TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

03.06.2019 11:33:27

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej W Dziale Funduszy Europejskich i Marketingu

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie wyższe

 min. czteroletnie ogólne doświadczenie zawodowe

 min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku

 umiejętność prowadzenia działań promocyjnych

 kreowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowych

 umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych

 umiejętność tworzenia prezentacji

 umiejętność wystąpień (w jęz. polskim i jęz. angielskim)

 komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem

 komunikatywna znajomość języka angielskiego

 bardzo dobra organizacja pracy

 umiejętność tworzenia umów

 dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe w obszarze reklamy i promocji

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 współpraca ze studiami graficznymi w zakresie kreacji kampanii

 współpraca z wykonawcami w zakresie zamówień dotyczących upominków reklamowych, wszelkiego rodzaju druków

 zaawansowana znajomość obsługi komputera w zakresie MsOffice (Word, Excel)

 obsługa programów graficznych (CorelDRAW, Ilustrator, Photoshop)

 zdolność analitycznego myślenia

 odporność na stres

 sumienność, samodzielność, zaangażowanie

 znajomość układu komunikacyjnego Warszawy i aglomeracji

 gotowość do doskonalenia zawodowego dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy

 postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Dbanie o właściwy system identyfikacji wizualnej firmy

 Prowadzenie polityki reklamowej

 Organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych

 Organizowanie spotkań i imprez promujących firmę

 Gospodarowanie materiałami promocyjnymi

 Przygotowywanie tekstów na stronę internetową, do Intranetu oraz do firmowego magazynu

 Organizacja konkursów tematycznych

 Współpraca przy projektach graficznych

 Tworzenie i redagowanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych

 Tworzenie umów w zakresie promocyjnym

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy:

Stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

  1. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej”.

Termin składania ofert

29.05.2019

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....