TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Inspektor nadzoru inwestorskiego (4 stanowiska)

Pracodawca

Metro Warszawskie

Data dodania ogłoszenia

05.04.2018 10:27:46

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty


Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO


Opis stanowiska:

Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;

Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;

Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;

Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;

Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;

Kontrolowanie jakości wykonanych robót;

Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;

Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;

Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, decyzji urzędów, przepisów bhp;

Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;

Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;

Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Rodzaje stanowisk:

1. Inspektor nadzoru robót budowlanych

Wymagania podstawowe :

Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie :

Minimum dwa lata pracy na stanowisku : kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji obiektów lub robót :

Obiekty podziemne wykonywane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych, metody stropowej, specjalistycznych robót fundamentowych takich jak kotwy tymczasowe, pale wiercone, ścianki szczelne, mikropale, jet grouting, iniekcje ciśnieniowe.

Obiekty o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej.

Obiekty realizowane w zwartej zabudowie, w zbliżeniu do arterii komunikacji drogowej i/lub tramwajowej i kolejowej.


2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Wymagania podstawowe :

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych

Doświadczenie :

Minimum dwa lata pracy na stanowisku : kierownik robót lub inspektor nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji robót :

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w warunkach wielkomiejskich.

Wykonywanie instalacji sanitarnych w obiektach podziemnych oraz obiektach naziemnych o charakterze przemysłowym i /lub użyteczności publicznej, w tym również wentylatorni, przepompowni węzłów cieplnych.


3. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

Wymagania podstawowe

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Doświadczenie :

Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji robót:

Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich.

Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej( CCTV, radiołączność, kontrola dostępu, sieci strukturalne, centrale telefoniczne, sieć dyspozytorska, instalacje p-poż ).

4. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Wymagania podstawowe

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie:

Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji robót:

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich.

Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej oraz instalacji sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi

Oferujemy:

ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,

stały rozwój kwalifikacji zawodowych.

bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 maja 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Termin składania ofert

bezterminowo

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...