TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Podinspektor ds. edukacji i promocji (2 etaty)

Pracodawca

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Data dodania ogłoszenia

03.01.2019 15:12:22

Lokalizacja

Gdańsk

Treść oferty


Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
80-247 Gdańsk ul. Sobótki 9


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. edukacji i promocji
2 etaty

1. Wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe lub średnie i trzyletni staż pracy;
b) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
c) nieposzlakowana opinia;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie przygotowania pedagogicznego;
b) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci w wieku szkolnym;
c) komunikatywność, w tym w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym;
d) samodzielność;
e) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
f) umiejętność pracy w zespole;
g) umiejętność stosowania przepisów;
h) podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
i) obsługa komputera i znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Power Point, Word);
j) prawo jazdy kategorii B;
k) nieograniczone dysponowanie samochodem osobowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) udział w opracowywaniu koncepcji organizacji i prowadzenia zajęć na temat wychowania komunikacyjnego;
b) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć;
c) przygotowanie i ustalanie harmonogramów zajęć w szkołach;
d) prowadzenie zajęć w szkołach na temat wychowania komunikacyjnego;
e) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami w celu prowadzenia zajęć;
f) przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych zajęć;
g) zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy z zakresu transportu miejskiego;
h) udział w przetwarzaniu danych z badań rynkowych i marketingowych.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz z numerem telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej i terminie kolejnego etapu naboru;
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
f) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
g) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
i) zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia;

j) na potwierdzenie posiadania nieposzlakowanej opinii kandydat składa opinie z poprzednich miejsc pracy, z aktualnego miejsca pracy, organizacji do której należy itp.


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. pod adresem:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
80 – 247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej - nazwa stanowiska: Podinspektor ds. edukacji i promocji ”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data doręczenia do siedziby MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie nastąpi w siedzibie MZKZG w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie MZKZG od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 342-25-00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w MZKZG przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku w terminie do dnia 21 kwietnia 2019 r.


Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

MZKZG Gdańsk

Oferta

Pobierz

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....