TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Inspektor lub podinspektor ds. publicznego transportu zbiorowego

Pracodawca

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Data dodania ogłoszenia

29.01.2018 08:50:52

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10

Treść oferty

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- planowanie, organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

- uczestniczenie w opracowywaniu docelowego planu transportowego, a także planu mobilności miejskiej dla Bielska-Białej,

- uczestniczenie w opracowywaniu programu rozwoju oraz przekształceń systemu publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej,

- opiniowanie i inicjowanie rozwiązań oraz koncepcji w zakresie rozwoju usług komunikacyjnych,

- oferty przewozowej, organizacji linii komunikacyjnych, systemu transportowego miasta, a także projektów drogowych i projektów organizacji ruchu w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym komunikacji zbiorowej,

- współudział w opracowywaniu wytycznych do rozkładów jazdy i opiniowaniu rozkładów jazdy,

- współudział w określaniu wielkości potrzeb przewozowych publicznego transportu zbiorowego, w tym prowadzenie badań rynkowych dla bieżących potrzeb planistycznych oraz opracowywanie prognoz,

- współudział w kontroli oraz weryfikacji usług przewozowych pod względem finansowym oraz wykonania wkm,

- kontrola jakości świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego,

- uczestnictwo w przeprowadzaniu procedur przetargowych na realizację przewidzianych zadań i ich rozliczanie,

- opracowywanie niezbędnych analiz i sprawozdań dotyczących wykonywanych czynności,

- przygotowywanie projektów dokumentów, uchwał, porozumień, umów i aneksów dotyczących publicznego transportu zbiorowego,

przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje,

- pisma wychodzące, skargi i wnioski w zakresie realizowanych zadań,

- współpraca z innymi działami MZD, jak również z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Miejskim Zakładem Komunikacyjnym oraz innymi jednostkami.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, ploter, niszczarka dokumentów, faks,

- czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,

- praca obejmuje zasięgiem układ drogowo-transportowy zarządzany przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,

- bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


Więcej informacji pod linkiem -http://www.mzd.home.pl/bip/index.php?str=9&ido=72

Termin składania ofert

12.02.2018

Miejsce składania ofert

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10

Oferta

Pobierz

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2018 W 2018 skończymy 18 lat!.Nasz portal działa od 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl, obejmując tylko tematykę autobusową. Jednak wraz ze wzrostem...