TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Podinspektor ds. sprzedaży

Pracodawca

MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH

Data dodania ogłoszenia

04.04.2017 13:07:26

Lokalizacja

Tychy

Treść oferty

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- obsługa oprogramowania finansowo-księgowego,
- znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS OFFICE ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów,
- obsługa urządzeń biurowych,
- znajomość uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących komunikacji miejskiej oraz wspólnych uregulowań taryfowych (taryfa pomarańczowa, eko bilety) z innymi organizatorami komunikacji miejskiej,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- nieposzlakowana opinia,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, pilność,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy z klientami,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność badania autentyczności banknotów polskich,
- prawo jazdy kat. B. 

Główne obowiązki:
- prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów pasażerom na podstawie zapisów zawartych umów, w tym wystawianie faktur oraz paragonów, a także wszelkich dokumentów potwierdzających przychody oraz rozchody zarówno towarów jak i wartości pieniężnych,
- sprawowanie bieżącego monitoringu wielkości zapasu biletów, znajdującego się na stanie, oraz bieżące zamawianie i dysponowanie ilością biletów zapewniającą zachowanie ciągłości sprzedaży,
- udzielanie informacji pasażerom na temat aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy, tj. przekazywanie informacji o godzinach odjazdów oraz przebiegu tras poszczególnych linii,
- współpraca z pionem księgowym w zakresie rozliczania stanów biletów i analiz ekonomicznych,
- udzielanie informacji klientom biura Centrum Obsługi Pasażera oraz Kolektury biletowej na temat obowiązującej taryfy opłat MZK, zasad korzystania z ulg, przepisów porządkowych, oraz możliwości złożenia odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej lub warunków jej zamiany na opłatę manipulacyjną,
- dostawy biletów do punktów sprzedaży znacznie oddalonych od siedziby MZK w Tychach, 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca dwuzmianowa w MZK w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na parterze i w Kolekturze biletowej w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4. Warunki pracy bezpieczne. Część budynku, 2 w której znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażona w windę. Stanowisko związane jest między innymi z pracą przy komputerze, wyjazdami w teren, praca pod presją czasu. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny podpisane odręcznie,
- kopie dokumentów potwierdzających: ? wykształcenie, ? staż pracy, ? dodatkowe kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o: ? wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, ? pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, ? o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej w siedzibie MZK w Tychach (pok. 202, II piętro), lub pocztą z dopiskiem DA 110/2/2017 Podinspektor ds. sprzedaży albo pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski. 

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres do dnia 6 kwietnia 2017 r. 

Osoby spełniające wymagania formalno ? prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 w. 20 po upływie trzech dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie http://mzktychy.ssdip.bip.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń MZK w Tychach. 

Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru: ? udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe z przedmiotowego zakresu, ? rozmowa kwalifikacyjna. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 wew. 20. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją.

Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...