TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Debata ?Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie transportu miejskiego?
Marek Sieczkowski - Opublikowano: 22.01.2008 18:50:03
Debata ?Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie transportu miejskiego?

W piątek, 25 stycznia 2008 roku, w Toruniu, odbędzie się debata ?Zielona księga Komisji Europejskiej w sprawie transportu miejskiego?. Jej celem będzie dyskusja nad dokumentem Komisji Europejskiej ?Zielona Księga. Ku nowej kulturze mobilności w mieście?i udzielenie odpowiedzi na 25 zawartych w nim pytań.

Debata ?Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie transportu miejskiego?odbędzie się 25 stycznia 2008 roku w Toruniu, w Sali Kinowej Ratusza Staromiejskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00, natomiast jej zakończenie planowane jest na godzinę 15.00. W spotkaniu wezmą udział prezydenci i burmistrzowie oraz przedstawiciele miast zajmujących się tą dziedzina. Wśród zaproszonych jest m.in. Jan Olbrycht, poseł ?sprawozdawca prac nad Zieloną Księgą w Parlamencie Europejskim, a także Jan Friedberg, były wiceprezydent Krakowa i ekspert Związku Miast Polskich, a także ekspert firmy Ernst &Young.

Celem debaty jest dyskusja nad dokumentem Komisji Europejskiej ?Zielona Księga. Ku nowej kulturze mobilności w mieście?i udzielenie odpowiedzi na 25 zawartych w nim pytań. Pozwoli to na opracowanie stanowiska Związku Miast Polskich, które zostanie przekazane Komisji Europejskiej. Oto te pytania:

1) Czy należy wprowadzić swego rodzaju system nagradzania wysiłków pionierskich miast w walce z zatorami drogowymi, mające na celu poprawę warunków życia?

2) Jakie środki można podjąć w celu propagowania chodzenia pieszo i jazdy na
rowerze jako rzeczywistej alternatywy dla samochodu?

3) Co można zrobić, aby promować w miastach przechodzenie na korzystanie z bardziej ekologicznych środków transportu?

4) W jaki sposób można dodatkowo zwiększyć wykorzystanie ekologicznych techno-
logii zapewniających racjonalne zużycie energii w transporcie miejskim?

5) W jaki sposób można propagować wspólne ekologiczne zamówienia?

6) Czy powinno się ustalić kryteria lub wytyczne dotyczące definicji zielonych stref i obowiązujących w nich ograniczeń? Jak można w najlepszy sposób zapewnić
kompatybilność zielonych stref ze swobodnym ruchem w mieście? Czy istnieje
kwestia transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących zielonych stref?

7) Jak można propagować ekologiczny styl jazdy?

8) Czy należy rozwijać i propagować lepsze usługi informacyjne dla podróżnych?

9) Czy konieczne są dalsze działania mające na celu zapewnienie standaryzacji
interfejsów i interoperacyjności aplikacji ITS w miastach? Jakie aplikacje powinny
być priorytetowo potraktowane?

10) Jeśli chodzi o ITS, jak można poprawić wymianę informacji i najlepszych roz-wiązań pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami?

11) W jaki sposób można podnieść jakość transportu zbiorowego w miastach europej-skich?

12) Czy należy zachęcać do wyznaczania wydzielonych pasów ruchu dla transportu zbiorowego?

13) Czy istnieje potrzeba wprowadzenia europejskiej karty praw i obowiązków pasa-żera korzystającego z transportu zbiorowego?

14) Jakie działania można podjąć w celu lepszej integracji transportu osób i towarów z badaniami i planami dotyczącymi mobilności w mieście?

15) W jaki sposób można lepiej koordynować planowanie przestrzenne oraz transport miejski i międzymiastowy? Jaki rodzaj struktury organizacyjnej byłby odpowiedni?

16) Jakie dalsze działania należy podjąć, aby pomóc miastom w rozwiązaniu ich problemów związanych z bezpieczeństwem na drogach i poczuciem bezpieczeństwa w transporcie miejskim?

17) Jak przewoźnicy i obywatele mogą uzyskać lepszą informację na temat moż-liwości, jakie oferują w zakresie bezpieczeństwa nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą oraz zaawansowane technologie w pojazdach?

18) Czy powinno się opracować automatycznie działające urządzenia radarowe, do-stosowane do środowiska miejskiego oraz propagować ich stosowanie?

19) Czy nadzór wideo jest dobrym narzędziem dla podnoszenia bezpieczeństwa i poziomu ochrony w transporcie miejskim?

20) Czy wszyscy zainteresowani powinni współdziałać w celu stworzenia nowej kultury mobilności w Europie? Czy w oparciu o model europejskiego centrum monitorowania bezpieczeństwa drogowego, europejskie centrum nadzorowania mobilności w mieście mogłoby stanowić przydatną inicjatywę?

21) Jak istniejące instrumenty finansowe, takie jak fundusze strukturalne i spójności, można lepiej wykorzystać dla finansowania zintegrowanego i zrównoważonego trans-portu miejskiego?

22) Jak instrumenty ekonomiczne, szczególnie instrumenty rynkowe, mogłyby wspie-rać ekologiczny i energooszędny transport miejski?

23) Jak celowe badania naukowe mogłyby w szerszym zakresie pomóc w rozładowaniu ruchu w miastach i ułatwić jego rozwoj?

24) Czy powinno się zachęcać miasta do pobierania opłat za korzystanie z dróg na ich terenie? Czy istnieje potrzeba stworzenia ogólnych ram i/lub wytycznych w zakresie pobierania opłat za korzystanie z dróg w miastach? Czy przychody z takich opłat po-winno się przeznaczyć na finansowanie rozwiązań usprawniających transport miejski? Czy powinno się poddać internalizacji zewnętrzne koszty?

25) Jaką w okresie długoterminowym wartość dodaną mogłoby przynieść celowe do-finansowanie ekologicznego i energooszczędnego transportu miejskiego?

Ponadto w każdym z punktów będzie określana rola Unii Europejskiej jaka może zostać odegrana w tym procesie.

Komisja Europejska pragnie nadal w swoich pracach uwzględniać opinie zainteresowanych stron. Niniejsza Zielona Księga rozpoczyna drugie intensywne konsultacje, które trwać będą do 15 marca 2008 roku. Wszyscy zainteresowani proszeni są o udział w tworzeniu europejskiej polityki w zakresie mobilności w mieście i udzielenie odpowiedzi na 25 zawartych w niniejszym dokumencie pytań oraz odniesienie się do poruszonych w nim ogólnych kwestii. Wyrażone poglądy mogą zostać opublikowane, chyba, że ich autorzy jednoznacznie poproszą o zachowanie poufności.Uwagi i sugestie można kierować na adres poczty elektronicznej: tren-urbantransport@ec.europa.eu lub listownie na adres: European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Clean Transport and Urban Transport Unit, (DM28 02/64), 200, rue de la Loi, B ?1049 Brussels. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm.

Istotne jest, aby niniejsza zielona księga szybko doprowadziła do podjęcia konkretnych działań. Komisja uważa, że po przeprowadzeniu konsultacji należy przyjąć konkretny plan działań. Zostanie on opublikowany wczesną jesienią 2008 r. Plan zawierać będzie możliwe działania na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz na poziomie przemysłu i obywateli. Plan dokładnie określi stosowne instrumenty dla każdego podanego działania. 


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
UE
Unia Europejska
Zielona Księga
Mobilność
Konsultacje

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....