TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Pechowy finał przetargu na rozbudowę SDIP w Toruniu
TransInfo.pl - Opublikowano: 02.08.2018 13:36:15
Pechowy finał przetargu na rozbudowę SDIP w Toruniu (żródło: Wikipedia/Grzegorznadolski)

Miasto Toruń w dniu 14 maja ogłosiło przetarg na poprawę infrastruktury przystanków autobusowych poprzez rozbudowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków.

O przetargu można powiedzieć, tyle że był pechowy bo nie dotrwał nawet do otwarcia ofert.

Odwołanie Beesset

Dodatkowo już 22 maja do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie złożone przez jednego z potencjalnych wykonawców – Beesset sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Skarżący podnosił, że opis przedmiotu zamówienia nie został sformułowany w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności wymagane dla należytego sporządzenia oferty, a także określenie opisu przedmiotu zamówienia nastąpiło w sposób utrudniający uczciwą konkurencję (w tym przypadku zarzuty odwołującego dotyczyły przede wszystkim preferencji przez zamawiającego obecnego producenta i dostawcy systemu, tj. GMV). Ponadto, odwołujący miał zastrzeżenia do treści wzoru umowy oraz wyznaczenia przez zamawiającego nierealnego terminu uruchomienia jednego ze stanowisk pilotażowych. W oparciu o tak sformułowane zarzuty skarżący wniósł o zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ, a także o przedłużenie terminu składania ofert.

Przesunięcie terminu składania ofert i … unieważnienie przetargu

Niezależnie od odwołania miasto w dalszym ciągu prowadziło postępowanie przetargowe. Pierwotnie termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 19 czerwca. Wskutek wniesionego odwołania, zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu otwarcia ofert na dzień 9 lipca. Jednocześnie miasto zamieściło w BIP projekt ogłoszenia dotyczący sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. Był on przygotowany do publikacji. I w tym miejscu pojawił się problem, bo zamawiający, jak sam tłumaczy – wskutek niezamierzonego błędu, nie wysłał rzeczonego projektu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. W konsekwencji, ogłoszenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W rezultacie zmiana terminu składania ofert stała się nieskuteczna. Było to obligatoryjną przesłanką do unieważnienia postępowania. W uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu zamawiający wskazał, że był to błąd, którego nie dało się usunąć, a miasto nie mogło zastosować żadnej z procedur sanacyjnych. Dodatkowo zamawiający poinformował, że w dniu 8 czerwca Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w sprawie odwołania Beesset. Można się tylko domyślić, że przynajmniej część argumentacji skarżącego została uwzględniona, bowiem zamawiający oświadczył, że zostanie ogłoszone kolejne postępowanie, które będzie uwzględniać w całości treść tego wyroku.

Stan obecny

Przypomnijmy, że Toruń obecnie dysponuje Centralnym Systemem Zarządzania Flotą iDynamicznej Informacji Pasażerskiej wdrożonym w 2014 roku we flocie tramwajów MZK w Toruniu Sp. z o.o. W skład systemu wchodzą:

- autokomputery pokładowe zainstalowane w 51 tramwajach,

- System Centralny do zarządzania flotą taboru komunikacji miejskiej,

- 67 przystankowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,

- internetowy serwis Systemu Informacji Pasażerskiej z wyszukiwarką przystanków i dynamiczną informacją pasażerską.

Zakres rozbudowy SDIP

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę użytkowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, systemu informacji pasażerskiej (Systemu Zarządzania Flotą oraz Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) w czasie rzeczywistym, w ramach którego wykonawca miał rozszerzyć funkcjonalność systemu i przyłączyć flotę autobusową komunikacji miejskiej MZK Toruń Sp.zo.o. wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Na tak opisane zamówienie składać miały się:

- dostawa systemu informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem dokumentacji systemu (Systemu Zarządzania Flotą oraz Dynamicznej Informacji Pasażerskiej),

- dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń pokładowych w 115 autobusach komunikacji miejskiej,

- dostawa, montaż i uruchomienie 115 konsoli kierowcy oraz 51 konsoli motorniczych,

- dostawa, montaż i uruchomienie 73 komputerów tablicowych,

- wyposażenie stanowisk dyspozytorskich i stanowisk nadzoru ruchu,

- dostawa, montaż i konfiguracja dedykowanych serwerów,

- opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w stopniu niezbędnym do dokonania zgłoszenia robót bądź uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a następnie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dostawa, montaż iuruchomienie 73 tablic informacji pasażerskiej,

- uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia,

- przeprowadzenie szkolenia użytkowników systemu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Toruń
informacja pasażerska

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....