TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Gdyński TRISTAR gotowy na serwis
TransInfo.pl - Opublikowano: 03.10.2018 16:30:01
Gdyński TRISTAR gotowy na serwis

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni szuka wykonawcy, który utrzyma, zakonserwuje i wyremontuje urządzenia infrastruktury i oprogramowania systemu TRISTAR.

Firma, która wygra przetarg będzie świadczyła usługi od 11 grudnia 2018 roku aż do końca przyszłego roku. Przypomnijmy, że TRISTAR to Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ITS) w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, który został stworzony w celu zrewolucjonizowania sposobu poruszania się po trójmiejskiej sieci ulic.

Utrzymanie, konserwacja, remont

Usługa utrzymania, konserwacji i remontu ma objąć w szczególności:

- obsługę zgłoszeń,

- zapewnienie poprawności działania infrastruktury i oprogramowania systemu,

- wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcjami konserwacji,

- wykonywanie czynności eksploatacyjnych i utrzymaniowych zapewniających poprawne działanie infrastruktury technicznej, systemów operacyjnych, bazodanowych i wirtualizacyjnych,

- przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych.

Usługa utrzymaniowa ma być świadczona w całym okresie obowiązywania umowy bez względu na ilość pracochłonności po stronie wykonawcy. Liczba urządzeń przewidzianych do utrzymania w ramach umowy może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu o 20%.

Czynności utrzymaniowe

Z kolei wśród czynności utrzymaniowych zamawiający wyróżnił m.in.:

- prowadzenie czynności utrzymaniowych zapewniających sprawność wszystkich urządzeń i oprogramowania systemu TRISTAR,

- niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia utrzymywanie całodobowej dyspozycyjności i dozoru technicznego,

- całodobowe przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przedmiotu umowy,

- dbanie o jednoznaczne i czytelne wyświetlenie wszystkich komunikatów na tablicach/znakach zmiennej treści, parkingowych i informacji pasażerskiej,

- zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń systemu TRISTAR,

- wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i przeglądów przy urządzeniach systemu TRISTAR zgodnie z instrukcjami tego systemu,

- mycie zgodnie z instrukcją konserwacji oraz w miarę potrzeb, tablic/znaków zmiennej treści, informacji parkingowej i informacji pasażerskiej oraz innych urządzeń systemu TRISTAR,

- niezwłoczne (w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia) zabezpieczenie i przystąpienie do likwidacji skutków awarii, kolizji drogowych lub dewastacji urządzeń systemu,

- wymianę przycisku do komunikatów głosowych w tablicach informacji pasażerskiej po dewastacjach i kolizjach drogowych,

- przegląd terminali informacji pasażerskich TRIP,

- wykonanie przeglądów technicznych urządzeń infrastruktury TRISTAR raz w roku lub po każdej występującej i zlikwidowanej awarii,

- przywrócenie oprogramowania do stanu sprzed awarii wraz z ewentualnym zakupem koniecznych licencji,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń systemu TRISTAR.

Warunki przetargu

Wykonawcy chętni na świadczenie usług utrzymania gdyńskiego systemu mogą składać swoje propozycje do 16 października. Zostaną one poddane weryfikacji z uwzględnieniem 2 kryteriów: ceny (60%), czasu reakcji na zgłoszenie (40%).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Gdynia
ZDiZ Gdynia

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....