TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

III Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno-Transportowej
Piotr Kołaczek - Opublikowano: 18.04.2013 09:55:51 2 komentarze
III Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno-Transportowej

10 kwietnia 2013 w hotelu Galaxy odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno ?Transportowej pod hasłem ?Zasady funkcjonowania podmiotów działających w branży turystyczno-transportowej w sezonie 2013?zorganizowana przez Consulting RM, Hotel Galaxy, Izba Turystyki RP, Krakowska Izba Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych, Polski Związek Motorowy, Regionalny Dworzec Autobusowy, R2 &RoadSafe. Partnerem Merytorycznym było Biuro Prawne Arena 56. Program spotkania był napięty, zaproszeni eksperci przekazali uczestnikom pokaźną porcję rzetelnej wiedzy i rozwiali wiele wątpliwości.

Arena 561

Iwona Szwed, współwłaścicielka biura prawnego Arena 561 po raz kolejny udowodniła, że o prawie i problemach przewoźników można opowiedzieć dużo, szybko, kompetentnie i bardzo ciekawie. Tym razem można było usłyszeć między innymi o pracy załogi wieloosobowej, odpoczynku odłożonym przy przewozach okazjonalnych, ?małych licencjach?, harmonogramie na liniach do 50 km, nowych regulacjach dotyczących przewozów pojazdami do 7 miejsc siedzących, nowym podejściu do wymogu udowodnienia zdolności finansowej przewoźnika, karach i dobrej reputacji. Wiele zagadnień poruszanych podczas konferencji zostało przedstawionych w artykułach zamieszczonych na stronie internetowej biura Arena 561 (www.arena561.pl).

Ratownicy

Robert Wolny i Jan Charasiewicz z Grupy R2 (kwadrat) zapoznali uczestników spotkania z działalnością stowarzyszenia. Należący do niego ratownicy - ochotnicy poruszają się na motorach a w obrębie ścisłego centrum miasta również na rowerach. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku lub nagłego zachorowania, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Prawo Pracy

Nadinspektor Ryszard Iwaniec z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił założenia kampanii informacyjnej ?Czas pracy a wypadki w ruchu drogowym?i działalność PIP w zakresie kontroli przedsiębiorstw przewozowych. Co roku PIP w Krakowie kontroluje dokumenty dotyczące około 300 kierowców i 50 tysięcy dniówek. W 2012 roku skontrolowano pracę 42 kierowców w transporcie krajowym i 184 w transporcie zagranicznym co przełożyło się to na 46695 dniówek. U 28 pracodawców stwierdzono 567 naruszeń i wydano 85 decyzji na łączną kwotę 312500 zł. W wielu przypadkach naruszenie przepisów prawa pracy wynika z utożsamiania czasu pracy kierowcy z czasem prowadzenia pojazdu. Pracodawcy pomijają czas obsługi pojazdu, załadunku, odpraw. Inspekcja doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu kierowców poza minimalnym wynagrodzeniem ujętym w umowie uzyskuje nierejestrowany dochód. Braki w dokumentacji inspektorzy częściej stwierdzają w małych i średnich firmach, które nie zatrudniają specjalistów do spraw kadr. Państwowa Inspekcja Pracy na życzenie pracodawcy może przeprowadzić w jego siedzibie półtoragodzinną prezentację dotyczącą wybranych zagadnień Prawa Pracy.

VDL

Tadeusz Węgrzyn z VDL opowiedział o zaletach Futury uznanej za najlepszy autobus turystyczny roku 2012. Poinformował również, że polski zespół After Sales okazał się najlepszym w VDL. Interesująco przedstawia się skuteczność szkoleń z ekonomicznej jazdy organizowanych przez VDL dla kierowców swoich klientów. W zależności od konfiguracji (skrzynia biegów ręczna lub automatyczna) zużycie paliwa na trasie testowej po szkoleniu spada o 9 ?13,6%. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z przykładowymi kosztami posiadania autobusów VDL. W przypadku przebiegów rocznych rzędu 120 000 km koszt zakupu jest w przybliżeniu równy kosztowi zużytego paliwa.

Biały Domek

Nadkomisarz Artur Kasicki, komendant II Posterunku Policji w Krakowie przedstawił sytuację prawną w zakresie odpowiedzialności przewoźników za bagaż podróżnych. Co do zasady, za bagaż umieszczony w bagażniku odpowiada przewoźnik. Do wielu kradzieży dochodzi z winy kierowców którzy pozostawiają otwarte bagażniki bez nadzoru ułatwiając zadanie złodziejom. Komendant Kasicki zademonstrował filmy zarejestrowane na dworcu RDA w Krakowie oraz zdjęcia odzyskanych przedmiotów i zabezpieczonych przez policjantów elementów złodziejskiego ekwipunku. W 2012 roku na terenie Regionalnego Dworca Autobusowego zgłoszono 28 przypadków kradzieży bagażu i 49 kradzieży kieszonkowych. Rzeczywista liczba przestępstw na pewno jest znacznie wyższa. Złodzieje działają szczególnie aktywnie w piątkowe popołudnia oraz w niedzielę. Najwięcej kradzieży rejestruje się między godziną 14 a 22.

WRD

Nadkomisarz Sebastian Gleń z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mówił o uprawnieniach Policji w zakresie kontroli pojazdów. Wyjaśnił wątpliwości dotyczące zatrzymywania dowodów rejestracyjnych i wydawania zaświadczeń (pozwoleń czasowych). Zwrócił uwagę na fakt, że w wielu przypadkach, o ile usterka będąca przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego zostanie szybko usunięta, dokument można odebrać tego samego dnia w jednostce Policji, której funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę. Osoba kierująca pojazdem bez ważnego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu popełnia wykroczenie. Nadkomisarz Gleń przypomniał, że w sezonie turystycznym w Krakowie Policja nie przeprowadza kontroli autokarów w miejscu zbiórki pasażerów, lecz w wyznaczonym do tego celu punkcie przy Alei Pokoju. Uczestnicy konferencji pytali między innymi o możliwość użytkowania pojazdu po upływie terminu ważności pozwolenia czasowego, ograniczenia w dopuszczeniu do ruchu nakładane przez kontrolujących policjantów, sposób postępowania w przypadku uszkodzenia szyby pojazdu przez kamień zgubiony przez przejeżdżającą wywrotkę. 

ITD

Krzysztof Łodziana, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego omówił zasady przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Poza wyjątkowymi przypadkami są to kontrole zapowiedziane z wyprzedzeniem od 7 do 30 dni. Przedsiębiorca może wnioskować o przeprowadzenie kontroli wcześniej, niż po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia o planach Inspekcji. Z zasady inspektorzy wykonują swoje czynności w siedzibie przedsiębiorcy ale w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kontrolowanego mogą przenieść je do siedziby Inspekcji. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku małych, rodzinnych firm, których siedzibą jest mieszkanie przedsiębiorcy. Omówiono po raz kolejny maksymalne stawki kar dla przedsiębiorców oraz wykazy naruszeń i procedury. Po zmianie przepisów przedsiębiorca ma 30 dni od doręczenia decyzji na wniesienie skargi i kolejnych 30 dni na zapłacenie kary. Liczne pytania dotyczyły postępowania inspektorów ITD podczas kontroli na drodze, zwłaszcza wielokrotnych kontroli tego samego pojazdu , nadmiernego wydłużania czasu kontroli oraz przewozów okazjonalnych pojazdami do 9 miejsc.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa , członek zarządu Województwa Małopolskiego, opowiedział o działalności Urzędu Marszałkowskiego związanej z nadzorem nad organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi. W Małopolsce działa 455 organizatorów i pośredników turystyki, co stawia województwo na drugim miejscu w Polsce. Co roku Urząd Marszałkowski kontroluje mniej więcej 1/3 podmiotów. W roku 2013 zostanie skontrolowanych 125 podmiotów: 100 biur podróży i 25 agentów. W ubiegłym roku upadły dwa małopolskie biura podróży: krakowski Excalibur Tours i oświęcimska Atena. W pierwszym przypadku trzeba było zorganizować powrót 39 osób, w drugim 21. Koszty poniesione przez Urząd wyniosły odpowiednio 14 500 zł i 12 050 zł i zostały w całości pokryte z gwarancji posiadanych przez biura podróży. To stosunkowo niewiele, ponieważ turyści wracali autokarami. Gdyby w grę wchodził transport lotniczy, koszty byłyby o wiele większe. W 2013 roku Województwo Małopolskie, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie zabezpieczało powroty klientów biur podróży, które ogłoszą upadłość. Jacek Krupa przedstawił propozycje zmian przepisów, mające na celu pełne zabezpieczenie roszczeń klientów w przypadku ogłoszenia upadłości biura podróży. W grę wchodzi trzykrotne zwiększenie stawek kwotowych gwarancji oraz utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, którego przychody stanowiłyby składki organizatorów i pośredników naliczane od każdej podpisanej umowy. Obydwa rozwiązania wzbudziły wątpliwości wśród obecnych przedstawicieli branży turystycznej.

W przerwach uczestnicy konferencji mogli odwiedzać stoiska organizatorów i patronów imprezy. Na parkingu hotelu Galaxy prezentowano autobusy Volvo, Irizar oraz minibusa należącego do firmy Drabpol Automotive, przedstawiciela Funtoro, producenta rozwiązań multimedialnych dla transportu. Następna konferencja odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie 2013. Warto zarezerwować w tym okresie jeden dzień i przyjechać do Krakowa. Rzeczywistość, w której działa branża transportowa i turystyczna zmienia się bardzo szybko. Pod koniec roku na pewno pojawią się nowe wyzwania, wątpliwości i pytania na które pomogą znaleźć odpowiedź zaproszeni eksperci. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki sponsorom:

Belgian Bus Sales ?Belgia - główny sponsor, Drabpol Automotive, Firma Wanicki Sp. z o.o. ?Irizar, KozíVŕšok ?Słowacja, VDL Bus &Coach, Volvo Polska Sp. z o.o. Patronami medialnymi byli: etransport.pl, infobus.pl, Polski Traker Bus.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
konferencja
Kraków
  • JJ – 18.04.2013

    Miałem wrażenie że dojdzie do linczu krokodyli... Swoją drogą się nie wykazali jakoś specjalnie

  • Busiarz – 01.05.2013

    Zdecydowanie ostrzej było na grudniowej konferencji, z przedstawicielami Kapscha, doszło prawie do rękoczynów, ale organizatorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wszystko zakończyło się elegancko, chociaż na to się nie zapowiadało. ... a szkoda, bo im się należy ;)

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....