TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Coraz bliżej otwarcia ofert na katowicki ITS
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.02.2019 16:30:58
Coraz bliżej otwarcia ofert na katowicki ITS

Katowice od czerwca ubiegłego roku próbują wyłonić wykonawcę, który zaprojektuje, wdroży i utrzyma Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem na obszarze całego miasta.

Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym wykonawca, który wygra przetarg miałby zaprojektować i wdrożyć przedmiotowy system, w drugim zaś utrzymać go. Początkowo zamawiający czekał na oferty do dnia 20 lipca 2018 roku, jednak okazało się, że na złożenie propozycji przez wykonawców będzie musiał poczekać dłużej…

Zmiany, pytania i dwa odwołania

Zainteresowanie przetargiem jest tak duże, że wpłynęło wiele zapytań od wykonawców (na dzień 15 lutego – złożono 686 zapytań), którzy chcieliby zrealizować inwestycję. To z kolei wpływało na konieczność zmiany SIWZ i zmiany terminu składania ofert. Jeszcze w czerwcu 2018 roku do KIO zostały skierowane dwa odwołania. Jedno pochodziło od Siemens Sp. z o.o., który zarzucił miastu sporządzenie SIWZ w sposób niezgodny z prawem zamówień publicznych i uniemożliwiający tej firmie złożenie oferty. Drugie odwołanie pochodziło od WASKO S.A. Ta spółka zarzuciła zamawiającemu ustanowienie warunków udziału w postępowaniu (zdolność techniczna i zawodowa) w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia co zdaniem odwołującego utrudniało uczciwą konkurencję. Złożone odwołania, ale również kolejne pytania od wykonawców implikowały konieczność kolejnych zmian w SIWZ. Nie wszystkim jednak wprowadzone zmiany się spodobały.

Czas na Sprint

Swój czas wykorzystał również Sprint S.A., który w dniu 11 lutego wniósł odwołanie w zakresie kryteriów oceny ofert i opisu przedmiotu zamówienia. Firma nie aprobuje faktu, iż zamawiający opisał kryteria oceny ofert, w tym sposób przyznania punktów, niejednoznacznie, niewyczerpująco oraz nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności koniecznych do sporządzenia oferty. Ponadto, odwołujący zarzucił zamawiającemu prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i zasady przejrzystości. Sprint wskazał, że zamawiający w dniu 1 lutego dokonał zmiany w SIWZ polegającej m.in. na zmianie sposobu oceny ofert. Spółka zakwestionowała trzy zapisy w zmienionych kryteriach oceny ofert:

- pierwszy dotyczy "zaoferowania przez wykonawcę rozwiązania redundantnego, składającego się z dostawy i uruchomienia dodatkowego sprzętu serwerowego (serwery, macierze, przełączniki corowe) wraz z potencjalną infrastrukturą zasilającą i wentylacyjną (ul. Francuska 70), zapewniającego bezprzewodowe działanie systemu informatycznego w przypadku awarii jednego z węzłów (Młyńska lub Francuska). Zamawiający zapewni łącze pomiędzy serwerowniami poprzez udostępnienie 4 włókien światłowodowych". Za tak spełnione kryterium można było uzyskać 20 punktów. Jednak zdaniem skarżącej spółki, tak przedstawione kryterium nie jest precyzyjne. Sprint wskazał m.in., że zamawiający nie zdefiniował pojęcia "redundantności" w stosunku do ustanowionych wymagań oraz nie zdefiniował "potencjalnej infrastruktury zasilającej i wentylacyjnej". Odwołujący ponadto uważa, że miasto nie wskazało również wymagań w zakresie dodatkowego sprzętu serwerowego,

- drugi zaś dotyczy rozwiązania, które "będzie cechowało się minimum zdwojoną ilością kamer ANPR oraz w opisie technicznym Wykonawca wskaże koncepcję opisującą sposób wykorzystania urządzeń do innych zastosowań (minimum uruchomienie automatycznego systemu opłat za wjazd do stref czystego transportu – zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych)". Za spełnienie takich rozwiązań wykonawca otrzymać ma 10 punktów. Z tym, że według skarżącego brak jest tu definicji "podwojonej liczby kamer ANPR", w sytuacji gdy nie wiadomo jaka jest podstawowa liczba tychże kamer. Spółka podniosła również, że opis tego kryterium jest niejednoznaczny, bo wykonawca nie jest w stanie określić, czy w ramach opisu stanu technicznego ma zawrzeć koncepcję opisującą wykorzystanie urządzeń do innych zastosowań, czy jedynie wskazać, iż taka koncepcja zostanie przygotowana na etapie realizacji zamówienia,

- i wreszcie trzeci punkt dotyczy zaoferowania "rozwiązania opartego w całości na topologii pierścienia". Zdaniem skarżącego, może to oznaczać, iż dodatkowe punkty w tym kryterium będą przyznawane za rozwiązania niezgodne z SIWZ.


Przy tak sformułowanych zarzutach Sprint wniósł o zmiany w SIWZ w w/w zakresie poprzez doprecyzowanie opisanych niejasności oraz wskazanie definicji, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Z uwagi na wniesione odwołanie miasto wezwało wykonawców do przystąpienia do udziału w toczącym się postępowaniu. Jednocześnie zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 4 marca. Czas pokaże czy tym razem uda się dochować tego terminu.

Elementy składowe systemu

Przypomnijmy, że System Zarządzania Transportem ma się składać z Systemu Zarządzania Ruchem. Ten z kolei będzie złożony z następujących podsystemów:

- obsługi systemów sterowania sygnalizowania i znakami zmiennej treści,

- priorytetów dla komunikacji zbiorowej,

- zarządzania zdarzeniami drogowymi i odczytu tablic rejestracyjnych,

- archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej,

- dynamicznej informacji parkingowej.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Katowice

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....