TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Drogie badanie krakowskiego transportu
- Opublikowano: 09.06.2019 17:00:28
Drogie badanie krakowskiego transportu ; fot.MPK Kraków

Droga oferta, czy za za mały budżet ZTP Kraków na badania komunikacji miejskiej?

Badania dotyczące działania komunikacji miejskiej w Krakowie stanęły pod znakiem zapytania. Zarząd Transportu Publicznego szukał firmy, która podjęłaby się tego zadania. Poszukiwania zakończyły się, lecz zapewne nie tak jakby oczekiwał tego ZTP.

Tylko jedna firma chce przeprowadzić badania funkcjonowania transportu publicznego w stolicy Małopolski. Jest to LPW sp. z o. o., która wyceniła swoje usługi na kwotę 494 460,00 PLN, przy czym cena jednej roboczogodziny określona została w wysokości 41,21 PLN brutto. To więcej niż planował przeznaczyć zamawiający. Realizacja badań miała się bowiem zamknąć w kwocie 420 500,00 PLN. Przed ZTP zatem dylemat czy unieważnić przetarg i poszukać ponownie (być może tańszych) ofert, czy jednak dołożyć brakujące środki i zakończyć postępowanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to zamówienie zostanie wykonane do dnia 14 grudnia.

Zakres prac

Badania mają polegać na pomiarach napełnień w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie (linie miejskie i aglomeracyjne) oraz pomiarach wymiany pasażerskiej na przystankach. Zamawiający zleci wykonawcy, w okresie realizacji zamówienia przeprowadzenie maksymalnie 12 000 roboczogodzin pomiarów wraz z opracowaniem wyników tych pomiarów. Zamawiający dopuścił zmniejszenie liczby roboczogodzin wykonywanych pomiarów do nie mniej niż 10 000 roboczogodzin.

Po co badania?

Przeprowadzenie przedmiotowych badań wraz z ich opracowaniem ma na celu zaktualizowanie informacji odnośnie funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Krakowie, w szczególności w aspektach: obciążenia poszczególnych linii i korytarzy komunikacyjnych; wielkości potoków pasażerskich; popytu i podaży na usługę publicznego transportu zbiorowego. Posiadane obecnie wyniki pomiarów napełnień pojazdów KMK pochodzą z 2014 roku. W związku z licznymi zmianami w siatce połączeń dokonanymi od czasu ostatnich badań, w szczególności maksymalizacją oferty transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Krakowskiej i Miasta Krakowa dokonanej w pierwszym kwartale 2018 roku, wyniki te uległy zdezaktualizowaniu i nie są pomocne w ocenie stanu komunikacji miejskiej w Krakowie, w aspektach dotyczących m. in. popytu i podaży na transport zbiorowy.

W związku z powyższym istnieje uzasadniona konieczność przeprowadzenia przedmiotowych badań. Ze względu na prowadzone inwestycje i remonty układu drogowego na terenie miasta, a także ograniczenia związane z inwestycjami kolejowymi, przedmiotem badań będą linie komunikacyjne lub korytarze transportowe, przystanki, obszary wskazane przez zamawiającego.

Badania funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie mogą być zlecane w formie badań cząstkowych. Wykonawca po każdym zakończonym etapie badań (pomiarze cząstkowym) przekaże zamawiającemu raport zawierający analizę i opracowanie wyników dla tego etapu w terminie do 14 dni od zakończenia pomiaru cząstkowego. Ponadto, po zakończeniu wszystkich badań wykonawca przedstawi raport zawierający analizę i zbiorcze opracowanie dla wszystkich przeprowadzonych pomiarów w terminie do 21 dni od zakończenia ostatniego pomiaru cząstkowego, jednak nie później niż do 14 grudnia 2019 roku.

Raporty o funkcjonowaniu

Raport z wyników pomiarów napełnień w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie powinien uwzględniać (dla każdej linii, dla badanego korytarza transportowego, dla wiązki linii):

- zestawienie planowanych i rzeczywistych godzin pracy poszczególnych brygad autobusowych i tramwajowych,

- zestawienie oznaczeń taboru (m. in. do identyfikacji pojemności pojazdu),

- zestawienie napełnień i czasów jazdy wzdłuż linii, w korytarzu komunikacyjnym,

- analizę przewozów w ciągu doby we wszystkich kursach linii oraz w badanym korytarzu komunikacyjnym,

- analizę poszczególnych kursów na linii,

- zestawienie liczby pasażerów wsiadających, wysiadających i potoków międzyprzystankowych na przystankach linii komunikacyjnej,

- analizę wykorzystania oferty przewozowej na linii oraz na ciągu komunikacyjnym,

- rozkład popytu na przewozy w ciągu doby,

- zestawienie planowanych i rzeczywistych czasów odjazdów wzdłuż linii,

- charakterystykę potoku pasażerów na linii,

- charakterystykę wskaźnikową dobowych przewozów pasażerskich,

- porównanie z badaniami z 2014 roku,

- wskaźnik punktualności badanych kursów i linii wraz z oceną punktualności kursowania pojazdów na liniach KMK,

- określenie godzin szczytu porannego i popołudniowego dla całej sieci, poszczególnych linii i przystanków,

- metodykę szacowania liczby pasażerów wsiadających, wysiadających, potoków międzyprzystankowych dla planowo niebadanych kursów (o ile takie wystąpiły).

Raport końcowy po realizacji wszystkich badań, prócz powyższych informacji, winien zawierać zestawienia i porównania dla całości wykonywanych pomiarów, w szczególności:

- porównanie napełnień/wymiany pasażerskiej/ obciążenia poszczególnych przystanków/ wielkość przewozów w ciągu doby na poszczególnych liniach komunikacyjnych i korytarzach transportowych w okresie roku szkolnego i okresie wakacyjnym (o ile będzie możliwość porównania),

- zestawienia odnośnie napełnień/wymiany pasażerskiej/ obciążenia poszczególnych przystanków/ wielkość przewozów w ciągu doby na poszczególnych liniach komunikacyjnych i korytarzach transportowych dla całości badań,

- opracowanie metodyki umożliwiającej oszacowanie liczby przewożonych pasażerów na całej sieci komunikacyjnej w ciągu roku na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanie takiego oszacowania dla roku 2018. Metodyka winna umożliwiać rokroczne przeprowadzanie oszacowania liczby pasażerów w oparciu o przyjęte w metodyce wskaźniki. W przypadku braku możliwości takiego oszacowania w opracowaniu mają być ujęte konieczne do uzupełnienia braki w pomiarach, umożliwiające zastosowanie opracowanej metodyki dla lat następnych,

- syntezę opracowania w języku niespecjalistycznym.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badania
pasażer
ZTP Kraków
  • Dawid Beniamin – 09.06.2019

    WoW. Tylko że w Krakowie są już autobusy i tramwaje liczące potoki pasażerskie.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....