TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

III Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno-Transportowej
Piotr Kołaczek - Opublikowano: 18.04.2013 09:55:51 2 komentarze
III Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno-Transportowej

10 kwietnia 2013 w hotelu Galaxy odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Branży Turystyczno ?Transportowej pod hasłem ?Zasady funkcjonowania podmiotów działających w branży turystyczno-transportowej w sezonie 2013?zorganizowana przez Consulting RM, Hotel Galaxy, Izba Turystyki RP, Krakowska Izba Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych, Polski Związek Motorowy, Regionalny Dworzec Autobusowy, R2 &RoadSafe. Partnerem Merytorycznym było Biuro Prawne Arena 56. Program spotkania był napięty, zaproszeni eksperci przekazali uczestnikom pokaźną porcję rzetelnej wiedzy i rozwiali wiele wątpliwości.

Arena 561

Iwona Szwed, współwłaścicielka biura prawnego Arena 561 po raz kolejny udowodniła, że o prawie i problemach przewoźników można opowiedzieć dużo, szybko, kompetentnie i bardzo ciekawie. Tym razem można było usłyszeć między innymi o pracy załogi wieloosobowej, odpoczynku odłożonym przy przewozach okazjonalnych, ?małych licencjach?, harmonogramie na liniach do 50 km, nowych regulacjach dotyczących przewozów pojazdami do 7 miejsc siedzących, nowym podejściu do wymogu udowodnienia zdolności finansowej przewoźnika, karach i dobrej reputacji. Wiele zagadnień poruszanych podczas konferencji zostało przedstawionych w artykułach zamieszczonych na stronie internetowej biura Arena 561 (www.arena561.pl).

Ratownicy

Robert Wolny i Jan Charasiewicz z Grupy R2 (kwadrat) zapoznali uczestników spotkania z działalnością stowarzyszenia. Należący do niego ratownicy - ochotnicy poruszają się na motorach a w obrębie ścisłego centrum miasta również na rowerach. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu dojazdu na miejsce wypadku lub nagłego zachorowania, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Prawo Pracy

Nadinspektor Ryszard Iwaniec z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił założenia kampanii informacyjnej ?Czas pracy a wypadki w ruchu drogowym?i działalność PIP w zakresie kontroli przedsiębiorstw przewozowych. Co roku PIP w Krakowie kontroluje dokumenty dotyczące około 300 kierowców i 50 tysięcy dniówek. W 2012 roku skontrolowano pracę 42 kierowców w transporcie krajowym i 184 w transporcie zagranicznym co przełożyło się to na 46695 dniówek. U 28 pracodawców stwierdzono 567 naruszeń i wydano 85 decyzji na łączną kwotę 312500 zł. W wielu przypadkach naruszenie przepisów prawa pracy wynika z utożsamiania czasu pracy kierowcy z czasem prowadzenia pojazdu. Pracodawcy pomijają czas obsługi pojazdu, załadunku, odpraw. Inspekcja doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu kierowców poza minimalnym wynagrodzeniem ujętym w umowie uzyskuje nierejestrowany dochód. Braki w dokumentacji inspektorzy częściej stwierdzają w małych i średnich firmach, które nie zatrudniają specjalistów do spraw kadr. Państwowa Inspekcja Pracy na życzenie pracodawcy może przeprowadzić w jego siedzibie półtoragodzinną prezentację dotyczącą wybranych zagadnień Prawa Pracy.

VDL

Tadeusz Węgrzyn z VDL opowiedział o zaletach Futury uznanej za najlepszy autobus turystyczny roku 2012. Poinformował również, że polski zespół After Sales okazał się najlepszym w VDL. Interesująco przedstawia się skuteczność szkoleń z ekonomicznej jazdy organizowanych przez VDL dla kierowców swoich klientów. W zależności od konfiguracji (skrzynia biegów ręczna lub automatyczna) zużycie paliwa na trasie testowej po szkoleniu spada o 9 ?13,6%. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z przykładowymi kosztami posiadania autobusów VDL. W przypadku przebiegów rocznych rzędu 120 000 km koszt zakupu jest w przybliżeniu równy kosztowi zużytego paliwa.

Biały Domek

Nadkomisarz Artur Kasicki, komendant II Posterunku Policji w Krakowie przedstawił sytuację prawną w zakresie odpowiedzialności przewoźników za bagaż podróżnych. Co do zasady, za bagaż umieszczony w bagażniku odpowiada przewoźnik. Do wielu kradzieży dochodzi z winy kierowców którzy pozostawiają otwarte bagażniki bez nadzoru ułatwiając zadanie złodziejom. Komendant Kasicki zademonstrował filmy zarejestrowane na dworcu RDA w Krakowie oraz zdjęcia odzyskanych przedmiotów i zabezpieczonych przez policjantów elementów złodziejskiego ekwipunku. W 2012 roku na terenie Regionalnego Dworca Autobusowego zgłoszono 28 przypadków kradzieży bagażu i 49 kradzieży kieszonkowych. Rzeczywista liczba przestępstw na pewno jest znacznie wyższa. Złodzieje działają szczególnie aktywnie w piątkowe popołudnia oraz w niedzielę. Najwięcej kradzieży rejestruje się między godziną 14 a 22.

WRD

Nadkomisarz Sebastian Gleń z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mówił o uprawnieniach Policji w zakresie kontroli pojazdów. Wyjaśnił wątpliwości dotyczące zatrzymywania dowodów rejestracyjnych i wydawania zaświadczeń (pozwoleń czasowych). Zwrócił uwagę na fakt, że w wielu przypadkach, o ile usterka będąca przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego zostanie szybko usunięta, dokument można odebrać tego samego dnia w jednostce Policji, której funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę. Osoba kierująca pojazdem bez ważnego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu popełnia wykroczenie. Nadkomisarz Gleń przypomniał, że w sezonie turystycznym w Krakowie Policja nie przeprowadza kontroli autokarów w miejscu zbiórki pasażerów, lecz w wyznaczonym do tego celu punkcie przy Alei Pokoju. Uczestnicy konferencji pytali między innymi o możliwość użytkowania pojazdu po upływie terminu ważności pozwolenia czasowego, ograniczenia w dopuszczeniu do ruchu nakładane przez kontrolujących policjantów, sposób postępowania w przypadku uszkodzenia szyby pojazdu przez kamień zgubiony przez przejeżdżającą wywrotkę. 

ITD

Krzysztof Łodziana, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego omówił zasady przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Poza wyjątkowymi przypadkami są to kontrole zapowiedziane z wyprzedzeniem od 7 do 30 dni. Przedsiębiorca może wnioskować o przeprowadzenie kontroli wcześniej, niż po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia o planach Inspekcji. Z zasady inspektorzy wykonują swoje czynności w siedzibie przedsiębiorcy ale w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kontrolowanego mogą przenieść je do siedziby Inspekcji. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku małych, rodzinnych firm, których siedzibą jest mieszkanie przedsiębiorcy. Omówiono po raz kolejny maksymalne stawki kar dla przedsiębiorców oraz wykazy naruszeń i procedury. Po zmianie przepisów przedsiębiorca ma 30 dni od doręczenia decyzji na wniesienie skargi i kolejnych 30 dni na zapłacenie kary. Liczne pytania dotyczyły postępowania inspektorów ITD podczas kontroli na drodze, zwłaszcza wielokrotnych kontroli tego samego pojazdu , nadmiernego wydłużania czasu kontroli oraz przewozów okazjonalnych pojazdami do 9 miejsc.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa , członek zarządu Województwa Małopolskiego, opowiedział o działalności Urzędu Marszałkowskiego związanej z nadzorem nad organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi. W Małopolsce działa 455 organizatorów i pośredników turystyki, co stawia województwo na drugim miejscu w Polsce. Co roku Urząd Marszałkowski kontroluje mniej więcej 1/3 podmiotów. W roku 2013 zostanie skontrolowanych 125 podmiotów: 100 biur podróży i 25 agentów. W ubiegłym roku upadły dwa małopolskie biura podróży: krakowski Excalibur Tours i oświęcimska Atena. W pierwszym przypadku trzeba było zorganizować powrót 39 osób, w drugim 21. Koszty poniesione przez Urząd wyniosły odpowiednio 14 500 zł i 12 050 zł i zostały w całości pokryte z gwarancji posiadanych przez biura podróży. To stosunkowo niewiele, ponieważ turyści wracali autokarami. Gdyby w grę wchodził transport lotniczy, koszty byłyby o wiele większe. W 2013 roku Województwo Małopolskie, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie zabezpieczało powroty klientów biur podróży, które ogłoszą upadłość. Jacek Krupa przedstawił propozycje zmian przepisów, mające na celu pełne zabezpieczenie roszczeń klientów w przypadku ogłoszenia upadłości biura podróży. W grę wchodzi trzykrotne zwiększenie stawek kwotowych gwarancji oraz utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, którego przychody stanowiłyby składki organizatorów i pośredników naliczane od każdej podpisanej umowy. Obydwa rozwiązania wzbudziły wątpliwości wśród obecnych przedstawicieli branży turystycznej.

W przerwach uczestnicy konferencji mogli odwiedzać stoiska organizatorów i patronów imprezy. Na parkingu hotelu Galaxy prezentowano autobusy Volvo, Irizar oraz minibusa należącego do firmy Drabpol Automotive, przedstawiciela Funtoro, producenta rozwiązań multimedialnych dla transportu. Następna konferencja odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie 2013. Warto zarezerwować w tym okresie jeden dzień i przyjechać do Krakowa. Rzeczywistość, w której działa branża transportowa i turystyczna zmienia się bardzo szybko. Pod koniec roku na pewno pojawią się nowe wyzwania, wątpliwości i pytania na które pomogą znaleźć odpowiedź zaproszeni eksperci. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki sponsorom:

Belgian Bus Sales ?Belgia - główny sponsor, Drabpol Automotive, Firma Wanicki Sp. z o.o. ?Irizar, KozíVŕšok ?Słowacja, VDL Bus &Coach, Volvo Polska Sp. z o.o. Patronami medialnymi byli: etransport.pl, infobus.pl, Polski Traker Bus.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
konferencja
Kraków
  • JJ – 18.04.2013

    Miałem wrażenie że dojdzie do linczu krokodyli... Swoją drogą się nie wykazali jakoś specjalnie

  • Busiarz – 01.05.2013

    Zdecydowanie ostrzej było na grudniowej konferencji, z przedstawicielami Kapscha, doszło prawie do rękoczynów, ale organizatorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania i wszystko zakończyło się elegancko, chociaż na to się nie zapowiadało. ... a szkoda, bo im się należy ;)

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....