TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Gdyńskie Tramwaje Wodne – podsumowanie sezonu 2010
ZKM Gdynia - Opublikowano: 11.11.2010 16:17:48
Gdyńskie Tramwaje Wodne – podsumowanie sezonu 2010

W całym okresie funkcjonowania w 2010 r., tj. od 1 maja do 31 sierpnia gdyńskie Tramwaje wodne przewiozły łącznie 281 899 osób, w tym: w relacji Gdynia –Hel –Gdynia: 200 364 osoby, tj. 71%;a w relacji Gdynia –Jastarnia –Gdynia: 81 535 osób, tj. 29%. Przeciętne wykorzystanie zdolności przewozowej wyniosło 51% (228 osób w rejsie). Przychody ze sprzedaży biletów, wyniosły 2 477 585 zł, co stanowi 92% przychodów zaplanowanych. Głównymi celami podróży w rejsach do Helu, Jastarni i Gdyni były w kolejności zwiedzanie atrakcji turystycznych, plaża i odwiedzanie znajomych.

Najważniejszą przyczyną, która zadecydowała o skorzystaniu z Tramwaju wodnego jest w dalszym ciągu atrakcyjna forma transportu i cena biletu. W skali ocen szkolnych od 1 do 6 idea uruchomienia Tramwaju wodnego i oferta przewozowa uzyskały odpowiednio oceny: 5,47 i 5,01

Jak to wyglądało w szczegółach? Przypomnijmy, że począwszy od 2009 r. ZKM w Gdyni zakontraktował tramwaje wodne na okres 4 lat. Przetarg na obsługę przewozową wygrała Żegluga Gdańska sp. z o.o., która świadczyła usługi od
2006 r. (wynagrodzenie armatora wyniosło w tym roku 4 690 102,50 zł). Rozkład rejsów nie uległ zmianie w porównaniu do 2009 r. W relacji Gdynia –Hel –Gdynia Tramwaje wodne wykonywały 4 pary rejsów (8 rejsów), natomiast w relacji Gdynia –Jastarnia –Gdynia trzy pary rejsów (6 rejsów). Łącznie zaplanowano realizację 1234 rejsów, w tym: 832 w relacji Gdynia –Hel –Gdynia;402 rejsy w relacji Gdynia –Jastarnia –Gdynia. Nie zmieniły się także ceny biletów w stosunku do 2009 r. i koszt biletu normalnego to 12 zł;biletu ulgowego –6 zł;biletu uprawniającego do przewozu roweru –3 zł. Nie uległy również zmianie obowiązujące ulg i uprawnienia do przejazdów bezpłatnych. Dystrybucję biletów zrealizowano w oparciu o zaprojektowany specjalnie dla celów obsługi biletowej gdyńskich Tramwajów wodnych przez ZKM w Gdyni program komputerowy, umożliwiający prowadzenie sprzedaży i przedsprzedaży jednocześnie przez kilka niezależnych punktów sprzedaży. W celu zapewnienia możliwie jak najefektywniejszej sprzedaży biletów (w danych warunkach budżetowych ZKM w Gdyni) uruchomiono 4 punkty sprzedaży biletów: dwa w Gdyni (w tym jeden trzystanowiskowy) i po jednym w Helu i w Jastarni.  W trakcie realizacji usług prowadzono na pokładach statków, podobnie jak w ubiegłym roku, badania marketingowe metodą wywiadu standaryzowanego indywidualnego. Poniżej ich wyniki.

Coraz mniej pasażerów

Generalnie już od 2008 r. obserwuje się tendencję zmniejszania się popytu na usługi Tramwajów wodnych. Tendencję tę potwierdzają dane dotyczące przeciętnej liczby pasażerów przypadającej na 1 rejs. Przeciętne wykorzystanie zdolności przewozowej ukształtowało się na poziomie 51% i było niższe o 2% od wykorzystania zdolności przewozowej w 2009 r. Przeciętnie w każdym rejsie w analizowanym okresie przewieziono 228 osób. W relacji Gdynia –Hel –Gdynia przewieziono 200 364 osoby (71%) i 5 403 rowery, natomiast w relacji Gdynia –Jastarnia –Gdynia przewieziono 81 535 osób (29%) i 3 720 rowerów. Rejsy w relacji do i z Helu charakteryzowały się wyższym wykorzystaniem zdolności przewozowej (odpowiednio 54% i 53%) w porównaniu z rejsami do i z Jastarni (odpowiednio 44% i 46%). Dominowali pasażerowie z biletami normalnymi (59%). Zdecydowanie niższy był udział pasażerów podróżujących na podstawie biletów ulgowych (36%) i bezpłatnych (5%). Przychody ze sprzedaży biletów wyniosły w 2010 r. 2 477 584,96 zł netto, a więc były niższe od zaplanowanych o 213 223,04 zł, tj. o 7,93%. Koszty gdyńskiego Tramwaju wodnego w 2010 r. ukształtowały się na poziomie 4 888 320,81 zł, a więc były niższe od zaplanowanych o 231 679,16 zł, tj. o 4,53%.  Wskaźnik odpłatności usług ukształtował się w 2009 r. na poziomie 52,55%. Do rozliczenia pozostaje nadwyżka finansowa w kwocie 18 446,15 zł. Nadwyżka ta zostanie rozdysponowana zgodnie z kluczem dopłat pomiędzy Gdynię, Hel i Jastarnię.

 

Tabela 1 Zestawienie realizacji przychodów i wydatków Tramwaju wodnego w 2010 r.:

Wyszczególnienie

Kwota [zł]

Przychody ze sprzedaży biletów

2 477 584,96

Dopłaty budżetowe

2 429 182,00

Wydatki

4 888 320,81

Nadwyżka

18 446,15

 

Badania marketingowe

Kolejne, piąte już badania marketingowe, zrealizowane metodą wywiadu standaryzowanego indywidualnego objęły próbę 894 pasażerów, w tym 45% mężczyzn i 55% kobiet.  Dominującym celem podróży do Helu, Jastarni i Gdyni jest zwiedzanie atrakcji turystycznych. W rankingu celów podróży we wszystkich miastach na drugim miejscu znalazła się plaża, natomiast na trzecim odwiedzanie rodziny lub znajomych. Prawie co piąty badany pasażer powracał do swojego miejsca zakwaterowania lub zamieszkania.

Tabela 2. Cele podróży gdyńskimi Tramwajami wodnymi w rejsach do Helu, Jastarni i Gdyni w 2010 r. [%]

Cel podróży

Hel

Jastarnia

Gdynia

Plaża

14,32

14,66

21,79

Powrót do miejsca zakwaterowania

18,11

19,28

17,93

Zwiedzanie atrakcji turystycznych

25,95

27,76

21,97

Udział w imprezach kulturalnych

6,76

6,17

6,15

Turystyka rowerowa

6,76

7,46

6,50

Turystyka wodna

2,43

3,34

4,57

Odwiedzenie rodziny (znajomych)

9,46

8,74

8,44

Turystyka wędkarska (rejs kutrem)

0,81

0,51

0,18

Wędkarstwo (we własnym zakresie)

0,81

0,26

0,35

Do lub z pracy

3,78

4,37

3,51

Załatwianie spraw służbowych (zawodowych)

3,51

2,31

3,51

Inne

7,30

5,14

5,10

W poniższej tabeli przedstawiono przyczyny, które skłoniły pasażerów do skorzystania z gdyńskiego Tramwaju wodnego. Jak widać najważniejszą przyczyną, która skłoniła pasażerów do skorzystania z usług gdyńskiego Tramwaju wodnego do Helu i Jastarni była atrakcyjna forma transportu. Główną przyczyną wyboru Tramwaju wodnego w rejsach do Gdyni była cena biletu.

Tabela 3. Przyczyny skorzystania z usług gdyńskiego Tramwaju wodnego w 2010 r. [%]

Przyczyna skorzystania z usług

Hel

Jastarnia

Gdynia

Cena biletu

24,29

18,03

23,11

Czas rejsu (podróży)

14,21

13,46

19,71

Możliwość zabrania roweru

4,26

4,17

4,56

Atrakcyjna forma transportu

25,32

22,07

22,14

Atrakcje w docelowym miejscu podróży

10,08

15,21

10,29

Pogoda

14,21

14,27

10,00

Zatłoczenie dróg na trasie Gdynia –Hel

6,85

11,58

9,03

Prawo do przejazdu bezpłatnego

0,65

0,81

0,58

Inne

0,13

0,40

0,58

 

Zaobserwowano zróżnicowany, w zależności od portu, sposób dotarcia do przystani. Pasażerowie korzystający z rejsów do Helu przybyli na przystań głównie pieszo i darmowym autobusem komunikacji miejskiej. Pasażerowie udający się do Jastarni i Gdyni w większości przyszli pieszo lub dojechali samochodem osobowym. Z darmowego autobusu ZKM w Gdyni skorzystało: 23% pasażerów udających się do Helu i 14% pasażerów płynących do Jastarni. Dane w tabeli 4 wskazują na wciąż najwyższe znaczenie postulatu częstotliwości kursowania gdyńskich Tramwajów wodnych. Ponad 40% pasażerów nie zgłosiło żadnego postulatu.

Tabela 4. Postulaty odnoszące się do sposobu realizacji oferty gdyńskiego Tramwaju wodnego w kolejnych latach

Postulat

% wskazań

Zwiększyć częstotliwość kursowania

17,42

Wydłużyć sezon kursowania

18,11

Wydłużyć godziny kursowania

9,19

Zwiększyć liczbę miejsc dla rowerów

1,10

Zwiększyć zakres uprawnień do przejazdów ulgowych

11,11

Zwiększyć zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych

1,65

Inne

41,43

 

W skali ocen szkolnych (od 1 –najniższa do 6 najwyższa) idea uruchomienia gdyńskich Tramwajów wodnych i realizowana przez ZKM w Gdyni oferta usług uzyskały odpowiednio oceny pasażerów: 5,47 (5,50 w 2009 r., 5,42 w 2008 r., 4,99 w 2007 r. i 5,64 w 2006 r.)  i 5,01 (4,98 w 2009 r., 4,92 w 2008 r., 4,61 w 2007 r. i 5,14 w 2006 r.). Wyniki badań wskazują, że utrzymuje się wysoka ocena jakości oferowanych usług.I na koniec porównanie parametrów eksploatacyjno-ekonomicznych gdyńskich Tramwajów wodnych w latach 2006-2010.

Tabela 5. Porównanie parametrów eksploatacyjno-ekonomicznych gdyńskich Tramwajów wodnych w latach 2006-2010.

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

Liczba rejsów

892

1008

1184

1262

1234

Liczba przewiezionych pasażerów

290 141

292 357

315 301

303 606

281 899

Przeciętna liczba pasażerów
w rejsie

325

290

266

240

228

Przeciętne wykorzystanie zdolności przewozowej [%]

72

64

59

53

51

Wydatki

[zł]

3 290 252

3 358 610

4 273 813

4 696 834

4 888 321

Wydatki/1 rejs

[zł]

3 689

3 332

3 609

4 113

3 961

Przychody ze sprzedaży biletów

[zł]

2 085 783

2 130 978

2 321 618

2 664 386

2 477 585

Przychody ze sprzedaży
biletów/1 rejs

[zł]

2 338

2 114

1 960

2 333

2 008

Wskaźnik
odpłatności

[%]

63,4

60,2

54,3

56,7

50,7

 
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
ZKM Gdynia
tramwaj wodny

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....