TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Konin: Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych oraz 23 stojaków
TransInfo.pl - Opublikowano: 11.05.2020 18:56:19

Dane organizatora Miasto Konin

62-500 Konin

Plac Wolności 1

Tel. +48 63 2401138

E-mail zamowienia@konin.um.gov.pl

WWW https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a66c7f14-6f60-42d0-8205-aa7d80880dc7

Województwo wielkopolskie

Powiat koniński + Konin

Treść zamówienia Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych oraz 23 stojaków na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych,, w tym 5 szt. tzw. dużych i 4 sztuki tzw. małych wiat oraz 23 stojaków na rowery: po 3 stojaki na rowery przy każdej wiacie przystankowej dużej i po 2 stojaki przy każdej wiacie przystankowej małej, przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina.

Wynik przetargu CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych oraz 23 stojaków na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina Część I - Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 197719.80 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Arret Sp. z o.o.

Email wykonawcy: arret@arret.pl

Adres pocztowy: ul.Kopalniana 11

Kod pocztowy: 41-807

Miejscowość: Zabrze

Kraj/woj.: śląskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203256.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem 203256.60

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 864746.58

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i montaż fabrycznie nowych 9 wiat przystankowych oraz 23 stojaków na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina Część II - Dostawa i montaż fabrycznie nowych 23 stojaków na rowery.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 8433.41 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Arret Sp. z o.o. Email wykonawcy: arret@arret.pl Adres pocztowy: ul.Kopalniana 11 Kod pocztowy: 41-807 Miejscowość: Zabrze Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 13437.75 Oferta z najniższą ceną/kosztem 9901.50 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 208780.20 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 44212321-5: Wiaty autobusowe

39151100-6: Stojaki

45223110-0: Instalowanie konstrukcji metalowych

Osoba do kontaktu Miasto Konin

ul. Plac Wolności 1

62-500 Konin

Miejsce i termin składania ofert Miasto Konin

62-500 Konin

Plac Wolności 1


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Miasto Konin

62-500 Konin

Plac Wolności 1


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowychSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
przystanek

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....