TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

MZK Skierniewice stawia na informację
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.04.2018 11:00:07
MZK Skierniewice stawia na informację

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach szuka wykonawcy, który dostarczy system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 pojazdów, a także dostarczy i zamontuje 6 elektronicznych tablice przystankowych.

W tym celu spółka ogłosiła przetarg nieograniczony. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: "Przyjazna komunikacja w Skierniewicach – zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej". Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. System dynamicznej informacji pasażerskiej powstanie w Skierniewicach do 10 kwietnia 2019 roku.

Zakres zamówienia

MZK w ramach przedmiotu zamówienia wymaga:

  • dostawy i montażu 6 jednostronnych elektronicznych fabrycznie nowych tablic informacyjnych wraz z urządzeniami do komunikacji z serwerem,

  • dostawy i montażu fabrycznie nowych urządzeń lokalizujących pojazdy wraz z urządzeniami do komunikacji z serwerem – 20 kompletów,

  • dostawy aplikacji mobilnej dla kierowców, działającej w systemie operacyjnym Android, umożliwiającej śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym,

  • dostawy i instalacji oprogramowania użytkowego dla systemu wraz z licencjami,

  • dostaw wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład systemu,

  • montażu wszystkich urządzeń, ich konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia systemu,

  • wdrożenia systemu planowania podróży.

Cele inwestycji

Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zapewnienie pasażerom informacji o bieżących, rzeczywistych czasach oczekiwania na najbliższy pojazd obsługujący daną linię. Obecnie funkcjonujący system oparty na informacji statycznej (gabloty z wydrukowanymi godzinami odjazdów linii umieszczone na przystankach) z uwagi na duże nasycenie ruchu miejskiego (szczególnie w godzinach szczytu) nie odzwierciedla rzeczywistego czasu przyjazdu pojazdu na przystanek. Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ma zapewnić pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania o aktualnych przyjazdach i odjazdach.

System dynamicznej informacji pasażerskiej

SDIP w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego ma zakładać wykorzystanie instalowanych w przestrzeni technicznej pojazdów (poza dostępem kierowców i pasażerów), włączających się automatycznie wraz z zasilaniem pojazdu urządzeń lokalizacyjnych, a także aplikacji zainstalowanej na telefonach komórkowych kierowców jako źródło informacji o aktualnej lokalizacji poszczególnych pojazdów. Informacje o położeniu pojazdów mają być przekazywane poprzez Internet na serwer, który następnie prognozuje godziny przyjazdów autobusów na kolejne przystanki. Serwer zarządzający informacjami o statycznych rozkładach jazdy, planowanych kursach, o aktualnej realizacji poszczególnych kursów, przygotowujący dane zarówno dla potrzeb panelu dyspozytorskiego jak i na potrzeby informacji pasażerskiej – zainstalowany ma być pod nadzorem wykonawcy w miejscu przez niego wybranym.

Strona internetowa i aplikacja mobilna

Pasażerowie uzyskają dostęp do informacji o statycznych rozkładach jazdy (widok tabliczki przystankowej dla wybranego dnia) poprzez dedykowaną stronę internetową - dla dowolnego z przystanków w sieci komunikacyjnej, a także dostęp do informacji o odjazdach autobusów w czasie rzeczywistym (z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyspieszeń) dla dowolnego z przystanków w sieci komunikacyjnej. Będzie to możliwe również dzięki uproszczonej wersji serwisu przystosowanej do przeglądania w urządzeniach mobilnych – umożliwiającej natychmiastowe uzyskanie informacji o najbliższych odjazdach z telefonu z dowolnym systemem operacyjnym, jak również dzięki aplikacji mobilnej z informacją o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym działające na platformie Android, Widows Phone.

Tablice przystankowe

Zamawiający dostarczy i zamontuje 6 elektronicznych jednostronnych tablic przystankowych. Mają one prezentować m.in.: nazwę przystanku, numer linii, kierunek oraz prognozowany lub rozkładowy czas przyjazdu i odjazdu autobusu (z dokładnością do jednej minuty), aktualny czas (z dokładnością do jednej sekundy), aktualną datę i nazwę MZK. Tablice będą wykonane w technologii LED z wykorzystaniem diod wysokiej jasności, potrafiących prezentować kolory z palety RGB. Zostaną one zamontowane w następujących lokalizacjach: ul. Mszczonowska – 3 tablice, ul. Szarych Szeregów – 1 tablica, ul. Jagiellońska – 1 tablica, Plac Dworcowy – 1 tablica.

Panel dyspozytorski

Osoby zarządzające będą mogły monitorować położenie floty pojazdów, bez ograniczeń co do liczby pojazdów. Zamawiający wymaga, by automatyczne urządzenia lokalizacyjne zostały zainstalowane w 20 autobusach, a pozostałe pojazdy MZK mogły być śledzone przy wykorzystaniu dostarczonej w ramach zamówienia aplikacji mobilnej dla kierowców, realizującej te same funkcje co urządzenia lokalizacyjne. Aplikacja dyspozytorska ma być uruchamiana na dowolnym komputerze osobistym, będącym w posiadaniu MZK, mającym dostęp do Internetu. Narzędzie dyspozytorskie ma umożliwić śledzenie położenia pojazdów oraz aktualnej realizacji rozkładów jazdy w stosunku do rozkładów teoretycznych na 2 sposoby: w postaci mapy i w postaci tabelarycznej.

Narzędzie do planowania podróży

W ramach inwestycji zamawiający wdroży również narzędzie do planowania podróży. Ma ono zapewnić: integrację rozkładów jazdy przewoźnika z narzędziem do planowania podróży dostępnym za pośrednictwem powszechnie dostępnego serwisu Google Maps.

Warunki przetargu

MZK czeka na oferty do 27 kwietnia. Wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w oparciu o 2 kryteria – cenę (60%) i okres gwarancji (40%).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
flota
apka
MZK Skierniewice

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....