TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Inspektor nadzoru inwestorskiego(branża konstrukcyjno-budowlana)

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

13.10.2020 14:30:58

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor nadzoru inwestorskiego(branża konstrukcyjno-budowlana)

W Dziale Realizacji Inwestycji i Remontów

Wymagania niezbędne:wykształcenie wyższe w obszarze technicznym lub budowlanymmin. sześcioletnieogólne doświadczenie zawodowemin. trzyletniedoświadczenie w przygotowaniu, realizacji inwestycji lub remontów budowlanych, transportowychuprawnienia do prowadzenia prac i nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowejznajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz Ustawy o drogach publicznychniekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowepełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznychWymagania dodatkowe:min. dwuletniedoświadczenietechniczne lub budowlanedoświadczenie w pracy w administracji publicznejumiejętność kosztorysowaniaznajomość programu Norma Probardzo dobra obsługa programów biurowych (MS Office)znajomość języka angielskiegoumiejętność analitycznego myśleniadoskonała organizacja pracy własnejotwartość na zmianyumiejętność pracy pod presją czasuzaangażowanie i gotowość do doskonalenia zawodowegodbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowejZakres wykonywanych zadań na stanowisku:nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych opiniowanie dokumentacji projektowej udział w pracach komisji odbioru robót podpisywanie protokołów odbioru robótsprawdzanie i akceptacja dokumentów finansowych wykonawców robót sporządzanie planów i sprawozdań z realizacji zadańInformacja o warunkach pracy na stanowisku:Miejsce pracy:Praca w siedzibie ZTMoraz w terenie. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji. Stanowisko pracy:Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.W terenie: praca na wysokości powyżej 3 metrów, czynniki mechaniczne (element ruchome, ostre, wystające, spadające), praca w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Wymagane dokumenty:curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowejlist motywacyjnykserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształceniekserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacjikserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracykserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -jeśli dotyczy oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe -podpisane własnoręcznieoświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -podpisane własnoręcznieoświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie -podpisane własnoręcznieklauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) -podpisana własnoręcznie. Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronieBiuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 10 listopada 2020r.do godz. 16.00 pod adresem: Zarząd Transportu MiejskiegoKancelaria Głównaul. Żelazna 61, 00-848 Warszawaw zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: „ Inspektor nadzoru inwestorskiego ”.Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru –testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie wraz z podaniem terminu testu. Informacja o wyniku naboru po III etapie naboru –rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....