TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

MIB o refundacji ulg ustawowych
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.10.2016 15:23:22
MIB o refundacji ulg ustawowych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało odpowiedź na interpelację w kwestii refundacji ulg ustawowych. Opracował ją sekretarz stanu w resorcie, Kazimierz Smoliński. Prezentujemy jej treść.

"1. Do tej pory z biletów ulgowych na przejazdy koleją i autobusami korzystają osoby niepełnosprawne, studenci czy dzieci dojeżdżające do szkół. Czy po 1 stycznia 2017 r. bilety ulgowe na wszystkie przejazdy przestaną istnieć?

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440), dotyczące zarówno funkcjonowania jak i finansowania publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczególności finansowania przewoźnikom utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg przewozowych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz.1138, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o ulgach".

Po dniu 31 grudnia 2016 r. nie ulegnie zmianie wymiar i krąg osób uprawnionych do ulg określonych w ustawie o ulgach, chyba że w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwali inne, dodatkowe ulgi.

W związku z licznymi postulatami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla dotyczącymi wątpliwości interpretacyjnych i organizacyjnych związanych z wejściem w życie nowych przepisów, przewoźników oraz grupy społeczne, zespół ekspertów Senatu RP opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 156), który w dniu 29 kwietnia br. skierowano do prac w senackich komisjach: Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że pomimo sześcioletniej vacatio legis niektórych przepisów wymienionej ustawy zarówno organizatorzy publicznego transportu zbiorowego (jednostki samorządu terytorialnego) jak i przewoźnicy świadczący przewozy pasażerskie zgłaszają wątpliwości co do możliwości wywiązania się z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. Zatem umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie zadań, a tym samym ograniczając negatywne konsekwencje dla obywateli, jakie mogłyby się pojawić w przypadku wejścia w życie określonych przepisów z dniem 1 stycznia 2017 r. przedmiotowa nowelizacja przewiduje przedłużenie vacatio legis tych przepisów do 1 stycznia 2018 r.

Nowy termin wejścia w życie w/w przepisów pozwoli na przygotowanie się organizatorów publicznego transportu zbiorowego (jednostek samorządu terytorialnego) oraz przewoźników do takiego zaplanowania i zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, by zapewnić bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności na danym terenie.

2. Czy Ministerstwo ma zamiar coś zrobić, aby nie wchodziły w życie przepisy niekorzystne dla pasażerów?

Dostrzegając problem dotyczący potencjalnego ograniczenia dostępu osobom uprawnionym do ulg ustawowych przy zachowaniu obecnego brzmienia przedmiotowej ustawy, resort infrastruktury i budownictwa zgłosił uwagi do wskazanego wyżej projektu mające na celu przesunięcie wejścia w życie także przepisów przejściowych (dział V), w tym przepisów dotyczących obowiązywania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym na dzień 1 stycznia 2018 r.

Ponadto, uprzejmie informuję, że informacja o stanowisku resortu infrastruktury w tej kwestii oraz o podjętych działaniach w kierunku vacatio legis dla przepisów umożliwiających korzystanie przez osoby uprawnione z ulg przejazdowych we wszystkich rodzajach transportu publicznego umieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Aktualności pod datą 2016-04-25."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIB
sejm
polityka taryfowa
PTZ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....