TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Kalisz z transportową promocją. Sześć ofert
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.05.2019 10:30:13
Kalisz z transportową promocją. Sześć ofert; Wojtek Szabelski/UM Torunia

Kalisz rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publicznego, rowerowego i pieszego, zaplanowaną w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie opisanych działań jest Lider Projekt Sp. z o.o., a wartość kontraktu opiewa na kwotę 192 187,50 PLN brutto. Spółka została wybrana poprzez przetarg nieograniczony. Oprócz niej oferty złożyli jeszcze:

  • - Aplan Media Sp. z o.o. (310 948,92 PLN),

  • - Dlawas.info Sp. z o.o. (193 110,00 PLN),

  • - Sun&More Sp. z o.o. (188 190,00 PLN),

  • - Kreatiff Sp. z o.o. (298 521,00 PLN),

  • - Althermedia Sp. z o.o. (249 847,19 PLN).

Okazuje się więc, że miasto zdecydowało się na wybór oferty najtańszej. Zwycięska firma ma wykonać całe zamówienie najpóźniej do 31 października.

Cele kampanii

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym skłonienie mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do zrównoważonych zachowań związanych z przemieszczaniem się i zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany (taki jak rowery, ruch pieszy) będzie wybierany częściej niż samochód, jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie tak miasta, jak i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zaplanowana kampania będzie wielokanałowa (m.in. prasa, media społecznościowe, radio i telewizja). Oprócz powyższego, celami zaplanowanych działań są:

- zachęcenie mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a przede wszystkim kaliszan do korzystania z transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanego poprzez wydarzenia o charakterze promocyjnym i informacyjnym realizowane w przestrzeni publicznej, w tym m.in. na przystankach i w pojazdach Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (KLA),

- budowanie wizerunku Miasta Kalisza oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, jako przyjaznych dla komunikacji zbiorowej oraz niezmotoryzowanej, w których funkcjonuje zrównoważony model transportu,

- zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat wpływu i oddziaływania komunikacji indywidualnej (samochodowej), komunikacji zbiorowej oraz niezmotoryzowanej na środowisko, w którym żyjemy.

Reklama, artykuły, spotkania

Przedmiot zamówienia obejmuje szereg działań nakierowanych na promocję zrównoważonego transportu - zbiorowego oraz niezmotoryzowanego, jako efektywniejszego i proekologicznego, których adresatami są mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przede wszystkim Miasta Kalisza, w tym:

- przygotowanie scenariuszy spotów reklamowych - radiowego i telewizyjnego oraz produkcja i emisja spotów w stacjach radiowych i stacji telewizyjnej,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu kampanii w mediach społecznościowych (Facebook) wraz z jej przeprowadzeniem, w tym przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie konkursu promującego zrównoważoną mobilność i proekologiczne zachowania transportowe,

- opracowanie projektów artykułów sponsorowanych wraz z ich publikacją w prasie,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu dwóch rajdów rowerowych, które kończyć mają się piknikami rodzinnymi, wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem tych rajdów i pikników,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań pod nazwą: "Akademia bezpiecznego eko-ruchu",

- przygotowanie projektów pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych tj. ulotek, plakatów, map tras rowerowych i linii autobusowych wraz z ich drukiem i dystrybucją.

Działania informacyjne i promocyjne będą skierowane w szczególności do osób korzystających z samochodów osobowych (w celu nakłonienia ich do zmiany swoich zachowań transportowych), ale i mieszkańców już teraz korzystających z transportu zbiorowego czy niezmotoryzowanego (utrwalanie pożądanych zachowań transportowych).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
akcja
Kalisz

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....