TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Gliwice: Budowa infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych.
- Opublikowano: 23.07.2020 14:27:39

Forma przetargu zapytanie o cenę

Dane organizatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

Chorzowska 150

Tel. 323304660

WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33721

Województwo śląskie

Powiat gliwicki + Gliwice

Treść zamówienia Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przedmiot zamówienia: 1. Inwestycja związana z budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona będzie na terenie zajezdni autobusowej PKM, Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150, Gliwice, nr działek o nr: 690, 691, 692, 689 obręb Kolej. W miejscu planowanej inwestycji aktualnie znajduje się parking dla autobusów. Przeznaczenie terenu nie zostanie zmienione.

Powierzchnia całkowita 4 917 m2, kategoria obciążenia ruchem wynosi KR3.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

2.1 budowa nowej stacji transformatorowej,

2.2 budowa odcinka linii średniego napięcia od miejsca dostarczenia energii w ZK SN do budowanej stacji transformatorowej;

2.3 budowa linii kablowych zasilających stację szybkiego ładowania oraz ładowarki wolnego ładowania;

2.4 budowa miejsc do parkowania i ładowania autobusów;

2.5 roboty rozbiórkowe terenu;

2.6 niwelacja terenu;

2.7 wykonanie warstw konstrukcyjnych;

2.8 zbadanie stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie objętym budową oraz w razie konieczności naprawienie lub wymiana na nowe zniszczonych odcinków;

2.9 ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej;

2.10 wymiana słupów oświetleniowych na nowe;

2.11 ułożenie instalacji elektrycznej oraz montaż i podłączenie nowych szlabanów;

2.12 demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia;

2.13 wycinka i nasadzenie drzew;

3. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w pkt 4 SIWZ.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. Zamówienie jest częścią projektu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Kod CPV: 45000000-7

Nazwa CPV: Roboty budowlane

Specyfikacja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33721

LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33721

Załączniki do spec. Formularz Ofertowy.doc"

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf"

CPV 45000000-7: Roboty budowlane

Wymagania Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z zapisami § 14 umowy załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 19 Wzór umowy - istotne postanowienia.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Osoba do kontaktu Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Skiba

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 323304660

Wymagany termin realizacji zamówienia Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.

Miejsce i termin składania ofert


2020-08-11

Sposób składania ofert Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć ektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice .

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria:

1. Cena oferty - 80%

2. Długość okresu gwarancji - 20%

Opis sposobu dokonania oceny ofert i przydzielenia punktów będzie przeprowadzone zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 16 Kryteria oceny ofert.

Uwagi Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania 2020-07-14

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
infrastruktura

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....