TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kontroler biletów w Sekcji Kontroli biletów (2 etaty)

Pracodawca

MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH

Data dodania ogłoszenia

04.04.2017 13:02:08

Lokalizacja

Tychy

Treść oferty

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: średnie,
- nieposzlakowana opinia,
- niekaralność,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:
- predyspozycje niezbędne do wykonywania pracy: wysoka kultura osobista, stanowczość, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielne wykonywania zadań,
- umiejętność pracy w zespole,
- prawo jazdy kat. B.

Główne obowiązki:
- prowadzenie kontroli biletów w pojazdach sieci komunikacyjnej MZK w Tychach,
- wypisywanie opłat dodatkowych i gotówkowych za brak ważnej biletu,
- kontrola jakości usług przewozowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w terenie na obszarze działania MZK w Tychach, w pojazdach komunikacji miejskiej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisane odręcznie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o: ? wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, ? pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, ? o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a us.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 2

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej w siedzibie MZK w Tychach (pok. 202, II piętro), lub pocztą z dopiskiem DA 110/1/2017 Kontroler biletów, albo pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do MZK w Tychach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Osoby spełniające wymagania formalno ? prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 w. 20 po upływie trzech dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stroniehttp://mzktychy.ssdip.bip.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń MZK w Tychach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 wew. 27. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją.

Termin składania ofert

00.00.0000

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma ?JMK analizy rynku transportowego? oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2017 InfoBus ma 15 lat.Portal TransInfo.pl działa od 2001 roku. Początkowo - pod nazwą InfoBus.pl - zajmował się tylko tematyką autobusową. Wraz z rosną...