TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Podinspektor ds. sprzedaży

Pracodawca

MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH

Data dodania ogłoszenia

04.04.2017 13:07:26

Lokalizacja

Tychy

Treść oferty

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- obsługa oprogramowania finansowo-księgowego,
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS OFFICE ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów,
- obsługa urządzeń biurowych,
- znajomość uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących komunikacji miejskiej oraz wspólnych uregulowań taryfowych (taryfa pomarańczowa, eko bilety) z innymi organizatorami komunikacji miejskiej,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- nieposzlakowana opinia,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, pilność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy z klientami,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność badania autentyczności banknotów polskich,
- prawo jazdy kat. B. 

Główne obowiązki:
- prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów pasażerom na podstawie zapisów zawartych umów, w tym wystawianie faktur oraz paragonów, a także wszelkich dokumentów potwierdzających przychody oraz rozchody zarówno towarów jak i wartości pieniężnych,
- sprawowanie bieżącego monitoringu wielkości zapasu biletów, znajdującego się na stanie, oraz bieżące zamawianie i dysponowanie ilością biletów zapewniającą zachowanie ciągłości sprzedaży,
- udzielanie informacji pasażerom na temat aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy, tj. przekazywanie informacji o godzinach odjazdów oraz przebiegu tras poszczególnych linii,
- współpraca z pionem księgowym w zakresie rozliczania stanów biletów i analiz ekonomicznych,
- udzielanie informacji klientom biura Centrum Obsługi Pasażera oraz Kolektury biletowej na temat obowiązującej taryfy opłat MZK, zasad korzystania z ulg, przepisów porządkowych, oraz możliwości złożenia odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej lub warunków jej zamiany na opłatę manipulacyjną,
- dostawy biletów do punktów sprzedaży znacznie oddalonych od siedziby MZK w Tychach, 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca dwuzmianowa w MZK w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na parterze i w Kolekturze biletowej w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4. Warunki pracy bezpieczne. Część budynku, 2 w której znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażona w windę. Stanowisko związane jest między innymi z pracą przy komputerze, wyjazdami w teren, praca pod presją czasu. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny podpisane odręcznie,
- kopie dokumentów potwierdzających: ? wykształcenie, ? staż pracy, ? dodatkowe kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o: ? wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, ? pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, ? o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej w siedzibie MZK w Tychach (pok. 202, II piętro), lub pocztą z dopiskiem DA 110/2/2017 Podinspektor ds. sprzedaży albo pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski. 

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres do dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Osoby spełniające wymagania formalno ? prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 w. 20 po upływie trzech dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie http://mzktychy.ssdip.bip.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń MZK w Tychach. 

Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru: ? udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe z przedmiotowego zakresu, ? rozmowa kwalifikacyjna. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 wew. 20. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją.

Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma ?JMK analizy rynku transportowego? oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2017 InfoBus ma 15 lat.Portal TransInfo.pl działa od 2001 roku. Początkowo - pod nazwą InfoBus.pl - zajmował się tylko tematyką autobusową. Wraz z rosną...