TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Olsztyn szuka nowych kontrolerów. Na dwa lata
TransInfo,pl - Opublikowano: 14.03.2018 13:00:52
Olsztyn szuka nowych kontrolerów

Gapowicze w Olsztynie nie będą mieli łatwego życia. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłosił właśnie przetarg na wykonywanie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej i polubownej windykacji należności.

Wykonawca, który wygra to zamówienie będzie musiał świadczyć na rzecz ZDZiT następujące usługi:

 • prowadzenie w okresie od dnia 1.04.2018 r. do 31.10.2019 r. kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDZiT;

 • samodzielna windykacja polubowna opłat dodatkowych od dnia 1.04.2018 r. do dnia 30.04.2020 r.,

 • pobieranie na rzecz ZDZiT opłat dodatkowych i przewozowych za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, za brak dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, za naruszenie przepisów o zabraniu ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu, spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat oraz przepisami porządkowymi,

 • wykonywanie doraźnie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem kontroli biletowej, w szczególności rejestrowanie struktury biletów i napełnienia w pojazdach,

 • rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych,

 • kontrola poprawności informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez ZDZiT i poprawności działania urządzeń mających wpływ na ważność biletów na podstawie kontrolek kasowników.

Zakres kontroli

Kontrola biletów prowadzona będzie w sposób ciągły i systematyczny przez okres całej doby oraz ma obejmować cały teren układu komunikacyjnego organizowanego przez ZDZiT. Minimalna liczba kontroli musi wynieść 4.000 w skali miesiąca. W miesiącach lipcu i sierpniu wymagana liczba kontroli nie może być mniejsza od 70 % liczby deklarowanej. Kontrole mając być wykonywane na wszystkich liniach komunikacyjnych ZDZiT w okresie rozliczeniowym. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli będzie rejestracja wejścia do pojazdu za pośrednictwem elektronicznej karty kontrolera oraz kontrolka kasownika.

Niezależnie, każda grupa kontrolerów zobowiązana będzie do prowadzenia kart pracy wypełnianej na bieżąco. Jeżeli po zakończeniu kontroli biletów wykonawca ponownie przeprowadzi w tym samym pojeździe kontrolę biletów, to kontrola ta będzie zaliczona do liczby kontroli pod warunkiem, że odstęp między kontrolami będzie wynosił co najmniej 15 minut. Zwycięska firma będzie odpowiadała za dobór osób zatrudnionych do przeprowadzania kontroli biletów. Kontrolerzy muszą mieć ukończone minimum 21 lat, wykształcenie co najmniej zasadnicze, cechować się niekaralnością i posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne. Kandydat na kontrolera będzie musiał przejść egzamin przeprowadzony przez ZDZiT.

W trakcie wykonywanych czynności związanych z kontrolą biletów pracownicy będą prowadzili obserwację i zgłaszali zamawiającemu:

 • informacje o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (przewóz materiałów niebezpiecznych, psów bez kagańca, uszkodzeń pojazdu mogących spowodować zniszczenie odzieży pasażera lub uszkodzenie ciała itp.),

 • przypadki naruszenia przez pasażerów przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji organizowanej przez Zamawiającego,

 • - przypadki zakłócania ładu i porządku na przystankach autobusowych,

 • obsłudze pojazdu oraz organom ścigania przypadki kradzieży kieszonkowych, aktów przemocy i rozboju lub dewastacji mienia przewoźnika lub ZDZiT.

Ponadto, firma, z którą ZDZiT podpisze umowę musi posiadać w dobrze skomunikowanym rejonie Olsztyna stały punkt obsługi prowadzonej działalności i odpowiednie pomieszczenia do obsługi kasowej pasażerów, z oznaczeniem dni i godzin przyjęć interesantów, przy czym minimum 1 dzień obsługi ma przypadać na godziny popołudniowe do godz. 18:00.

O tym kto będzie chciał podjąć powyższe zadania dowiemy się na otwarciu ofert, które zaplanowano na 19 marca. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o 3 kryteria: cenę (60%), miesięczną liczbę kontroli (20%), udział procentowy zamawiającego w wartości wyegzekwowanej opłaty dodatkowej (20%).

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
ZDZiT Olsztyn

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....