TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Praca

Dyspozytor

Pracodawca

ZTM Warszawa

Data dodania ogłoszenia

11.01.2019 16:41:17

Lokalizacja

Warszawa

Treść oferty

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyspozytor

w Dziale Nadzoru Przewozów

Wymagania niezbędne:

 wykształcenie średnie

 minimum trzyletnie ogólne doświadczenie zawodowe oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku dyspozytora

 znajomość układu komunikacyjnego m. st. Warszawy

 dyspozycyjność (praca zmianowa)

 prawo jazdy kat. B

 znajomość topografii aglomeracji warszawskiej

 znajomość Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym

 znajomość Ustawy o Czasie Pracy Kierowców

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

 doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 obsługa programów biurowych (Word, Excel) oraz aplikacji webowych (dedykowana aplikacja do zarządzania pozycjami pojazdów komunikacji miejskiej)

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 umiejętność pracy w zespole

 zdolność radzenia sobie ze stresem

 sumienność, samodzielność

 dobra organizacja pracy, zaangażowanie

 gotowość do doskonalenia zawodowego

 odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność

 dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej

 przygotowanie i przekazywanie informacji o zmianach w komunikacji

 przygotowanie i wdrażanie zmian w układzie komunikacyjnym

 prowadzenie na bieżąco Raportu Dziennego z przebiegu służby

 kontrola stanu technicznego pojazdów komunikacji miejskiej

 kontrola czystości przystanków i pętli komunikacji miejskiej

 kontrola kursowania pojazdów komunikacji miejskiej w zakresie prawidłowej realizacji rozkładu jazdy

 kontrola infrastruktury przystankowej

 udział w komisjach wprowadzających zmiany w organizacji ruchu

 przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz, podsumowań, raportów

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 zagrożenia wynikające z pracy przy monitorze ekranowym

 niedostateczne oświetlenie

 zmienne warunki atmosferyczne

 stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi

 stanowisko decyzyjne związane z odpowiedzialnością

 praca zmianowa w tym w porze nocnej

 prowadzenie pojazdów służbowych

Wymagane dokumenty:

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 list motywacyjny

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

 kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane

własnoręcznie

 oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie

 klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

znajduje się na końcu ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego

Kancelaria Główna

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja na wolne stanowisko: „Dyspozytor”.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Termin składania ofert

08.01.2019

Miejsce składania ofert

WIĘCEJ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....