TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Podinspektor ds. ekonomicznych

Pracodawca

MZK Tychy

Data dodania ogłoszenia

05.11.2015 13:11:05

Lokalizacja

Tychy

Treść oferty

DYREKTOR MZK w TYCHACH ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. ekonomicznych

w Dziale Finansowo ? Księgowym w wymiarze 1 etatu

Wykształcenie

 wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:

  mile widziane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu gospodarki środkami trwałymi,

  mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania finansowo ? księgowego dla jednostek sektora finansów publicznych,

  znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office ze szczególnym uwzględnieniem WORD, EXCEL, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów,

  obsługa urządzeń biurowych,

  umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych i podstawowych kalkulacji liczbowych,

  znajomość uchwał Rady Miasta dotyczących komunikacji miejskiej,

  znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o podatku VAT,

  nieposzlakowana opinia,

  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

  obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

  dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:

  sprawność organizacyjna, rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność,

  wysoka kultura osobista,

  umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:

  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

  naliczenie amortyzacji,

  sporządzanie noty do systemu FK,

  bieżąca kontrola formalno ? rachunkowa dowodów źródłowych,

  bieżące księgowanie dowodów źródłowych w systemie finansowym,

  bieżące uzgadnianie zapisów kont księgowych,

  miesięczne sporządzanie zestawień kont analitycznych, syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w MZK w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na 2 piętrze. Warunki pracy bezpieczne. Skrzydło budynku, w którym znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażone w windę. Stanowisko pracy związane jest między innymi z pracą przy komputerze, praca pod presją czasu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu wrześniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

??cv i list motywacyjny podpisane odręcznie,

??kopie dokumentów potwierdzających:

??wykształcenie,

??staż pracy,

??dodatkowe kwalifikacje,

oświadczenie kandydata o:

??posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

??wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

??korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

??o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

??kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2015 roku w siedzibie MZK Tychy (pokój 202, II piętro) lub pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl z dopiskiem DA 1110/5/2015 Podinspektor ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo - Księgowym.

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres w terminie do dnia 10 listopada 2015 roku.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Osoby spełniające wymagania formalno ? prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu  postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20  w. 20 po upływie trzech dni roboczych po zakończeniu naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.umtychy.pl/ i na  stroniewww.mzk.pl.

class="MsoNormal">Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki polegającej  na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe dotyczące orientacji w zagadnieniach będących przedmiotem pracy oraz tematów związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Komunikacji w zakresie wiedzy ogólnodostępnej dla pasażerów korzystających z usług przewozowych. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna płaca brutto do kwoty 3 000 zł

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 219-38-20 wew. 20.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...