TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Podinspektor ds. sprzedaży

Pracodawca

MZK Tychy

Data dodania ogłoszenia

15.01.2018 16:45:50

Lokalizacja

Tychy

Treść oferty

DYREKTOR MZK w TYCHACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. sprzedaży
w Sekcji ds. Taryfy Przewozu i Sprzedaży
w wymiarze 1 etatu
Wykształcenie
– wyższe
Wymagania konieczne:
– obsługa oprogramowania finansowo – księgowego,
– znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów,
– obsługa urządzeń biurowych,
– znajomość uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących komunikacji miejskiej oraz wspólnych uregulowań taryfowych z innymi organizatorami komunikacji miejskiej,
– znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
– nieposzlakowana opinia,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
– obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
– dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:
– rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, pilność,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność pracy z klientami,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność badania autentyczności banknotów polskich,
– prawo jazdy kat. B.

Główne obowiązki:
– prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów pasażerom na podstawie zapisów zawartych umów w tym wystawianie faktur oraz paragonów, a także wszelkich dokumentów potwierdzających przychody oraz rozchody zarówno towarów jak i wartości pieniężnych,
– wypełnienie wniosków na wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP oraz obsługa urządzeń związanych ze sprzedażą biletów rejestrowanych na kartach ŚKUP,
– sprawowanie bieżącego monitoringu wielkości zapasu biletów, znajdującego się na stanie oraz bieżące zamawianie i dysponowanie ilością biletów, zapewniającą zachowanie ciągłości sprzedaży,
– udzielanie informacji pasażerom na temat aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy, tj. przekazywanie informacji o godzinach odjazdów oraz przebiegu tras poszczególnych linii,
– współpraca z pionem księgowym w zakresie rozliczania stanów biletów i analiz ekonomicznych,
– udzielanie informacji klientom biura Centrum Obsługi Pasażerów oraz Kolektury Biletowej na temat taryfy opłat MZK, zasad korzystania z ulg, przepisów porządkowych oraz możliwości złożenia odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej lub warunków jej zamiany na opłatę manipulacyjną.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca dwuzmianowa w MZK w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na parterze lub Kolekturze Biletowej w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4. Warunki pracy bezpieczne. Część budynku, w której znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażona w windę. Stanowisko pracy związane jest między innymi z pracą przy komputerze, wyjazdami w teren, praca pod presją czasu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– cv i list motywacyjny podpisane odręcznie,
– kopie dokumentów potwierdzających:
– wykształcenie,
– staż pracy,
– dodatkowe kwalifikacje,
– oświadczenie kandydata o:
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
– o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku w siedzibie MZK Tychy (pokój 202, II piętro) lub pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl z dopiskiem DA 110/1/2018 Podinspektor ds. sprzedaży w Sekcji ds. Taryfy Przewozu i Sprzedaży.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres
w terminie do dnia 22 stycznia.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20
w. 19 po upływie trzech dni roboczych po zakończeniu naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.umtychy.pl/ i na stronie www.mzk.pl.
Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki polegającej na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe dotyczące orientacji w zagadnieniach będących przedmiotem pracy oraz tematów związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Komunikacji w zakresie wiedzy ogólnodostępnej dla pasażerów korzystających z usług przewozowych. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna płaca brutto do kwoty 3 000 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 219-38-20 wew. 19.
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty, które nie spełnią warunków formalno-prawnych, zostaną komisyjnie zniszczone.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...