekty komunikacji zbiorowej m.st. Warszawy.

Stanowisko pracy:

Praca zmianowa. Stanowisko pracy związane z obsługą przenośnego terminala kontrolerskiego oraz przenośnego terminala płatności. Przemieszczanie się w ramach układu komunikacyjnego m.st. Warszawy. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Niekorzystne czynniki psychospołeczne.

Wymagane niezbędne dokumenty aplikacyjne:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata - deklaracja przepracowania w każdym miesiącu stałej liczby godzin (minimum 40 –maximum 150 godzin),

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

znajduje się na końcu ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Pomocniczy kontroler biletów”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Termin składania ofert

07.03.2019

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....