TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Kalisz będzie promował transport [FILM]
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.01.2019 11:30:16
Kalisz będzie promował ekologiczny transport

Kalisz zamierza zachęcać mieszkańców do korzystania z ekologicznych form transportu.

Chodzi o działania kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego, zaplanowanej w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Miasto poszukuje firmy, w drodze przetargu nieograniczonego, która podjęłaby się powyższych zadań.

Zamówienie ma być wykonane najpóźniej do 31 października.

Cele kampanii promocyjnej

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym skłonienie mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do zrównoważonych zachowań związanych z przemieszczaniem się i zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany (taki jak rowery, ruch pieszy) będzie wybierany częściej niż samochód, jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie tak miasta, jak i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zaplanowana kampania będzie wielokanałowa (m.in. prasa, media społecznościowe, radio i telewizja). Głównymi celami zaplanowanych działań są:

- zachęcenie mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a przede wszystkim kaliszan do korzystania z transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanego poprzez wydarzenia o charakterze promocyjnym i informacyjnym realizowane w przestrzeni publicznej, w tym m.in. na przystankach i w pojazdach Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (KLA),

- budowanie wizerunku Miasta Kalisza oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, jako przyjaznych dla komunikacji zbiorowej oraz niezmotoryzowanej, w których funkcjonuje zrównoważony model transportu,

- zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat wpływu i oddziaływania komunikacji indywidualnej (samochodowej), komunikacji zbiorowej oraz niezmotoryzowanej na środowisko, w którym żyjemy.

Promocja, czyli…?

Przedmiot zamówienia obejmuje szereg działań nakierowanych na promocję zrównoważonego transportu - zbiorowego oraz niezmotoryzowanego, jako efektywniejszego i proekologicznego, których adresatami są mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przede wszystkim Miasta Kalisza, w tym:

- przygotowanie scenariuszy spotów reklamowych - radiowego i telewizyjnego oraz produkcja i emisja spotów w stacjach radiowych i stacji telewizyjnej,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu kampanii w mediach społecznościowych (Facebook) wraz z jej przeprowadzeniem, w tym przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie konkursu promującego zrównoważoną mobilność i proekologiczne zachowania transportowe,

- opracowanie projektów artykułów sponsorowanych wraz z ich publikacją w prasie,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu dwóch rajdów rowerowych, które kończyć mają się piknikami rodzinnymi, wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem tych rajdów i pikników,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań pod nazwą: "Akademia bezpiecznego eko-ruchu",

- przygotowanie projektów pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych tj. ulotek, plakatów, map tras rowerowych i linii autobusowych wraz z ich drukiem i dystrybucją.

Działania informacyjne i promocyjne powinny być skierowane w szczególności do osób korzystających z samochodów osobowych (w celu nakłonienia ich do zmiany swoich zachowań transportowych), ale i mieszkańców już teraz korzystających z transportu zbiorowego czy niezmotoryzowanego (utrwalanie pożądanych zachowań transportowych).

Warunki przetargu

Wykonawcy mogą składać oferty do 29 stycznia. Po otwarciu zostaną one poddane ocenie z uwzględnieniem dwóch kryteriów: ceny (60%) i doświadczenia osoby, która pełnić będzie funkcje koordynatora (40%).

A na koniec ostatni film promocyjny KLA Kalisz:Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
akcja
Kalisz

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....