TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Ostrołęka inwestuje w ITS z priorytetem dla autobusów
- Opublikowano: 08.08.2018 13:37:31
Ostrołęka inwestuje w ITS z priorytetem dla autobusów

Miasto Ostrołęka ogłosiło przetarg na wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pod nazwą: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki".

Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestycja ma być zrealizowana do 28 czerwca 2019 roku.

Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów systemu ITS obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów: podsystemu obsługi systemów sterowania sygnalizacjami, podsystemu priorytetów dla komunikacji zbiorowej na wybranym ciągu ulic, podsystemu zarządzania ruchem drogowym wraz ze stacjami pomiaru potoków ruchu, podsystemu archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej, podsystemu łączności, systemu nadzoru nad infrastrukturą,

- strojenie systemu ITS dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności,

- przeszkolenie pracowników zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie systemu ITS,

- przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, CSR) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej.

Wykonawca systemu ITS zobowiązany będzie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej tj. wszystkich projektów (np.: inżynierii ruchu, technicznych, budowlanych i wykonawczych) zapewniających uruchomienie systemu. Wymagane będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń przez instytucje je wydające a przewidzianych dla tego typu procesu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie także do sporządzenia niezbędnych projektów organizacji ruchu stałych i czasowych. Na podstawie w/w projektów zostaną zrealizowane prace budowlane. Zamawiający chce również, aby zwycięzca przetargu wykonał przebudowę lub remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. Ma to polegać na wymianie lub dostosowaniu sterownika sygnalizacji świetlnej, wymianie masztów i latarni sygnalizacyjnych, modernizacji okablowania zasilającego sygnalizację świetlną – w dostosowaniu do stopnia zaawansowania technicznego sygnalizacji.

Podsystem nadający priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej

Celem sterowania transportem zbiorowym (w tym przypadku w zakresie komunikacji autobusowej) jest poprawa efektywności jego funkcjonowania – skrócenie czasu przejazdu tych pojazdów przez skrzyżowania poprzez skrócenie oczekiwania na sygnał zielony. Podsystem ma realizować ten cel i powinien spełniać następujące wymogi:

- realizację priorytetu odbywającą się poprzez komunikację pojazdu transportu zbiorowego z systemem centralnym, gdzie zostanie wypracowana decyzja o udzieleniu, bądź nie, priorytetu i przesłana do sterownika poziomu lokalnego,

- przekazywanie informacji z pojazdów komunikacji zbiorowej do urządzeń sterowniczych w sposób całkowicie automatyczny,

- uwzględnienie trajektorii przejazdu wszystkich linii transportu zbiorowego przez dane skrzyżowania w ramach rozbudowy systemu ITS,

- warunkowego przydzielania priorytetu z wykorzystaniem 3 stopniowej hierarchii poziomów, gdzie poziom 0 oznacza brak przydzielonego priorytetu, a poziom 2 oznacza wysoką wagę priorytetu w optymalizacji poziomu lokalnego,

- uwzględniania odchyłki od rozkładu jazdy, aktualnej pozycji pojazdu oraz trajektorii poruszania się przy decyzji o nadawaniu poziomu priorytetu,

- realizowanie priorytetu z wykorzystaniem następujących strategii: wydłużenie aktualnie trwającego sygnału zielonego, wcześniejsza aktywacja sygnału zielonego oraz realizacja wydzielonych faz ruchu dla transportu zbiorowego.

W systemie powinny być dostępne trzy poziomy priorytetu: niski, średni oraz wysoki. Administrator lub operator systemu musi mieć możliwość ustawienia odpowiedniego poziomu priorytetu, w zależności od zidentyfikowanego opóźnienia pojazdu komunikacji miejskiej w stosunku do rozkładu jazdy. Ma to pozwolić na skonfigurowanie odpowiedniego poziom priorytetu dla skrzyżowań przeciążonych, mocno obciążonych i mniej obciążonych ruchem pojazdów indywidualnych. Każdy z poziomów będzie charakteryzował się inną realizacją priorytetu. I tak przy priorytecie niskim zgłoszenie pojazdu transportu publicznego i obsługa pojazdu ma nastąpić zgodnie z bieżącym cyklem pracy sygnalizacji świetlnej bez skracania faz kolizyjnych do kierunku ruchu autobusu. Z kolei wysoki priorytet ma polegać na zgłoszeniu pojazdu transportu publicznego i jak najszybszej obsłudze tego pojazdu.

Warunki przetargu

Oferty wykonawców, którzy złożą je zamawiającemu zostaną poddane ocenie pod względem: ceny (50%), opisu technicznego oferowanego rozwiązania (20%), poprawy warunków ruchu (20%), gwarancji wraz z realizacją działań operacyjnych (10%). Z kolei otwarcie ofert nastąpi 5 września.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ostrołęka
ITS

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....